Amikor a betegekre figyel a világ

A betegek világnapja a Boldogságos Szűz Mária Lourdes-i jelenéséhez kapcsolt. Február 11-én, szentmisét mutatnak be a betegekért.

Lourdes a Pireneusok között, a Gave patak mentén húzódik meg, közvetlenül a francia-spanyol határ mentén. A település a jelenések előtt kevéssé volt ismert, a Szűzanya megjelenése után azonban világhírű kegyhellyé változott. Először Bernadettnek jelent meg, 1858. február 11-én. Szent Bernadett Két társával fát szedegetett a Massabielle szikla környékén, amikor egy malompatakon is átgázolva lemaradt. A 14 éves, beteges Bernadett váratlan és erős szélzúgásra lett figyelmes. Amint felnézett, a patak túlsó oldalán egy sziklahasadékban a Szent Szüzet pillantotta meg.

Szűz Mária természetfölötti fénytől övezve, gyönyörű fehér ruhában tűnt fel. Sarutlan lábait, amelyek egy vadrózsabokor ágait érintették, egy-egy aranyrózsa díszítette, derekát pedig kék öv fonta körül. Fejéről dús fátyol hullott alá. A Szűz imádságra kulcsolt keze hófehér rózsafüzért tartott, amelynek szemeit aranylánc fogta egybe.

A Lourdes-i Boldogasszony később is megjelent Bernadettnek, összesen 18 alkalommal. A kilencedik jelenés napján, február 25-én már háromszázötven ember ment el a barlanghoz. Ekkor fakadt a csodás forrás, melytől sokan már a jelenések napjaiban meggyógyultak. A Szent Szűz, jelenései alkalmával azt kérte, hogy emeljenek kápolnát a történések helyén, és vezessenek oda zarándoklatokat. Háromszor szólított fel bűnbánatra, és biztatott a bűnösök megtéréséért végzett imára.

Lourdesi szentkép A lourdes-i forrás vize ma is buzog, és gyógyít. Természetfeletti jellegét 1862. január 18-án a tarbes-i püspök hivatalosan elismerte a jelenések valódiságát és megadta az egyház hozzájárulást a Lourdes-i Boldogasszony kultuszához, majd 1891-ben XIII. Leó pápa hivatalosan is elismerte.

Az elmúlt jó 130 év alatt Lourdes-ban 6-7 ezer ember gyógyult meg, amiből az Egyház mintegy 60-at ismert el csodálatosnak.
Lourdes-ot évente 3-4 millió zarándok és sokszázezer beteg keresi fel. A gyógyulások sora világos jele és igazolása Bernadett hitelének.

Bernadett Soubirous a történések után hamarosan apácanövendék lett Neversben. Tizenhárom évig volt szerzetes, 1878. december 11-től 1879. április 16-án bekövetkező haláláig ágyban feküdt. 1933. december 8-án XI. Piusz pápa avatta szentté. Az Egyház 1993-tól az első lourdes-i jelenés napján, február 11-én ünnepli a Betegek Világnapját
.Ferenc pápa üzenete a Betegek XXVI. Világnapjára: Támogatni kell a betegeket ápoló családokat

„Nézd, ő a te fiad… Nézd, ő a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány” (vö. Jn 19,26-27). Így szól a keresztre feszített Jézus édesanyjához és János tanítványhoz, s e szavakat választotta Ferenc pápa a jövő évi világnap témájául. Mint ismeretes, a Betegek 26. Világnapját 2018. február 11-én tartják. A pápai dokumentumot (2017) december 11-én tette közzé a Szentszék.

Mária anyai hivatása az egész emberiség iránt

Az Úrnak ezek a szavai megvilágítják a kereszt misztériumát, amely nem egy reménytelen tragédiát jelképez, hanem azt a helyet, amelyen Jézus megmutatja dicsőségét, ránk hagyja a szeretet parancsáról szóló örökségét, amely a keresztény közösség és minden tanítvány életének alapszabálya lesz. Krisztusnak e szavai indítják el Máriának az egész emberiség iránti anyai hivatását. Mária ugyanúgy aggódik az egyházért és az egész emberiségért, mint Krisztus. Olyan feladat ez számára, amely sosem szűnik meg – írja üzenetében a pápa. A keresztény szeretet mindenkihez jusson el

János pedig, a szeretett tanítvány az egyházat, a messiási népet jeleníti meg. János fel kell, hogy ismerje Máriában saját édesanyját, és ebben a felismerésben elfogadni és szemlélni benne a tanítvány modelljét, és azt az anyai hivatást, melyet Jézus rábízott. Ebben az összefüggésben a tanítványok teljes közössége bekapcsolódik Mária anyai hivatásába. Miután mindenben osztozott Jézussal, János tanúja nem csupán a számtalan gyógyításnak, melyet a Messiás véghezvitt, de tudatában van annak, hogy a Mester minden embert el akar vezetni az Atyával való találkozáshoz. És mivel Jézus szíve mindenki előtt nyitott, senkit nem zár ki, Isten Országának evangéliumát mindenki számára hirdetni kell, mint ahogy a keresztény szeretetet is el kell juttatni mindenkihez, aki rászorul, egyszerűen csak azért, mert Isten gyermeke.

Az egyház tábori kórház, mely mindenkit ellát

A pápa emlékeztet rá, hogy az egyház anyai hivatása a rászorulók és a betegek javára kétezer éve tart, és ma is tovább folytatódik a világ minden részén. Az egyház mindenütt megpróbál gyógyulást hozni, ott is, ahol nehezek a körülmények. A tábori kórház hasonlat az egyházról igen találó, mert mindenkit befogad, akit megsebzett az élet. A világ egyes részein a misszionáriusok és a helyi egyházmegyék által működtetett kórházak adják meg a lakosság számára szükséges ellátást.

Központi helyen a betegek méltóságának megőrzése

Őrizzük meg a múlt örökségét, hogy jól megtervezhessük a jövőt, követve a sok betegápoló rend áldozatos példáját – buzdít üzenetében a Szentatya. A katolikus kórházakat tartsuk tisztán a vállalati szemlélettől, amely az egész világon igyekszik az egészségügyet a piaci szférába beilleszteni, és végül kiselejtezi a betegeket. Az okos szervezés és az irgalmas szeretet ezzel szemben megkívánja, hogy a betegek méltóságát helyezzék a középpontba. Ez a szemlélet kell, hogy jellemezze a keresztényeket is, akik a közintézményekben dolgoznak, hogy szolgálatukkal tanúságot tegyenek az evangéliumról.

Álljunk a betegeket, sérülteket ápoló családok mellé

Jézus az egyházra hagyományozta gyógyító hatalmát, amire az egyháznak válaszolnia kell. Ugyanazzal a gyöngéd tekintettel és együttérzéssel kell néznie a betegekre, mint ahogy az Úr tette. Erről a szeretetről tanúskodnak rendkívüli módon azok a családok, akik gyöngéden és kitartóan gondozzák krónikus beteg vagy halmozottan sérült gyermekeiket, szüleiket, rokonaikat. A családon belüli ápolás az emberi személy iránti rendkívüli szeretet tanúságtétele, melyet megfelelő elismeréssel és politikai intézkedésekkel kell támogatni. Az orvosok, ápolók, papok, szerzetesek és önkéntesek, a hozzátartozók és mindenki, aki vállalja a betegek gondozását, részt vesz az egyháznak ebben a küldetésében. Ez a megosztott felelősség növeli az egyes ember mindennapi szolgálatának értékét.

A Betegek Világnapjára írt üzenete végén Ferenc pápa Mária, a gyöngédség Édesanyja oltalmába ajánlja a testben és lélekben beteg embereket. Imádkozzunk mindannyian az Úr Anyjához, hogy az egyház minden tagja szeretettel élje meg az élet és az egészség iránti hivatását!


2018. február 11.
forrás: hu.radiovaticana.va/news/2017/12/13/

A Lourdes-i kilenced imafüzet letöltése

Lourdes-i élőkép
Szűz Mária lourdes-i jelenése – A betegek világnapja