FATIMA

Végre egy nagyon jó film a Mária jelenésekről

Egy évszázaddal a fatimai elismert jelenések után Szűz Mária üzenete még mindig aktuális. Legutóbbi filmjében Marco Pontecorvo rendező nagy lendülettel meséli el a Mária jelenések történetét, de elsősorban a fiatal pásztorgyerekek erejét és hitét, ami csodálatot ébreszt.


Fatima, 1917. Az első világháború javában dúl Európában. Portugália egy eldugott sarkában, messze az ország központjától, Szűz Mária megjelenik három gyermeknek, hogy titkokat bízzon rájuk és arra hívja őket, hogy imádkozzanak a békéért. A három gyermek neve Lúcia, Jacinta és Francisco. Az utóbbi kettőt Ferenc pápa 2017. május 13-án szentté avatta, Lúcia szentté avatási eljárása, aki apáca lett és 2005. február 13-án hunyt el, jelenleg folyamatban van.

A fatimai jelenések során Szűz Mária három titkot közöl Lúciával. Ezek között szerepel a II. János Pál pápa elleni merényletkísérlet 1981. május 13-án. Ennek a filmnek, amely egy héttel az 1917. október 13-án történt Napcsoda évfordulója előtt jelent meg, az az érdeme, hogy visszahelyezi a jelenések történetét történelmi környezetébe, hűségesen festi meg a pásztorok valós és nehéz életét, akiket annak idején bolondoknak tekintettek.

A kinyilatkoztatások, amiket a pásztorok kaptak, sok hívőt megérintettek, de ugyanakkor felkeltették az Egyház és a kormány haragját. Mint minden megmagyarázhatatlan jelenséget, a jelenéseket is gyerekmeséknek tekintették. Mindennek ellenére Lúcia bátorsága, aki hármuk közül a legidősebb volt, lehetővé tette, hogy Szűz Mária szava eljusson az emberekhez. Ezt a gyermeki erőt, amit a kegyelem és a hit segít, kísérli meg az olasz rendező a képernyőn megmutatni.


Az első képektől kezdve a film rátér az első rendkívüli pillanatokra. A Béke Angyala megjelenik Lúciának, aki először megriad, majd elbűvöli őt ez a ragyogó jelenség. Kicsit később, amikor mennydörgés támad, a gyermekek Szűz Mária első megjelenésének lesznek tanúi. Ebben a jelenetben a fény játékai elképesztőek, és egybevágnak az üzenet tartalmával. Mert Mária, bár ragyogó és szelíd, szomorúnak látszik: „A háborúnak abba kell maradnia”, mondja mélységes komolysággal. Hamarosan elterjed a hír az országban, és zarándokok özönlenek a helyszínre, remélve, hogy láthatják a Szűzanyát. A látnokok alázatossága, valamint nagylelkűségük a zarándokokkal szemben meghatja őket és biztosan hozzájárul megtérésükhöz.

Erős politikai tartalom

A jelenésekkel egyidejűleg a harcban elesett katonák neveit naponta felsorolják a főtéren. Ez alkalom Lúcia anyjának, hogy imádkozzon, és fiát a Szent Szűz oltalmába ajánlja. Bár igen vallásos asszony, úgy jelenik meg, mint aki nagyon keményen bánik a lányával, és nem akar hinni a jelenésekben. Lehet, hogy neheztel rá, hogy több a hite, mint neki? Hogy az Ég őt választotta ki? Lúciának az apjával való viszonya is bonyolult. Az apa a földből él, abból a földből, amin jelenések történnek, és amit hamarosan százával taposnak a zarándokok, ő pedig kénytelen nyájának egy részét eladni, hogy megélhessenek.

Ez a nehéz családi helyzet érthetővé teszi számunkra Lúcia eltökéltségét és mélységes ragaszkodását a spirituális dolgokhoz. Végsőkig kész átadni a Szent Szűz üzenetét, és arra is kész, hogy szembe szálljon saját családjával.


A politikai kontextus is nagyon kedvezőtlen a kis pásztorokhoz. Portugáliában a jelenések kezdik zavarni a hatóságokat és a jelenség, ami elsősorban spirituális volt, lassan vallási és politikai színezetet kap. A gyermekeket a polgármester elé viszik, de az őket körülvevő ellenségességgel szemben sikerül megőrizniük hidegvérüket. Ez az ellenséges indulat érthető. Elég újra olvasni a Szent Szűz üzeneteit: „megtérés”, „bűnbánat”… bizony magas szintű követelmények, amelyek ütköznek a hatóságok és Lúcia szüleinek a keménységével.

1917. október 13-án történik az utolsó jelenés. Ezen a napon 70.000 ember veszi körül a látnokokat. A hatóságok fenyegetései ellenére a hit tömeges megnyilvánulása mindent felülmúl. Ezen a napon, a háborúban álló világ közepén, a szent Szűz a remény jelével válaszol: egy csodával, a Nap csodájával. A film nagy pontossággal számol be ezekről a rendkívüli jelenségekről, de főként az az érdeme, hogy megmutatja a három gyermek egyedülálló harcát a romlott és békétlen világgal szemben. Befejezése egy kifejezetten ehhez a filmhez komponált csodálatos ének: a „Gratia Plena”, amit Andrea Bocelli gyönyörű hangja tolmácsol.


A film megrendelhető magyar nyelven az EWTN Katolikus Televízió közönségszolgálatán:  +36 1 780 80 85
fordította: Dr. Seidl Ambrusné
Aleteia