Az ördög véleménye a rózsafüzérről

Francesco Bamonte, Róma hivatalos ördögűzője (Don Gabriel Amorth tanítványa és utóda) írja most megjelent könyvében a következőket, elsősorban Pio atya tapasztalataira hivatkozva:


Szent Pio Atya gyakran beszámolt egyik álmáról, amelyben a kórusablakából – ahová a szerzetesek szoktak imára összegyűlni- kipillantva a téren végtelen nagy tolongást látott. Pio atya megkérdezte, kik vagytok, mit akartok? A tömeg kórusban, egyszerre, és fülsiketítően, torkaszakadtából ordította: „Pio atya halálát!” A szerzetes ekkor vette csak észre, hogy akiket emberi személynek nézett, valójában démonok.

E szavak hallatára visszament a kórusra imádkozni, s a Szűzanyát látta közeledni, aki anyai tekintettel, és határozott mozdulattal kezébe nyomta a rózsafüzért, mondván, hogy ezzel a fegyverrel kezedben te leszel a győztes. Pio atya ekkor visszatért az ablakhoz, és megmutatta a kezében lévő rózsafüzért. Rémületében minden démon a földre vetette magát.

Ördögűzői tapasztalataim során észrevettem, hogy az ördög számára egyetlen nem liturgikus ima sem annyira gyűlöletes, mint a szent rózsafüzér.

Egyik október 7-én, a Rózsafüzér Királynőjének napján, mikor elővettem zsebemből a rózsafüzért, rögtön így szólt a démon:
 • Fájdalmat okoztok nekem azokkal a szemekkel, ti nyavalyások. És nyavalyások azok is, akik ezt csinálják! (Valószínűleg azokra utalt, akik a rózsafüzéreket készítik.)
Parancsoló hangnemben megkérdeztem, miért bosszantanak annyira azok a szemek?
 • Mert annyi ütést kapok. Hagyjátok abba!
Ekkor ráhelyeztem a megszállott személyre a rózsafüzért. A démon pedig ordított:
 • Súlyos! Összenyom, vegyétek le, összenyom!
Más kifejezések a rózsafüzérről különböző ördögűzések alkalmával
 • Minden szem, amit imádkoztok, ostoroz, és éget!
 • Rosszul vagyok, amikor annak a füzérnek a titkait szemlélitek. Ütlegeltek vele.
 • Gyűlölöm a rózsafüzért, mert szeretetfüzér, amely mindenkit Velük* egyesít
  ( *= Jézussal és Máriával. E nevek kimondását kerülik, mert maga a név kimondása is égeti őket ).
 • Ha mindegyikőtök tudná, azonnal végem lenne. Ha mindenki hittel imádkozná a rózsafüzért, ezt a nyavalyatörést.
 • Undorító, undorító, undorító, undorító, undorító, undorító!
 • Nem tudjátok, vagy tudjátok, de nem hiszitek, vagy kishitűek vagytok. Má..ár..i…a ( - rettenetes erőfeszítés árán képes kimondani ezt a nevet - ) Szeplőtelen Szíve fogja megmenteni a világot.
A gonosz lélek egy más alkalommal kifejezésre juttatta Mária közbenjárói hatalmát, és Jézus azon döntését, hogy minden kegyelmet Mária Szeplőtelen Szívén keresztül juttat az emberiségnek.(Részletek a „Szűz Mária harca a Gonosszal az ördögűzések alatt” című könyvből).

forrás: szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/9431-az-ordog-velemenye-a-rozsafuzerrol-2