Csomóoldó Boldogasszony – a házasságok megmentője a 17. század óta

Szűz Máriának számtalan titulusát ismerjük, de van egy, melyről nem sokan hallottak Ferenc pápasága előtt: a Csomóoldó Boldogasszony tiszteletét még Jorge Mario Bergoglio érsekként terjesztette el Latin-Amerikában, és neki köszönhetően terjed Európában is a híre.


A Csomóoldó Boldogasszonyt ábrázoló kép fontos szerepet kap a nemrég bemutatott Ferenc pápa – Buenos Airestől a Vatikánig című argentin életrajzi filmben is.

Jorge Mario Bergoglio 1986-ban, németországi teológiai tanulmányai során találkozott az augsburgi Sankt Peter am Perlach-templomban látható kegyképpel, melyen Szűz Mária éppen kioldja a csomókat egy hosszú, fehér szalagon; a barokk festményt 1700 táján festette Johann Georg Melchior Schmidtner. Bergoglio rendtársaival kereste fel az Augsburg belvárosában található jezsuita fenntartású templomot – tájékoztat Bikfalvi Géza a magyarországi jezsuita rendtartomány honlapján. A kegyképet ábrázoló képeslapokból vitt haza Argentínába, melyek egyikéről Ana Betta de Berti Buenos Aires-i festőművész elkészítette a festmény másolatát négy példányban – így indult a Nuestra Señora Desatadora a Nudos (Csomóoldó Miasszonyunk; rövidebb spanyol nevén: Virgen Desatanudos) hódító útjára Latin-Amerikában.

Az eredeti kegykép az augsburgi templom déli apszisában található, a Beatae Mariae Virginis de Bono Consilio-oltárnál, melyet a Langenmantel család 1700 körül, a századforduló alkalmából adományozott a templomnak. A festményt Hieronymus Ambrosius Langenmantel (1641–1718), az augsburgi Szent Péter-monostor papja rendelte meg, hálából Szűz Mária közbenjárásáért, melynek köszönhetően nagyapja, Wolfgang Langenmantel (1586–1637) és nagyanyja, Sophia Rentz (más forrás szerint Imoff; 1590–1649) túljutottak egy súlyos házassági válságon.


A válás szélére jutott házaspár Jakob Rem ingolstadti, osztrák származású jezsuitához fordult, aki híres volt Mária iránti tiszteletéről és bölcs tanácsairól – olvasható a Corazones nevű argentin oldalon. Négyszer látogattak el Rem atyához, hogy vele együtt imádkozzanak, és tanácsait meghallgassák. Utolsó látogatásuk alkalmával Jakob Rem a Szűzanya képe előtt imádkozott, és jelképesen felemelt egy fehér esküvői szalagot – mellyel a kor szokása szerint a házasodó párt „kötötték össze” –, és odanyújtotta Máriának, miközben maga kezdte bogozgatni a rajta lévő csomókat. Mihelyt Máriának nyújtotta a szalagot, az ragyogó fehérré változott. Ezután az imádság után férj és feleség között helyreállt a béke, házasságuk túljutott a válságon.

A kegykép egyik másolatát az argentin főváros Villa Devoto városrészében, a jezsuita noviciátus közelében fekvő San José del Talar templomában helyezték el 1996. december 8-án. A kegykép rendkívül népszerű lett a hívek körében, a Szűzanya ábrázolása előtt esdeklők imája sokszor meghallgattatott. Minden hónap nyolcadik napján, a Csomóoldó Boldogasszony napján zarándokok tömegei keresik fel; ez nemegyszer 40-60 ezer hívőt jelent. A hitbuzgalmi áhítat hatására 1998-ban megjelent a Csomóoldó Boldogasszony közbenjárásáért mondott kilenced (melynek szerzője Mario Ibertis Rivera) imafüzete, amely egész Dél-Amerikában viharos gyorsasággal terjedt el; mára több mint tíz nyelvre lefordították.

A Csomóoldó Boldogasszony tiszteletére 1989-ben, az ausztriai Styriában szenteltek templomot először a világon, a csernobili katasztrófa okozta válsághelyzet után.

Szűz Mária a barokk kegyképen a holdsarlón áll, angyalok veszik körül, fejét tizenkét csillag koronázza; fölötte a Szentlélek látható galamb alakjában. Egy hosszú, fehér szalagot tart kezében, melyen sorjában kibogozza a csomókat. Lába egy szintén összecsomózódott kígyón nyugszik. A festmény alsó részén Tóbiás prófétát láthatjuk a kutyájával és az angyallal, amint éppen úton vannak, hogy megkérjék Sára kezét (Tób 6,10–13); más értelmezések szerint azonban magát Wolfgang Langenmantelt vezeti Rafael főangyal, hogy meg tudja oldani házassága válságát.

Először Szent Iréneusz írta le úgy Máriát, mint a csomók kioldóját Adversus haeresis (A hamis gnózis leleplezése és cáfolata) című írásában: „Éva engedetlenségének csomóját Mária engedelmessége oldotta ki. Amit a szűz Éva szorosra kötözött hitetlensége által, azt a szűz Mária kiszabadította hite által”.


Ferenc pápa, még Bergoglio érsekként, több más Mária-ábrázolással együtt a Csomóoldó Boldogasszony képét is rágravíroztatta egy kehelyre, melyet XVI. Benedeknek adott ajándékba; az ötvös később elkészítette ennek a kehelynek a pontos mását, és az argentin nép nevében Ferenc pápának ajándékozta.

* * *

Kilenced a Csomóoldó Boldogasszonyhoz

Kilenc napon át imádkozzunk a következőképpen:


1. Bánjuk meg bűneinket, kérjünk bocsánatot értük, és legfőképpen fogadjuk meg erősen, hogy többé nem követjük el azokat.

2. Imádkozzuk el a rózsafüzér első három tizedét.

3. Olvassuk el a kilenced adott napjához tartozó elmélkedést.

4. Ezután imádkozzuk el a rózsafüzér két utolsó tizedét.

5. Fejezzük be a Csomóoldó Boldogasszonyhoz szóló imával (a napi elmélkedések végén).

(Megjegyzés: életünk minden csomójáért mondjunk el egy-egy kilencedet.)

Elmélkedések

1. nap
Áldott Szűzanya, szentséges Szűz Mária, aki kioldozod a gyermekeidet fojtogató csomókat, terjeszd ki felém irgalmas karodat! Ma átadom neked ezt a csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges), és minden negatív következményt, mellyel ez életemben együtt jár. Átadom neked ezt a csomót, amely megzavar engem, boldogtalanná tesz, és oly nagyon akadályoz abban, hogy veled és fiaddal, Jézussal, az én megváltómmal egyesüljek.
Hozzád folyamodom, csomóoldó Boldogasszony, mert bízom benned, és tudom, hogy soha nem utasítottál vissza egyetlen olyan bűnös gyermeket sem, aki hozzád könyörgött segítségért. Hiszem, hogy ki tudod oldozni ezt a csomót, hiszen Jézus megad neked minden hatalmat.
Bízom benned, hogy vállalod e csomó kioldozását, hiszen édesanyám vagy. Tudom, hogy megteszed, mert Isten szeretetével szeretsz engem.
Köszönöm, áldott Szűzanyám!
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

2. nap
Mária, áldott Szűzanya, minden kegyelem édesanyja, szívem ma feléd fordul. Elismerem, hogy bűnös vagyok, és szükségem van segítségedre. Önzésem, gyűlölködésem, az alázat és a nagylelkűség hiánya miatt nagyon gyakran elszalasztottam a kegyelmeket, amelyeket felém közvetítesz.
Azért fordulok hozzád, csomóoldó Boldogasszony, hogy kérd számomra fiadtól, Jézustól a szív tisztaságát, a lemondást, az alázatot és a bizalmat. Ezt a napot ezeknek az erényeknek a gyakorlásával fogom megélni. Ezeket, mint irántad való szeretetem bizonyítékát ajánlom neked. Kezedbe helyezem e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges), amely akadályoz engem abban, hogy Isten dicsőségét sugározzam.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

3. nap
Mária, közvetítőnk, mennyek királynéja, akinek keze fogadja és osztja szét Urunk összes gazdagságát, fordítsd felém irgalmas tekinteted! Szent kezedbe helyezem életem e csomóját… (nevezzük meg, ha lehetséges), minden gyűlölködést, minden érzelmet, melynek az forrása.
Mennyei Atyánk, bocsánatod kérem bűneimért. Segíts megbocsátanom minden embernek, aki tudatosan vagy tudtán kívül e csomót okozta az életemben! Ráhagyatkozásom mértéke szerint tudod majd kioldozni azt. Előtted, áldott Szűzanya, és fiad, Jézus, a mi megváltónk nevében, aki annyiszor oly súlyosan megbántottak, és aki meg tudott bocsátani, most megbocsátok ezeknek az embereknek… (nevezzük meg őket, ha lehetséges), és kiengesztelődöm önmagammal is, mindörökre.
Köszönöm, csomóoldó Boldogasszony, hogy kioldozod szívemben a gyűlölködés csomóját, a csomót, melyet most neked átadok. Ámen.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

4. nap
Minden téged keresővel szemben előzékeny, áldott, szent Szűzanya, irgalmazz nekem! Leteszem a kezedbe e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges), amely akadályozza, hogy békém legyen, megkötözi lelkemet, s gátol abban, hogy eljussak Uramhoz, és életemet az ő szolgálatába állítsam.
Oldozd ki életem e csomóját, édesanyám! Kérd Jézustól megkötözött hitem gyógyulását, hitemét, mely hagyja, hogy legyűrjék az út göröngyei. Maradj velem, áldott Szűzanya, hogy tudatosuljon bennem: e kövek valójában barátok, abbahagyjam a zúgolódást, és megtanuljak minden pillanatban hálát adni és hatalmadban bízva mosolyogni.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

5. nap
Nagylelkű és könyörülettel teli csomóoldó Boldogasszony, hozzád fordulok, hogy ismét letegyem kezedbe e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges). Isten bölcsességét kérem tőled, hogy a Szentlélek világosságánál cselekedjem nehézségeim megoldásáért.
Soha senki nem látott téged haragvónak - épp ellenkezőleg, szavaid teli voltak kedvességgel, s az emberek Isten szívét látták meg benned.
Szabadíts meg attól a keserűségtől, haragtól és gyűlölettől, melyet ez a csomó keltett életre bennem!
Áldott Szűzanya, add nekem kedvességed és bölcsességed, és add, hogy megtanuljak csendben elmélkedni a szívemben. S ahogy azt pünkösdkor tetted, járj közben Jézusnál, hogy megérintse életemet a Szentlélek új fuvallata. Isten Lelke, szállj le rám!
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

6. nap
Irgalmasság királynéja, átadom neked életem e csomóját…, és kérlek, adj nekem olyan szívet, amely tud türelemmel várni, míg kioldozod e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges).
Taníts meg engem fiad szavainak hallgatására, a gyónásban, áldozásban való kitartásra, és kérlek, maradj velem! Készítsd fel szívemet, hogy az angyalokkal együtt ünnepelje a kegyelmet, melyet épp most eszközölsz ki számomra.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

7. nap
Tisztaságos anya, feléd fordulok a mai napon: könyörgök hozzád, oldozd ki e csomót az életemben… (nevezzük meg, ha lehetséges), és szabadíts meg a gonosz befolyásától. Isten nagy hatalmat adott neked az összes démon felett. Megtagadom a démonokat, és minden kapcsolatot, amely valaha is hozzájuk fűzött engem. Megvallom, hogy Jézus a megváltóm, az én egyedüli Uram.
Ó, csomóoldó Boldogasszony, tipord el a gonosz fejét! Semmisítsd meg a csapdákat, amelyek e csomókat okozták az életemben! Köszönöm, áldott Szűzanyám! Uram, szabadíts meg drága véred által!
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

8. nap
Istennek irgalomban bővelkedő szűz anyja, irgalmazz gyermekednek, és oldozd ki e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges) az életemben.
Szükségem van arra, hogy meglátogass engem, ahogy Erzsébetet is meglátogattad. Hozd el nekem Jézust, hogy elküldje nekem a Szentlelket! Taníts meg a bátorság, az öröm, az alázat, a hit erényeinek gyakorlására, és eszközöld ki számomra, hogy engem is betöltsön a Szentlélek. Azt kívánom, hogy édesanyám, királynőm, és társam legyél. Neked adom szívemet, és mindent, ami az enyém: otthonomat, családomat, külső és belső értékeimet. Örökké hozzád tartozom. Rejtsd el bennem szívedet, hogy mindazt meg tudjam tenni, aminek megtételére Jézus hív engem.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

9. nap
Szentséges édesanyánk, szószólónk, aki kioldozod életünk csomóit, eljöttem megköszönni, hogy kegyelmet szerzel számunkra. Ismered a fájdalmat, melyet életem e csomója okoz nekem… (nevezzük meg, ha lehetséges). Köszönöm, anyám, hogy irgalmasságodban felszárítod könnyeimet. Köszönöm, hogy megölelsz, és általad új kegyelmet kaphatok Istentől.
Csomóoldó Boldogasszony, áldott Szűzanyám, köszönöm életem e csomójának kioldozását… Rejts el szeretetköpenyedbe, őrizz védőszárnyaid alatt, világosíts meg a te békéddel!
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

Imádság Csomóoldó Boldogasszonyhoz

Szűz Mária, a dicsőséges szeretet édesanyja, aki soha nem hagytál magára egyetlen segítségért kiáltó gyermeket sem! Édesanyám, akinek keze szüntelenül dolgozik hőn szeretett gyermekeiért, mivel lényedet az isteni szeretet és a szíveden túlcsorduló végtelen irgalmasság élteti, fordítsd felém együttérzéssel teli arcod! Tekints a seregnyi „csomóra”, mely életemet fojtogatja!

Ismered reménytelenségem és fájdalmam. Tudod, mennyire megkötöznek engem e csomók. Mária, édesanya, akit Isten azzal bízott meg, hogy kioldozd gyermekeid életének csomóit, kezedbe helyezem életem szalagját. Senki, még a gonosz sem ragadhatja el azt irgalmas segítségedtől. Egyetlen csomó sincs a kezedben, amelyet ne tudnál kioldozni.

Irgalmad, és fiadnál, Jézusnál, az én szabadítómnál való közbenjáró hatalmad által fogadd el a mai napon e „csomót” (nevezzük meg, ha lehetséges). Isten dicsőségére kérlek, oldozd ki azt mindörökre! Benned remélek.

Te vagy égi édesanyánk, akit Isten nekünk adott, te vagy az én törékenységem erőssége, nyomorúságom gazdagsága, szabadításom mindattól, ami akadályoz abban, hogy Krisztussal legyek. Fogadd kegyesen kérésemet! Őrizz engem, vezess engem, védelmezz engem! Te vagy az én biztos menedékem.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!


fordította: Bárdi Zoltán
közzétéve: 2016. április 6.
fotó: Clarín.com | Wikipédia
CatholicHerald.co.uk; Corazones.org; Jezsuita.hu
forrás: magyarkurir.hu/hirek/a-csomooldo-boldogasszony-kozbenjarasa-17-szazadban-oldott-meg-eloszor-hazassagi-vals
(vn)