GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
március 25

Az Annuntiatio Beatae Mariae Virginis – Urunk születésének hírüladása egyik legrégibb egyházi ünnepünk.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Jézus születése előtt kilenc hónappal Gábor arkangyal a megtestesülés felkínált örömhírével látogatott Máriához. A Szent Szűz „igen” válasza az isteni megszólításra, a megváltás művének kezdetévé tette jeles e napot. A keleti eredetű ünnep időpontját nyugaton a nagyböjt miatt több helyen áthelyezték, végül a VI. századtól március 25-ére került. Keleten a szent háromnappal együtt is ünneplik. Nyugaton, egybeesés esetén, húsvét nyolcadáról fehérvasárnap utáni hétfőre helyezik.

Csanádi Albert:
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére (részlet)

Zengjed, nyelv, a szűzi méhnek
angyali dicséretét,
melybe szállva ég Királya
formát öltött, emberét,
és megszülte férfi nélkül
Szűzanyánk a gyermekét.
Mennyországnak küldötteként
Gábor angyal lejöve:
...
Legyen nekem igéd szerint,
mondja Szűz az angyalnak,
engedelmes lánya vagyok
a felséges parancsnak,
s méhe szűzen helyet adott
az isteni magzatnak.


Urunk születése hírüladásának ünnepét 692-ben említik először, ami-kor a III. konstantinápolyi zsinat helyesnek ítélte a nagyböjtben történő ünneplését. E jeles nap ihlette az Üdvözlégy Mária, és az Úrangyala imádságokat (melynek hallatára a pokol beleremeg)!

E Mária-ünnep első sorban a második isteni személy megtestesüléséről szól, hiszen Jézus világba lépésének hírüladásának rejtett eseményével kezdődött el.

XVI. Benedek pápa szavaival: az Angyali Üdvözlet Szt Lukács evangéliumában „egy rejtve történt, egyszerű esemény – senki sem látta, senki sem tudott róla, csak Mária –, mégis meghatározó jelentőségű az egész emberiség történelmében. Amikor a Szűz kimondta igenjét az Angyal bejelentésére, Jézus megfogant, és általa új korszak kezdődött a történelemben.”

Hazánkban sok helyütt e napon oltják a fákat, hiszen a magyar néphagyomány szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, szemzés napja: hiszen Szűz Mária is ekkor fogadta méhébe Jézust.

A gyermekáldásra vágyó asszonyok Gyümölcsoltó napján hosszan imádkoznak a Szűzanya képe vagy szobra előtt térdelve. Van igyekezet, mely a „Nemzetközi Nőnapot” is március 25-re helyezné át (legalább is Mária Országában), hiszen az „Angyali Üdvözlet” szimbolizálja legnemesebben, a női méltóságot!
forrás: szeretetlang.blog.hu/0818.html

Gyümölcsoltó Boldogasszony