Leparancsolt kereszt II. János Pál pápa emlékművéről


Macron Franciaországa:

II. János Pál pápa, Karol Jozef Wojtyla, korábbi krakkói hercegprímás sokaknak a katolikus egyház legjobban szeretett vezetője volt. Így nyilván érthető az a mérhetetlen gyűlölet, ami a hazai balliberális oldalról érte

Íme az a bizonyos emlékmű, mely egyeseknek annyira szúrta a szemét

Mint a Magyar Narancs hetilap részéről, amely egykor tervbe vett magyarországi látogatásáról „cápalátogatásként” adott ki belseje legmélyéből felfakadó jajkiáltást.

Ugyanarról a társaságról van szó, amely most egyöntetűen napi imádatát és hódolat fejezi ki a migránsok lábát is megmosó Ferenc pápa iránt. És egyes odacsapódott egyéb lábtörlőikről, akik a vallás nevében, vagy akár képviselőiként háborodnak fel azok ellen, akik Ferenc pápát bírálni merik; nem szeretik hozzá hasonló hőfokon a migránsokat, és amúgy is szegregálnak. Ők azok, akik ugyanakkor a világért se mernének azon iskolák szegregációja ellen ágálni, amelyekbe az előbb említett Ferenc pápa imádó egyes prominens uraik járatják gyermekeiket.

A franciaországi katolikus Bretagne-ban is nagy szeretettel adóznak II. János Pál pápa emlékének. Így az ottani Morbihan megyében fekvő gyönyörű, ősi településen, a tízezer lakosú Ploermelben. Annak egyik terén 2006-ban állították fel II. János Pál nyolc méteres szobrát. A feje fölötti betoníven hatalmas méretű kőkeresztet helyeztek el.

Íme az a bizonyos emlékmű, mely egyeseknek annyira szúrta a szemét

A szobor Zurab Tsereteli orosz művész alkotása, és ő ajánlotta fel azt az akkori polgármesternek, Paul Anselinnek.

Mint ahogyan a francia 20minutes portál tegnap este kiposztolt hírében közölte,
most a francia államtanács utasította a városvezetést, hogy távolítsa el az emlékműről a keresztet. A francia államtanács rendkívüli joghatósággal felruházott testület, amelynek ilyen „parancsolós” jogosítványai is vannak.
Az eltávolíttatásnak története van.
Az alkotás felavatása pillanatától keltve azonnal „feszültséget keltett”, tudósít a 20minutes. Egyeseknek szúrta a szemét. De nagyon.
A „Szabadgondolkodók Szövetsége” neki is ment a bíróságon. A rennes-i közigazgatási bíróság 2015 áprilisában e szabadgondolkodóknak adva igazat elrendelte a teljes szobor eltávolítását, mert az „hivalkodó”. E határozatot azonban már decemberben Nantes városa közigazgatási bírósága megsemmisítette, úgyhogy a szobor maradt.

De tegnap az államtanács ezt a másodfokú határozatot megszüntette és elrendelte nem az egész szobornak, hanem csak a keresztnek az eltávolítását azzal az indoklással, hogy az ellene mond az 1905. december 9-i törvény 28-i cikkelyének, amely az egyházak és az állam elválasztását rendeli el.

A városvezetés most is hat hónapot kapott a parancs végrehajtására.
Ez, mint köztudott a mintaliberális Emmanuel Macron Franciaországa, ahol a „másságra” oly annyira vigyáznak.
Szemben „Orbanisztánnal”, ahol a Szabadság téren lévő német megszállás emlékműve elé illegálisan odatett tiltakozó tárlatot a hatóságok kevésbé gyorsan távolítanák el, mintha elevenen meg kellene enniük egy Bernáthegyit.
2017. október 26.
Lovas István
fotó: youtube
forrás: magyaridok.hu/kulfold/macron-franciaorszaga-leparancsolt-kereszt-ii-janos-pal-papa-emlekmuverol-2384164/


Magyar iskola fogadná be II. János Pál emlékművének száműzött keresztjét

Befogadná egy budaörsi iskola azt a keresztet, amelyet a francia államtanács határozata szerint el kell távolítani a II. János Pál pápa emlékmű tetejéről Ploërmelben. Czuczor Gergely ígérete szerint a napokban értesíti a francia kisváros polgármesterét is a szándékáról.

Korábban Lovas István cikkében olvashattak az emlékmű körüli történésekről: a franciaországi katolikus Bretagne-ban is nagy szeretettel adóznak II. János Pál pápa emlékének, így az ottani Morbihan megyében fekvő gyönyörű, ősi településen, a tízezer lakosú Ploërmel terén 2006-ban állították fel az egykori katolikus eghyázfő nyolc méteres szobrát. A feje fölötti betoníven hatalmas méretű kőkeresztet helyeztek el. A szobor Zurab Tsereteli orosz művész alkotása, és ő ajánlotta fel azt az akkori polgármesternek, Paul Anselinnek.

A napokban a francia államtanács utasította a városvezetést, hogy távolítsa el az emlékműről a keresztet. Ez már „haladás”, ugyanis először az egész emlékmű eltávolításáról döntöttek, most nem az egész szobornak, hanem csak a keresztnek az eltávolítását azzal az indoklással, hogy az ellene mond az 1905. december 9-i törvény 28-i cikkelyének, amely az egyházak és az állam elválasztását rendeli el. A városvezetés most is hat hónapot kapott a parancs végrehajtására.


A budaörsi iskola befogadná a keresztet

Czuczor Gergely, egy budaörsi katolikus középiskola igazgatója azzal a felajánlással kereste meg a 777blog.hu szerkesztőségét, hogy szeretné befogadni az eltávolításra ítélt keresztet. Személyes hitében nagyon sokat köszönhet Szent II. János Pál pápának, ezért örömmel adna helyt az „inkriminált” ploërmeli keresztnek.

„Ha a hitünk jelképét üldözik Európában, akkor nekünk, keresztényeknek kötelességünk befogadni Jézus keresztfáját. Tudatosítani kell a felvilágosult nyugati értelmiségben, hogy nálunk menedéket nyerhet minden üldözött keresztény jelkép. Az elkövetkező napokban levelet írok Ploërmel polgármesterének, Patrick Le Diffon úrnak a kereszt befogadási szándékáról.”

Példaadását reményei szerint más magyarországi iskola, plébánia, keresztény közösség is követni fogja. Sorait egy bibliai idézettel zárta: „Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is. (Mt 5)”

2017. október 29.
Lovas István
fotó: Reuters
forrás: magyaridok.hu/belfold/magyar-iskola-fogadna