Prédikáció: Húsvét 5. Vasárnap - Rózsafüzér a mentőkötél és anyai kéz

A Rózsafüzér mint elhagyhatatlan mentőeszköz a mai világunkban.

Kedves hívek!

Aki manapság a Rózsafüzért imádkozza, az azt a gyanút veti fel, hogy katolikus hitét megőrizte. Sok kispap meséli a modern szemináriumokból, ha a Rózsafüzért imádkozzák, automatikusan azzal gyanúsítják meg őket, hogy konzervatívok, vagy rosszabb esetben "Lefebvre-ista" beállítottságúak. A II. Vatikáni zsinat újításai hozták ezeket az állapotokat.

Minél tovább tart az egyházban a krízis, annál kisebb a lehetősége annak, hogy megmaradjunk katolikusnak. Az út egyre inkább átláthatatlan. Hová tart az egyház? Merre a társadalom? Ki tudja. De hála Istennek, van mindenki számára egy a mennyek által adott, kézzelfogható mentőeszköz, a Rózsafüzér.

1. A Rózsafüzér, mint mentőkötél

Ha egy hegymászó leesik, mentőkötelet engednek le hozzá, biztosítják és óvatosan felhúzzák a szakadékból. „Meg lettem mentve, fellélegezhetek!” állapíthatja meg a bajba jutott megkönnyebbülve, amikor leért hozzá a kötél. „Most még ki kell bírnom némi szenvedést, de meg vagyok mentve” Megint felfelé megyek

2. A Rózsafüzér, mint biztonsági kötél.

Biztosítja az utat a veszélyes szakaszoknál, ahol le lehet esni. A vándor megfogja és kezében tartja a kötelet, így óvatosan mehet el a veszélyes szakasz mellett. Deo Gratias! Biztonsági kötél nélkül a veszélyes szakasz félelmetes, és szinte lehetetlen eljutni mellette.

Az első példa egy negatív helyzetről beszél, egy balesetet szenvedő megmentéséről. Például egy bűnösről, aki hitét már régóta nem gyakorolja, nem imádkozik és a szentségekhez sem járul.

A második példa egy pozitív helyzetet mutat be: a kötelet, mint segédeszközt az út mellett. A Rózsafüzér biztosítja nekünk a „jó szellemek” segítségét, melyek nehéz helyzetekben segítenek és vigasztalnak. „Regina Angelorum, Az angyaloknak királynéja” és „Regina Sanctorum, A szentek királynője” nem hagyja cserben azt, aki bizalmát őbelé veti.

A harmadik példa pedig a Rózsafüzér egy még nagyobb rendeltetését nyilatkoztatja ki előttünk:

3. Ha a Rózsafüzért imádkozzuk, akkor az olyan - és most lesz érdekes - mintha valamit fognánk.

Mit fogunk? Vajon mi lehet? Mintha mennyei anyánk kezét fognánk. Igen, ez a szent Rózsafüzér. Mennyei anyánkkal kézen fogva megyünk életünkben. Mi történhet akkor még? Félnünk kell a világ nagy hullámzásaitól? A napi hírek háborúkról, pénzügyi krízisekről, földrengésekről szólnak. Félnünk kellene? Nem, nem kell csak ne engedjük el mennyei anyánk kezét! Jobban mondva: nem szabad elrántani magunkat a kezétől. Az egyetlen veszély amelytől félnünk kell: a nehéz bűn, mely elválaszt minket Istentől és a Szűzanyától és az evilági hatalmaknak, az ördögnek szolgáltat ki minket.

Igen, aki manapság még a Rózsafüzért imádkozza, az jó esetben még katolikus maradt, illetve megőrzött még egy az élethez fontos katolikus részt: az imát és a Szűzanya tiszteletét.

Egy hasonlattal élve: még rá van kötve egy természetfeletti, létfontosságú vénára, mint egy életmentő infúzióra. Deo Gratias! Aki viszont feladta az imát és nem viszi szeretetét Máriához a szívében, annak nem áll jól a sorsa.

Aki a Rózsafüzért imádkozza, az még ismeri a mai összezavarodott világban az utat, az irányt és a célt: Krisztust!
  1. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. - S az Ige testté lett, és közöttünk élt.” [Jn 1,14] Ezt mutatja meg nekünk az Örvendetes Rózsafüzér öt titka. Isten megfogant, megszületett és egy kisgyerek lett. Ez nem mozgatja meg az emberi elmét?

  2. Isten úgy szeretett minket, hogy szenvedett és meghalt értünk. Engedelmes volt mindhalálig, egészen a kereszthalálig. Ezeket pedig a Fájdalmas Rózsafüzér titkai. Mennyire segít nekünk az Úr passiója a szenvedés megértésében és a saját keresztünk viselésében.

  3. Végül is minden az örök életről szól. Remélhetünk az örök életben, merhetünk benne hinni? Egy élet Istennel, egységben Krisztussal és Máriával és a megmentett emberekkel? Remélhetjük ezt? A Dicsőséges Rózsafüzér titkai tanítják ezt nekünk. A feltámadást, az Úr mennybemenetelét, a Szűzanya mennybevételét és dicsőségét állítja elénk.
A Szűzanya nagyon jól tudta, milyen üzenet szükséges az emberek megmentéséhez. Amikor Európa egyik csücskében elindultak a sötét felhők és kitört 1917-ben a kommunista forradalom Szentpétervárott, akkor Európa másik csücskében a boldogságos Szentszűz megjelent Fatimában és kevés, de üdvös szavakkal szólt hozzánk és ezek között mindig az szerepelt, hogy „Imádkozzátok a Rózsafüzért!” Igen a Rózsafüzér a mentőkötél, a biztonsági kötél és valójában a Szűzanya segítő keze. Meleget, erőt, biztonságot adó keze. Aki nem engedi el, az nem esik bele a szakadékba.

Joseph Sarto püspök, a későbbi X. Piusz pápa 1885-ben írta a mantuai papságnak:
Imádkozzátok a Rózsafüzért kedves fiaim! A mai időket végzetes és taníthatatlan szellemek uralják, és le akarják rombolni a dogmákat, a szíveket meg akarják rontani, az erkölcsi normák fel akarják rúgni, nincs más eszköz ellenük, mint a Rózsafüzér, hogy a keresztény hit és erkölcs győzzön.
Mától kezdve a Rózsafüzért dupla szeretettel imádkozzuk Krisztushoz és fogjuk meg Mária kezét. Határozzuk el magunkat Május hónapjában, Mária hónapjában. Kedves hívek az Önök imáitól függ az ország és sok lélek jövője. Ebben biztosak lehetünk. A történelmi események a török háborúk és más események igazolják ezt.

Ne felejtsük el, az aki másokat is rábír a Rózsafüzér imádkozására, (reális kezdés lehet egy titok imádkozása naponta azoknak, akik újból elkezdenek imádkozni) az nagy érdemeket nyerhet el a mennyekből. Aki a családjával vagy másokkal imádkozza, az még nagyobb érdemeket nyerhet el.P. Klaus Wilhelm
forrás: predikacio.blogspot.hu/2015/05/predikacio-husvet-5-vasarnap-rozsafuzer.html