A Vatikánban bemutatták a 2025-ös Szentév logóját


Fisichella kúriai püspök: a logón az egymás átölelő emberek a világ négy sarkából származó embereket szimbolizálják

Fisichella a kúriai püspöke magyarázza a tematikus év logóját

A Vatikánban bemutatták a 2025-ös Szentév logóját. A logóban a négy színes figura a világ négy sarkából származó embereket szimbolizálja – nyilatkozta az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának vezetője, Rino Fisichella érsek, – akik a szolidaritás és testvériség jeleként átölelik egymást.

Az elöl álló személy alul horgonyban végződő keresztet tart a kezében, ami hit és a remény jele is. Azé a hité és reményé, amit soha nem szabad elvesztenünk, hiszen mindig szükségünk van rájuk, különösen a legnagyobb szükség idején. A figurák alatt látható hullámok is arra utalnak, hogy az élethosszig tartó zarándokút során bizony időnként összecsapnak a fejünk felett a hullámok – folytatta Fisichella.

A logó a jubileumi év mottójára, a „REMÉNY ZARÁNDOKAI”-ra kiírt világméretű pályázaton született. A pályázatra idén februártól májusig 48 különböző országból összesen 294 pályázatot nyújtottak be, a résztvevők életkora pedig 6 és 83 év között volt. A nyertes pályázatot végül Ferenc pápa választotta ki.

A Katolikus Egyházban minden 25. év jubileumi évnek, Szentévnek számít, de ezek között az Egyház megfelelő indok esetén rendkívüli Szentévet is hirdethet. A Szentévek előképe a Szentírásban a Leviták könyve 25. szakaszában található, ahol az Úr a zsidóktól 50 évenként a tartozások elengedését kéri. A Szentévek legfőbb eleme a római zarándoklat, a Szentkapu megnyitása és a teljes bűnbocsánat. Ez utóbbi feltétele nyolc római zarándokhely, köztük a Szent Péter bazilika, a Lateráni Szent János bazilika, a Santa Maria Maggiore bazilika és a katakombák felkeresése.

Ferenc pápa legutóbb 2015 decemberétől 2016 novemberéig az irgalmasság rendkívüli Szentévét hirdette meg. A 2025-ös jubileumi év ismét egy rendes szentév lesz, amikor is Rómában több millió látogatóra számítanak.


Közzétéve: 2022-07-29
Kath.net
fordította: Frick József
fotó: Vatican Media
forrás: katolikus.ma/a-vatikanban-bemutattak-a-2025-os-szentev-logojat/

„A remény zarándokai”

– A 2025-ös Jubileum felhívás, hogy legyünk egy jobb világ építői

„Szegezzük tekintetünket a reménységre” – hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros államtitkár a szentév logójának bemutatásán. Rino Fisichella érsek bejelentette a jubileumot előkészítő két év programját: 2023-at a II. Vatikáni Zsinat tanításának, 2024-et pedig az imának szenteljük.


A 2025-ös jubileum mottója, „A remény zarándokai”, váljon hiteles, megtapasztalható tartalommá a világ számára - ennek a kívánságának adott hangot Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár az Apostoli Palota „Sala Regia” termében kedden délután megtartott bemutatáson, amelyen ismertették a szentév hivatalos logóját. A bíboros hangsúlyozta, hogy az utóbbi évek és hónapok eseményei szinte kötelezik az egyházat arra, hogy tekintetét a reménység erényére szegezze, amely a többi isteni erénnyel együtt, mint a hit és a szeretet, a keresztény élet alapját képezi és mindenkit arra szólít, hogy legyen egy jobb világ felelős építője. A vatikáni bíboros államtitkár idézett Ferenc pápa leveléből, amelyet a 2025-ös szentév távlatában írt: „Mindent meg kell tennünk, hogy mindnyájan visszaszerezzük az erőt és a bizonyosságot, hogy nyílt lélekkel tekintsünk a jövőbe”.

A 2025-ös jubileum a hit és a kultúra eseménye

Parolin bíboros megköszönte a jubileum szervezésében résztvevő polgári hatóságoknak az együttműködést, amelyet ebben az előkészítő szakaszban kínáltak fel különféle formákban. Rámutatott, hogy mennyire szükséges és termékeny ez az egymást kiegészítő tevékenység mindazok javát szolgálva, akik elzarándokolnak Szent Péter és Pál sírjához, hogy átlépjenek a szent kapun az ősi jubileumi hagyomány szerint. A szentév szép alkalom különösen Róma városa és Olaszország számára, hogy turisták millióit fogadja be, akik azért érkeznek, hogy megéljék a hit és a kultúra eseményeit.

A logó és teológiai jelentése

A 2025-ös szentév logóját Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizálás Pápai Tanácsának elnöke mutatta be. Négy egymást követő stilizált emberalakról van szó, (sorrendben egy piros, egy sárga, egy zöld és egy kék figura) akik a világ négy sarkából érkező emberiségre utalnak. Mindegyikük átöleli az előtte álló alakot, kifejezve a szolidaritást és testvériséget, amelyeknek egyesíteniük kell a népeket. A sorban első emberalak a keresztbe kapaszkodik, amely a hit jelképe és amely szintén átöleli a reményt, amelyről soha nem lehet lemondani. A négy figura alatt látható hullámok azt jelképezik, hogy az élet zarándokútja nem mindig nyugodt vizeken halad. És hogy a reményre szólítson, amikor mind a személyes, mind a világban zajló események ezt nagyobb intenzitással igénylik, a kereszt alsó része horgonnyá – a remény metaforájává alakul, amely felülkerekedik a zajló hullámok mozgásán.

A zarándoklat közösségi esemény, amely a kereszt felé tart

Nem véletlen a karakterek színválasztása sem: a piros a szeretetet, a cselekvést és a javakban való osztozást jelképezi, a sárgás-narancssárgás szín az emberi melegséget fejezi ki, a zöld a békét és a kiegyensúlyozottságot idézi, az égszínkék pedig a biztonságra és a védelemre utal. A kereszt és egyben horgony fekete-szürke színe a tekintélyt és a belső arculatot képviseli. A kép a maga teljességében azt is ábrázolja, hogy a zarándok útvonala nem egyéni, hanem dinamikus közösségi esemény, amely a kereszt felé irányul. A kereszt is dinamikus mozgásban van, az emberiség felé hajol, hogy elébe menjen és soha ne hagyja magára, hanem felkínálja számára a jelenlét bizonyosságát és a remény biztonságát. Az ábrázolást a 2025-ös jubileum zöld színnel írt latin nyelvű mottója egészíti ki: Peregrinantes in Spem. Fisichella érsek elmagyarázta, hogy a logó egy „iránytű, amelyet követni kell”, továbbá egy kifejező közös nevező, amely képes arra, hogy átitassa a jubileumi esemény ünneplése körül összegyűlteket, kifejezi az identitást és a sajátos spirituális témát, magába foglalva azt a teológiai jelentést, amely körül kialakul és megvalósul a jubileumi szentév.

Nemzetközi pályázat

A 2025-ös jubileumra utaló kép Nemzetközi Pályázat eredménye, amelyen részt vettek diákok, grafikai stúdiók, szerzetesi intézmények, művészettörténészek, akiknek össze kellett kapcsolniuk a zarándoklat és a reménység témáját. A világ 48 országának 213 városából 294 pályázat érkezett be. A résztvevők életkora 6 évestől 83 évesig terjedt. Egy Bizottság értékelte a beérkezett munkákat a következő három kritériumot figyelembe véve: lelkipásztori, hogy a jubileum üzenete könnyen érthető legyen; műszaki-grafikai, hogy a grafika minősége biztosítsa a könnyű reprodukciót; esztétikai, hogy a jól elkészített rajz magával ragadó legyen. Ezután Ferenc pápa elé terjesztettek három végső tervet, hogy kiválassza a számára legmegkapóbbat. „A választás a pápa számára sem volt könnyű” – mondta Fisichella érsek. Miután többször is megtekintette a tervezeteket, végül választása Giacomo Travisani rajzára esett.

A jubileumot előkészítő két év

Ferenc pápa kérésének megfelelően a jubileumot előkészítő két évben a következő sajátos témákra összpontosít majd a világegyház: 2023-ban a II. Vatikáni Zsinat négy konstitúciójának alapvető témáit mélyítjük el, emlékezve rá, hogy idén október 11-én ünnepeljük a Zsinat megnyitásának 60. évfordulóját. 2024-ben pedig világszerte imával készülnek a zarándokok a jubileumi szentévre.

A technológia a szentév szolgálatában

A 2025-ös szentévre a tudomány és a technika vívmányait is felhasználják. „Lehetővé kell tenni milliók számára, hogy a digitális technológia révén is zarándokokká váljanak, és haladjanak a zarándokutakon, megörökítve a pillanat szépségét és szent mivoltát” – magyarázta Fisichella érsek. Ezért egy olyan hírcsatornát létesítenek, amely, bár a jelenben gyökerezik, lehetővé teszi évszázadok történelmének emlékezetét. Az érsek jelezte, hogy az ősszel beindul a Jubileum hivatalos weboldala és applikációja. A portál a Zarándokok Chartáján kívül híreket, történelmi feljegyzéseket, gyakorlati információkat, szolgáltatásokat és multimédiás eszközöket tartalmaz majd tíz nyelven, a fogyatékkal élők számára is magas szintű elérhetőséggel.


2022. július 5.
Vertse Márta - Vatikán
forrás: vaticannews.va/hu/vatikan/news/2022-07/2025-szentev-a-remeny-zarandokai-felhivas-logo-fisichella.html