3 perc Istennel: az ima ereje

A körülöttünk és bennünk lévő lárma gyakran süketté tesz bennünket, nem érzékeljük Isten jelenlétét, irányítását, gyöngédségét, irgalmát, nem halljuk meg szeretetteljes sugallatait.


Teremts ma egy csendes helyet magadnak, ahol zavartalanul egyedül lehetsz. Engedd, hogy Isten rád találjon a csendben. Zárd ki a külső zajokat, csendesítsd el a bensődben kavargó lármát, és hallgass figyelmesen. Isten hangja olyan, mint a csendes, lágy szellő. Hallgass, mert Isten a csend nyelvén beszél.

Úgy gondoljuk, hogy az imádságban Istenhez szólunk. De ha imánk valóban kapcsolatteremtés, akkor Istennek is esélyt kell adnunk, hogy Ő is szóljon hozzánk, ösztönözzön, gyógyítson, vezessen, megbocsásson nekünk és segítsen rajtunk.

Fogadd nyitott szívvel az ima erejéről szóló elmélkedéseinket.

Az ima szeretetteljes beszélgetés
„Közeledjetek Istenhez, s majd ő is közeledik hozzátok.”
Jak 4,8
Évek óta kérdezgetnek az emberek, hogy mi is az imádság. Szeretem ilyenkor Avilai Szent Terézt idézni, aki így írt: „az imádság szeretetteljes beszélgetés Azzal, akiről tudom, hogy szeret”. Az ima nem más, mint szeretet-beszéd Istennel. A hit szemével látom az Ő szeretetének műveit életemben. A szeretet vonzza a szeretetet. Önkéntelenül is viszont akarom szeretni Őt.

Amikor imádkozom, először köszönetet mondok Istennek szeretetéért, és egy ideig egyszerűen csak azt mondom: „Én is szeretlek”.

Másodszor, próbálom meghallani Isten szavát, sugalmazását és gondolatait, általában úgy, hogy imádságos lélekkel olvasom a Szentírást. Végezetül pedig kérem Istent, hogy támogasson és vezessen. Próbálj így imádkozni: megköszönni, figyelni és kérni. Ez jó módszer az imádsághoz.

Az imádkozás egy másik módja, ha dicsőítés, bűnbánat, hálaadás és magunkért vagy másokért végzett könyörgés követik egymást. Egyes napokon nagyobb hangsúlyt tehetsz imádságod egyik vagy másik elemére, mint a többiekre. Engedd, hogy a szíved és Isten szeretete vezessen ahhoz az imához, amire szükséged van.

Ima: Uram, mutasd meg, hogyan közeledjek Hozzád. Ámen.

Imádkozz a testeddel
„Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma?”
1Kor 6,19
Gondoltál-e már arra, hogy a testeddel imádkozz? Az imádságot leginkább az elménk, a lelkünk számára tartjuk fenn, mert onnan indul Istennel való beszélgetésünk. De mi nem vagyunk tisztán csak lelkek, mint az angyalok. Nekünk testünk is van, így hát a testünkkel is tudunk imádkozni. Például ha egyszerűen csak összekulcsoljuk a kezünket, az már imádság, ha letérdelünk, az is imádság, és imádság az is, ha kitárjuk karunkat az ég felé. Ha arcra borulunk Isten előtt, az is imádság, Jézus gyakran imádkozott így. Mindezzel azt fejezzük ki, hogy mennyire vágyunk kapcsolatba kerülni szerető Istenünkkel.

Ezek a testi gesztusok gyakran megerősítik szellemi imánkat. Ma ajánlj fel legalább egy testi imát, fejezd ki ezzel az Isten iránti szeretetet, amely a szívedben lakik. Kulcsold imára a kezed, vagy térdelj le egy percre. Imádkozik a tested — Te imádkozol. A keresztvetés nagyon hasznos ima éjszaka, akár ágyban fekve is. A homlokomat megérintve azt mondom, „Atyám, megköszönöm a mai nap minden áldását”.

A szívemet megérintve azt mondom: „Fiúisten, Jézus, bocsásd meg bűneimet és mulasztásaimat”, majd vállaimat megérintve így imádkozom:”Szentlélek Isten, sugallatoddal vezess engem holnap is”. Ez tökéletes módja annak, hogy szerető Istenünk karjaiba helyezzük magunkat, amint őriző pillantása alatt álomba merülünk. Próbáld ki ezt az egyszerű imát ma este. Csodás módszer ahhoz, hogy békés, nyugodt álmod legyen.

Ima: Uram, mutasd meg, hogyan használjam a testemet, amikor Hozzád imádkozom. Ámen.

Az ima megnyit engem
„Olyan leszel, mint az öntözött kert”
Iz 58,11
Néha a lelki életünkben, a belső életünkben úgy érezzük, hogy megkeményedett, görcsbe rándult a szívünk. Erre gyakran nem kell más okot keresni, mint hogy vonakodunk magunkon túllépve szeretni, és különösen vonakodunk a nagylelkű megbocsátástól. Neheztelésünk hálója fogva tart és fojtogat. Imádkoznunk kell nagylelkűségért, hogy tudjunk szeretni és megbocsátani, csak úgy szabadulhatunk meg. Isten segítsége megszabadít minket, hogy megteljünk élettel, és az ő végtelen szeretetének tengerével. Izajás által Isten megígéri, hogy „olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha”. Benső háló tart fogva? Kérd az alázatos ima és megbocsátás kegyelmét.

Ima: Uram, tölts engem csordultig Szent lelked ajándékaival, imával és könyörülettel. Ámen.

Imádság egyszerűen
Imádkozom, hogy „Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek”.
Ef 1,17
Sok embernek van Bibliája, de nem tudja, hogyan használja azt a személyes imához. A következő egyszerű módszer neked is segíthet.

Először is keress egy olyan helyet, ahol egyedül lehetsz — talán a házad egyik szobáját, vagy egy csendes sarkot. Másodszor, olvass el egy szakaszt a Szentírásból, talán egy zsoltárt, egy evangéliumi fejezetet, Szent Pál egy levelét vagy valamit az Ószövetségből. Ha nem tudod, hol fogj hozzá, nézd meg az aznapi mise olvasmányait. Végül mondd el a kérésedet, ami a szívedet nyomja, bármi is az. Isten figyel rád!

Azután gondolkozz. Mit mond az Úr nekem, vagy rólam? Vagy erről a helyzetről? Indulásként napi tíz percet imádkozz, mindig ugyanott. Így megkezded az imádság szokásának kialakítását. Tarts ki ebben. Meglátod, ahogyan közeledsz Istenhez és saját magadhoz, egyre növekszik majd benned a békesség.

Ima: Uram, add meg nekem az imádság kegyelmét. Segíts meg engem. Ámen.irta: Frank Bognanno atya, Des Moines egyházmegye, USA
Franciscan Media
fordította: T. Nagy Edit
forrás: katolikus.ma/3-perc-istennel-az-ima-ereje/