„A remény zarándokai”
– 2025-re új szentévet tervez Ferenc pápa

Az Új Evangelizálás Pápai Tanácsa elnökének, Rino Fisichella érseknek címzett levelében a pápa örömmel szól a 2025-ös szentév előkészületeiről. Az egyház már az első szentév óta, 1300-tól kezdve különleges kegyelmi eseményként éli meg a jubileumokat.

A 2025-ös szentév mottója: „A remény zarándokai”.


Isten hű és szent népe már évszázadok óta nagy jelentőséget tulajdonít az előbb százévente, majd ötven, végül huszonötévenként megtartott szentéveknek, melyek teljes búcsúval, Isten irgalmának megtapasztalásával gazdagították a mindenkori hívő embert.

A hosszú zarándoklat végén a hívek részesültek az egyház lelki kincseiből, amikor átlépték a szentkaput és lerótták tiszteletüket Péter és Pál apostolok ereklyéi előtt, melyeket a római bazilikákban őriznek. Zarándokok milliói jutottak el ezekre a szent helyekre az évszázadok folyamán, élő tanúságot téve a hitről.

A 2000-es nagy jubileum bevezette az egyházat a történelem harmadik évezredébe. Szent II. János Pál nagyon várta ezt a szentévet, remélve, hogy a keresztények legyőzik megosztottságukat és együtt ünneplik Jézust Krisztus, az emberiség megváltója születésének kétezredik évfordulóját.

Most a XXI. század első negyede előtt állunk és készülünk a 2025-ös szentévre. Fontos állomás volt az irgalmasság rendkívüli szentéve, mely által újra felfedezhettük az Atya irgalmas szeretetének erejét és gyöngédségét – írja levelében Ferenc pápa, majd a pandémia okozta nehézségekről szól.

Megváltozott az életünk a pandémia után

Az elmúlt két évben nem volt olyan ország, amelyet ne sújtott volna a világjárvány. Mindenütt megtapasztaltuk a magányt, a bizonytalanságot, a lét végességét, ami megváltoztatta életmódunkat. Keresztény emberként együtt szenvedtünk testvéreinkkel, akik próbatételeket álltak ki. Templomaink zárva maradtak, akárcsak az iskolák, a gyárak, üzletek és szabadidős központok. A pandémia megnyirbálta szabadságunkat, fájdalmat, félelmet és elveszettség érzést váltott ki belőlünk.

A tudósoknak hála gyorsan megtaláltuk az első választ arra, hogy fokozatosan visszatérjünk a mindennapokhoz. Bizakodunk abban, hogy sikerül legyőzni a járványt és a világ visszatalál személyes és társadalmi kapcsolatainak megszokott ritmusához. Ez annál könnyebb lesz, minél inkább megvalósul a szolidaritás, nem hanyagolják le a rászoruló lakosságot, és mindenki részesülhet a tudomány felfedezéseiben és a szükséges orvosságokban egyaránt.

Őriznünk kell a remény lángját, és mindent megtenni azért, hogy bizalommal tekintsünk előre a jövőbe. A 2025-ös szentév jó alkalom, lesz az újjászületésre, amire mindannyiunknak szüksége van. Ezért választotta a pápa „A remény zarándokai” – mottót. Ez akkor válik lehetségessé, ha újra megtaláljuk az egyetemes testvériség értelmét, és nem hunyjuk be szemünket emberek millióinak szegénysége előtt, különösen a sok menekült láttán, aki kénytelen elhagyni szülőföldjét. A szegények kiáltását meg kell hallanunk.

A jubileum lelki dimenziója megtérésre szólít minket. Valamennyien zarándokok vagyunk ezen a földön, amelyet az Úr azért bízott ránk, hogy vigyázzunk rá. Nem szabad elhanyagolnunk a világot, csodáljuk közös otthonunk szépségét és viseljük gondját. Ezzel hűen válaszolunk Isten akaratára. Ferenc pápa Fisichella érsekre bízza a szentév megfelelő előkészítését, mint az Új Evangelizálás Dikasztériumának vezetője.

A most zajló szinodális folyamatban a latin és a keleti egyházak lelkipásztori felkészülése révén méltó módon meg tudjuk majd ünnepelni a jubileumot. Ezáltal az egyház a különbözőségben megvalósuló egység jele lehet. 2024-ben felkészítő imaév előzi meg a jubileumot, amelyben hálát adunk Istennek szeretete ajándékaiért, dicsérjük a teremtett világot, ami tiszteletre és felelősségre int minket.

Vállaljunk szolidaritást és osszuk meg mindennapi kenyerünket a rászorulókkal! Az ima az életszentség tanítómestere, mely segít megélni a szemlélődést a cselekvés közepette is. Készüljünk tehát erre az intenzív imaévre, amelynek során szívünk megnyílik, hogy befogadja a kegyelem bőségét, a Jézus által tanított Mi Atyánk ima alapján! A Szűzanya kísérje az egyházat a jubileumi kegyelmi eseményre való felkészülésben – írja levelében a pápa, majd áldását küldi az Új Evangelizálás Pápai Tanácsának vezetőjére és munkatársaira.

2022. február 11.
Vatican News
forrás: katolikus.ma/a-remeny-zarandokai-2025-re-uj-szentevet-tervez-ferenc-papa/

Ferenc pápa a hagyományos vasárnapi mise elején behajtotta a Szent Péter-bazilika szent kapujának ajtószárnyait, és ezzel véget ért az irgalmasság szentéve.

Az irgalmasság rendkívüli szentéve: 2015. december 8.-tól, 2016. november 20.-ig tartott.


Az irgalmasság rendkívüli szentéve tavaly december 8-án ennek a kapunak a megnyitásával kezdődött a Vatikánban. A katolikus egyházfő a hívek tekintetét a szegényekre, betegekre és szükséget szenvedőkre akarta irányítani az elmúlt évben, és ebben ő maga járt elöl példával. Az argentin származású pápa többek között rabok, hajléktalanok és migránsok előtt tárta ki a Vatikán kapuját.

Februárban Pio atya földi maradványainak kiállítása és szeptemberben kalkuttai Teréz anya szentté avatása voltak a szentév kiemelt eseményei.

„Járjunk tovább együtt ezen az úton” – szólította fel a híveket a pápa.

„Az ünnepség végén hálát adunk Istennek azért az ajándékért, amelyet az irgalmasság szentéve jelentett az egyháznak és sok jó szándékú embernek” – mondta a katolikus egyházfő az Úrangyala imádság előtt.

Ferenc pápa egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a szentév sikeréhez.

„Azokra az idős és beteg emberekre gondolok, akik szüntelenül imádkoztak, és felajánlották szenvedésüket a szentév sikeréért” – tette hozzá.

Szentbeszédében Ferenc pápa azt hangsúlyozta, hogy bár a különleges imák és összejövetelek éve véget ért, az embereknek „sohasem szabad bezárniuk a megbékélés és megbocsátás kapuit”. A katolikus egyházfő szerint mindennél fontosabb, hogy megtanuljunk túllépni „a rosszon és a különbözőségeken”.

A vatikáni csendőrség szerint a szentév lezárási ceremóniáján 70 ezer hívő vett részt a római Szent Péter téren szigorú biztonsági óvintézkedések mellett.

Az egyház régebbi hagyományával ellentétben a pápa nem falazza be a szent kaput, amelyet a következő – várhatóan 2025-ben esedékes – szent évben nyitnak meg majd újra.


Ferenc pápa becsukja a vatikáni Szent Péter-bazilika szent kapuját az irgalmasság rendkívüli szentévének jelképes lezárásaként 2016. november 20-án.

A katolikus egyházban általában 25 évenként kerül sor szentévre, de a pápának lehetősége van rendkívüli szentévet hirdetni. Az elmúlt szentév során a katolikus hagyomány történetében először nemcsak Rómában nyílt ki a szent kapu, hanem a pápa buzdítására szerte a világon hasonló ajtók tárták ki szárnyaikat a hívek és a zarándokok előtt. Az olasz fővárosba összesen 20 millió zarándok érkezett az elmúlt évben az irgalmasság szentévéhez kapcsolódóan.
2016. november 20.
MTI/EPA/AFP pool/Tiziana Fabi
forrás: hirado.hu/2016/11/20/veget-ert-az-irgalmassag-szenteve