144

 

Mégsem középkori hamisítvány a torinói lepelA régóta köztudatban élő állítással szemben mégsem 14. századi hamisítvány lehet a torinói lepel. Legalábbis egy újonnan megjelent olasz könyv Jézus Krisztus halála körüli időpontra datálja az évente több százezer hívőt a torinói katedrálisba vonzó ereklyét.A Páduai Egyetem szakértőinek kutatásai szerint a lepel az ókorra datálható, Jézus Krisztus születése előtti vagy utáni századokra. Sok hívő úgy véli, hogy a 436 centiméter hosszú és 110 centiméter széles vászont, amelyen egy szakállas ember arcának és testének lenyomata látható, Jézus zsidó szokás szerinti temetésekor testének körbetekerésére használták.

Az olasz kutatók tanulmányát Giulio Fanti professzor és Saverio Gaeta újságíró az Il Mistero della Sindone (A lepel rejtélye) című könyvükben tárták a nyilvánosság elé. A páduai tudósok infravörös fényt és spektroszkópiát (színképelemzést) – sugárzási intenzitáson alapuló mérési módszert – alkalmaztak, amellyel a speciális, klimatizált helyiségben tárolt lepel szálait vették górcső alá. A vizsgálatok az ereklyét az i. e. 300 és i. sz. 400 közötti időszakra datálták.

A kutatást azokon a lepelből vett szálakon végezték el, amelyeket egy 1988-as radiokarbonos vizsgálat alkalmával távolítottak el a textíliából. A 25 évvel ezelőtti, oxfordi, zürichi és arizonai laboratóriumokban végzett elemzéseket követően a kutatók még ügyes hamisítványról beszéltek, amely 1260 és 1390 között készülhetett. Az eredményeket nyomban megkérdőjelezték azon az alapon, hogy a tűzvészben megrongálódott leplet a középkorban megpróbálták helyrehozni, így egy évezreddel későbbi szennyeződések kerülhettek a szövetre, ami téves eredményt hozhatott.

Az évente több százezer hívőt a torinói katedrálisba vonzó lepel rejtélye már évszázadok óta izgatja az emberek fantáziáját, s számtalan tanulmány, dokumentumfilm és összeesküvési elmélet látott napvilágot vele kapcsolatban. A vásznon egy hosszú hajú és szakállú férfi lenyomata látható, akinek testén keresztrefeszítés okozta sérülések láthatók.

A kutatók soha nem voltak képesek megmagyarázni, hogyan formálódhat ki a leplen az emberi test, továbbá a szögek által okozott sérülések a csuklókon és a lábakon, tüskékből származó szúrásnyomok a homlokon és egy lándzsa okozta seb az oldalán. Fanti szerint egy rendkívüli sugárzás okozta behatás is lehet erre a magyarázat, amit csodának is nevezhetünk. A vizsgálatok a korábbi elemzésekre is nagyban támaszkodtak, amelyek kizárólag a Szentföldön fellelhető por és pollen nyomait vélték felfedezni a szöveten.
Isten egyetlen és utolsó szava a SzeretetFerenc pápa videoüzenete a torinói halotti lepel televíziós közszemléje alkalmából.

Kedves Testvérek!

Veletek együtt én is a Szent Leplet szemlélem és köszönetet mondok az Úrnak, aki napjaink eszközeivel felkínálja nekünk ezt a lehetőséget.

Szemlélődésünk, a jelenlegi forma ellenére, nem egyszerűen csak megfigyelés, hanem egyben tisztelet és az ima tekintete. Még annál is több: hagyjuk, hogy a Lepel arca ránk tekintsen. Ez az Arc, csukott szemekkel, egy halott ember arca, mégis titokzatosan ránk tekint, és szól hozzánk a csöndben. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy a hívő nép, mint ti, meg akar állni egy megkorbácsolt és keresztre feszített Ember Ikonja előtt?

Azért van ez, mert a torinói halotti leplen látható Ember arra hív bennünket, hogy a Názáreti Jézust szemléljük. Ez a kép, amely nyomot hagyott a lenvásznon, a szívünkhöz szól, és arra késztet, hogy felmenjünk a Kálvária hegyére, hogy szemléljük a kereszt fáját, hogy elmerüljünk a szeretet ékesszóló csöndjében.

Hagyjuk tehát, hogy eljusson hozzánk ez a tekintet, amely nem szemünket, hanem szívünket keresi. Hallgassuk azt, amit mondani akar a csöndben, amely túlmutat magán a halálon. A Szent Halotti Lepel révén eljut hozzánk Isten egyetlen és utolsó Szava: a Szeretet emberré lett, megtestesült történelmünkben; Isten irgalmas Szeretete, amely magára vette a világ összes rosszát, hogy megszabadítson a gonosz uralmától. Ez az eltorzított Arc hasonlít annyi férfi és nő arcához, akiken sebet ejtett a méltóságukat nem tisztelő élet, a háborúk és az erőszak, amelyek a leggyengébbeket sújtják.

A Lepel Arca azonban mégis nagy békét áraszt; ez a megkínzott Test a legmagasabb fenséget fejezi ki. Olyan, mintha egy visszafogott, de nagyhatású energiát sugározna magából, és mintha azt mondaná: bízzál, ne veszítsd el a reményt; Isten szeretetének ereje, a Feltámadt Krisztus ereje mindent legyőz.

Ezért, miközben szemlélem a Lepel Férfiának Arcát, ebben a pillanatban magamévá teszem Assisi Szent Ferenc imáját, amelyet a kereszt előtt mondott el:

     „Fölséges és dicsőséges Isten,
     ragyogd be szívem sötétségét,
     adj nekem igaz hitet,
     biztos reményt
     és tökéletes szeretetet;
     érzéket és értelmet, Uram,
     hogy felismerjem és megtegyem
     a te szent és igaz parancsodat

                                              Ámen”CHARISMA: A TORINÓI LEPEL (2010) VIDEO

 

források: a Magyar Kurir, a Hit Éve magyarországi honlapja, és a Bonum TV