12 bibliai idézet, amely értelmet ad az életünknek

Cél nélkül ébredni hihetetlenül elkeserítő. Pedig tudod, hogy Isten valami jót tartogat számodra. Tudod, hogy Istennek célja van azzal, hogy megteremtett téged. De hogyan tartsd szem előtt ezt az igazságot, amikor úgy érzed magad, mint egy tenger hullámain sodródó elveszett hajó?

Isten az Isten, és minden, amit Ő cselekszik, a jó érdekében történik, még a te életedben is, az Ő szent céljai szerint. Semmi nem történik, csak amit Isten elrendelt. Ha úgy érzed, hogy céltalan az életed, kérd Istent, hogy adjon bölcsességet és irányt.

Ahogy a Jakab levele 1,5-ben olvassuk:

Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt, kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek, anélkül, hogy a szemére vetné.”

A következő 12 bibliai idézet arra emlékeztet minket, hogy életünknek célja van:


„A férfi szívében mélységek vize a döntés, de az okos ember a felszínre hozza.”
Példabeszédek könyve 20,5

„Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé.”
Zsoltárok könyve 1,1

„Ha nincsen vezetője, szétesik a nép, a sok tanácsadó sikerre viszi ügyét.”
Példabeszédek könyve 11,14

„Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.”
Efezusiaknak írt levél 2,10

„De életben hagytalak, hogy megmutassam neked hatalmamat, és hogy nevemet hirdessék az egész földön.”
Kivonulás könyve 9,16

„Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.”
Rómaiaknak írt levél 8,28

„Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól jutalmul kapjátok az örökséget. Urunknak, Krisztusnak szolgáljatok.”
Kolosszeieknek írt levél 3,23-24

„Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött.”
János evangéliuma 6,38

„Mert Isten sugalmazta nekik, hogy a tervét végrehajtsák, és uralmukat ruházzák egyetértőn a vadállatra, amíg be nem teljesednek az Istennek a szavai.”
Jelenések könyve 17,17

„Elhívom kelet felől a ragadozó madarat, messze földről a kiválasztott férfit. Ahogy mondom, úgy teszek, mihelyt eltervezem, már végre is hajtom.”
Izajás könyve 46,11

„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére.”
Máté evangéliuma 28,19

„Jobbod teszi ezt velem Uram, jóságod mindörökké megmarad. Kezed művétől ne fordulj el!”
Zsoltárok könyve 138,8
közzétéve: 2022-10-27
fordította: Görgényi Adél
infochretienne.com
fotó: Shutterstock
forrás: katolikus.ma/12-bibliai-idezet-amely-ertelmet-ad-az-eletunknek/