Maria Voce, a Fokoláre Mozgalom elnökének üzenete

Ma 2020. január 22-e van.

100 évvel ezelőtt, 1920. január 22-én született Chiara Lubich.

A világ minden részéről a hála himnusza emelkedik az Égbe azért a mérhetetlen ajándékért, melyet Isten Chiara születésével adott a világnak.

Chiara azért élt, hogy a világon mindenki felfedezze, hogy egymás testvérei vagyunk, és alakítani kezdte Isten gyermekeinek családját, melyet a kölcsönös szeretet köt össze.

Ő nap mint nap ezt tette, kapcsolatot épített mindenkivel, akivel találkozott, és nem engedte, hogy bármiféle kulturális, vallási, etnikai vagy életkorbeli különbözőség megfékezze , mert meg volt győződve, hogy Isten mindenki Atyja, és ezért minden ember egymásnak testvére.

Úgy gondolom, hogy egység-üzenete ma is rendkívül aktuális és fontos, mert folytonosan újra feltűnnek a részrehajlás és a megosztottság áramlatai, mindig újabb falak és határok emelkednek. Sürgetőnek tartom, hogy ismét fókuszba helyezzük a számunkra és mindenki számára egyedüli célt: hogy azért éljünk és cselekedjünk, hogy más világot építsünk, mint amiben élünk, az egyesült világot, a Jézus látásmódja szerinti világot: „Hogy mindnyájan egy legyenek”.

Ez az értelme a mottónknak „Ünnepeljünk, hogy találkozzunk”, melyet a centenárium rendezvényeire választottunk.

Nem akarunk nosztalgiával emlékezni Chiarára, hanem vele szeretnénk találkozni, aki ott él abban a lelkiségben, amelyben részesített bennünket, ott él a Mozgalomban, melyet alapított, és ott él mindazokban, akik a föld minden pontján követik őt.

Ezért arra hívlak mindnyájatokat, akik egy napon találkoztatok vele és a karizmájával – és akik ma többé vagy kevésbé kapcsolatban álltok Mozgalmunkkal -, hogy éljétek, ami leginkább ránk jellemző: építsétek a kapcsolatokat, fogadjátok be előítéletek nélkül a másikat és verjetek hidakat.

Ünnepeljük Chiara évfordulóját. Vigyük előre üzenetét, az egységről alkotott nagy álmát! Ünnepeljünk, és tegyük ezt együtt – Chiara lát minket, és egynek akar bennünket -, vegyünk részt a világszerte megrendezendő eseményeken, főként azokon, melyek Trentóban, a szülővárosában, és a Fokoláre Mozgalom Rocca di Papa-i nemzetközi központjában kerülnek megrendezésre.

Legyetek biztosak benne, hogy nagy örömmel várunk és fogadunk mindnyájatokat!2020. január 22.
forrás: fokolare.hu/hirek/11480