Bizottságot állított fel Ferenc pápa a női diakónusi szolgálat lehetőségének tanulmányozására

Egyháziak és világiak, nők és férfiak alkotta, tizenhárom fős bizottságot állított fel Ferenc pápa a női diakónusi szolgálat tanulmányozására. Ezt közölte a Vatikán.

Bizottság vizsgálja a nők lehetséges diakonátusi szolgálatát

A bizottság feladata annak vizsgálata lesz, hogy a nők tölthetnek-e be diakónusi szolgálatot és ez a szolgálat milyen feladatokat jelenthet. Ferenc pápa még május 12-én fogadta a Vatikánban az egész világból érkezett női szerzetesrendek mintegy kilencszáz főnökasszonyát. A találkozón lehetségesnek nevezte a női diakónusok bevezetését ezután döntött az ezt tanulmányozó bizottság felállításáról. Ferenc pápa megválasztása óta a nők egyházi szerepének erősítését szorgalmazza. Többek között idén a nagycsütörtöki lábmosás szertartását is úgy módosította, hogy a papok szerzetes és laikus nők lábát is megmoshatják.

A kérdést tanulmányozó bizottság elnöke Luis Francisco Ladaria Ferrer spanyol érsek, a Hittani Kongregáció titkára lett.

A bizottság tagjai között szerzetesnők, papok és világiak vannak, többek között Mary Melone olasz ferences szerzetesnő, teológus, az Antonianum római katolikus egyetem rektorasszonya, Marianne Schlosser, a bécsi egyetem teológia professzora és a nemzetközi teológiai bizottság tagja, Nuria Calduch-Benages spanyol szerzetesnő, a Pápai Biblikus Bizottság tagja. A bizottság feladata annak vizsgálata lesz, hogy a nők tölthetnek-e be diakónusi szolgálatot és ez a szolgálat milyen feladatokat jelenthet.

Ferenc pápa május 12-én fogadta a Vatikánban az egész világból érkezett női szerzetesrendek mintegy kilencszáz főnökasszonyát. A találkozón lehetségesnek nevezte a női diakónusok bevezetését. Kijelentette, “az egyháznak be kell vonnia a felszentelt és a laikus nőket a konzultációban való részvételbe, de a döntéshozatalba is, mivel szüksége van a nők szemléletére. A nőknek az egyházban való növekvő szerepe nem feminizmus: az egyház iránti felelősség megosztása a keresztségben részesült minden személynek joga, férfiaknak és nőknek egyaránt”.

Az egyik szerzetesnő tette fel a kérdést az egyházfőnek, hogy a nők miért vannak kizárva a diakónus-szolgálatból. Ferenc pápa ezt követően jelentette be, hogy bizottságot állít fel a kérdés tanulmányozására. Másnap Federico Lombardi szentszéki szóvivő is hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa nem a női diakónátus bevezetéséről beszélt, hanem az ezt tanulmányozó bizottság felállításáról.

A jelenleg csak férfiaknak fenntartott diakónus (szerpap) szolgálat az egyházi rend első fokozata. A diakónus áldozópappá még nem szentelt személy. A II. vatikáni zsinat szerint megszabott feladata a keresztség, az oltáriszentség kiszolgáltatása, közreműködés házasságkötésben, temetés, zsolozsma, paraliturgiák vezetése. A misén felolvassa az evangéliumot, homíliát mondhat, a püspöknek, illetve papnak segédkezik.

2016. augusztus 3.
kiemelt hírek, Vatikán
bonum / MTI
forrás: bonumtv.hu/bizottsagot-allitott-fel-ferenc-papa-a-noi-diakonusi-szolgalat-lehetosegenek-tanulmanyozasara/