Ferenc pápa felajánlja Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének

Március 15-én kedden késő délután tette közzé a hírt a Szentszék Sajtóterme, hogy Ferenc pápa március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Oroszországot és Ukrajnát felajánlja Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. A vatikáni Szent Péter bazilikában tartott pápai szertartással egy időben Konrad Krajewski bíboros, a Szentatya főalamizsnása Fatimában ugyanezt a felajánlást végzi el, mint Ferenc pápa küldötte.

Kedden délután öt órakor Matteo Bruni szentszéki szóvívó jelentette be a vatikáni Sajtóteremben Ferenc pápa szándékát, hogy „az Angyali Üdvözlet napján Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szenteli”.

A Szűzanya az 1917. július 13-i fatimai jelenésében kérte, hogy „Oroszországot szenteljék az ő Szeplőtelen Szívének”, hozzátéve, „hogy ha ezt a kérést nem fogadják el, Oroszország elterjeszti eltévelyedéseit az egész világon, háborúkat és üldöztetéseket mozdítva elő az egyház ellen. A jók mártírhalált szenvednek, a Szentatyának sokat kell szenvednie, különféle nemzetek pusztulnak el „ – szól az üzenet.

A fatimai jelenések után különféle felajánlásokat tettek a pápák Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. XII. Piusz pápa 1942. október 31-én az egész világot, majd 1952. július 7-én pedig Oroszország népeit Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szentelte Apostoli levelében: „Miként néhány évvel ezelőtt az egész világot Isten Anyja, Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szenteltük, úgy most, egészen különleges módon, Oroszország összes népét ugyanannak a Szeplőtelen Szívnek szenteljük”.

Szent VI. Pál pápa 1964. november 21-én a II. Vatikáni Zsinaton a zsinati atyák jelenlétében megújította Oroszország felajánlását Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Szent II. János Pál pápa pedig 1981. június 7-én, Pünkösd ünnepén az általa „felajánlási aktusnak” nevezett imádságában a Santa Maria Maggiore bazilikában így fohászkodott: „Ó, emberek és népek Anyja, Te ismered minden szenvedésüket és reményeiket.

Anyaként átérzed a világot megrázó küzdelmet a jó és a rossz, a világosság és a sötétség között, fogadd a Szentlélekben közvetlenül Szívedhez szóló kiáltásunkat és kérünk, az Úr Anyjának és Szolgálólányának szeretetével öleld át azokat, akik leginkább várják ezt az ölelést, együtt azokkal, akiknek a felajánlását Te különlegesen is várod. Kérünk, vedd anyai oltalmadba az egész emberi családot, amelyet szeretettel Rád bízunk, ó Édesanyánk! Közelegjen el mindenki számára a béke és a szabadság ideje, az igazság, az igazságosság és a remény ideje!”.

Szent II. János Pál pápa, hogy mind teljesebben válaszoljon a Szűzanya kéréseire, a Megváltás 1983-as Szentéve során egyértelművé akarta tenni az 1981. június 7-én tett „felajánlási aktust”, melyet 1982. május 13-án Fatimában is megismételt. Az Angyali Üdvözlet pillanatában kimondott máriai Fiat – Legyen emlékére 1984. március 25-én a Szent Péter téren, lelki egységben a világ összes püspökével, Szent II. János Pál pápa minden népet Mária Szeplőtelen Szívére bízott: „Ezért, ó, emberek és népek Anyja, Te, aki ismered minden szenvedésüket és reményeiket, Te, aki anyailag érzed a jó és a rossz, a fény és a sötétség minden küzdelmét, amely megrázza a mai világot, fogadd szeretettel kiáltásunkat, amellyel a Szentlélekben közvetlenül a Szívedhez fordulunk: Öleld át az Úr Anyjának és Szolgálólányának a szeretetével ezt az emberi világunkat, amelyet Rád bízunk és Neked szentelünk, telve az emberek és népek földi és örök sorsa iránt érzett nyugtalansággal. Különleges módon Rád bízzuk és Neked ajánljuk azokat az embereket és nemzeteket, akiknek különösen szükségük van erre a ráhagyatkozásra és felajánlásra.”

2000 júniusában a Szentszék felfedte Fatima titkának harmadik részét, és Tarcisio Bertone érsek, a Hittani Kongregáció akkori titkára hangsúlyozta, hogy Lucia nővér egy 1989-es levelében személyesen megerősítette: „az ünnepélyes és egyetemes felajánlásnak ez az aktusa megfelelt annak, amit a Szűzanya akart”. „Igen, 1984. március 25-én úgy történt – mondta a látnok –, ahogy egykor a Szűzanya kérte”.


2022. március 16.
Vatican News
forrás: katolikus.ma/ferenc-papa-felajanlja-oroszorszagot-es-ukrajnat-szuz-maria-szeplotelen-szivenek/
-

Erdő Péter bíboros Ferenc pápához csatlakozva felajánlja Oroszországot és Ukrajnát a Szűzanyának

Erdő Péter bíboros, prímás március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén csatlakozik Ferenc pápa békéért szóló imájához, és vele együtt Mária Szeplőtelen Szívének ajánlja és oltalmába helyezi Oroszországot és Ukrajnát.

Erdő Péter bíboros, prímás Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én, pénteken 19 órakor a Szent István-bazilikában a Szent Jobb előtt – emlékezve Szent István királyra, aki elsőként ajánlotta fel országát a Szűzanyának – teszi meg a felajánlást
– tájékoztatta szerkesztőségünket az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Hivatala.
Az eseményre szeretettel várnak minden hívőt
Ferenc pápa március 18-án a világ minden püspökét és papját arra hívta, hogy csatlakozzanak hozzá a békéért szóló imában, valamint Oroszország és Ukrajna Szűz Mária Szeplőtelen Szívének való felajánlásában és oltalmába helyezésében.

Március 25-én, pénteken a 17 órakor kezdődő bűnbánati szertartás keretében a Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa felajánlja Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Aznap Krajewski bíboros, a pápai alamizsnás ugyanezt a felajánlást végzi Fatimában mint a Szentatya hírnöke.

Ukrajna római katolikus püspökei márciusban fordultak azzal a kéréssel a Szentatyához, hogy Ukrajnát és Oroszországot ajánlja fel Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. A kérést Lucsok Miklós munkácsi római katolikus püspök is hangsúlyozta a különleges pápai küldöttel, Michael Czerny SJ bíborossal való beregszászi találkozóján.

II. János Pál 1984. március 25-én Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta fel a világot a világ minden tájáról a Vatikánba érkezett számos püspök jelenlétében.

Oroszország és Ukrajna Máriának való felajánlásának teológiai hátterét, folyamatát, jelentőségét Kovács Zoltán mariológus, az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet rektora ismertette portálunknak.

A Szentatya március 16-án, a délelőtti általános kihallgatás végén ismét imára hívta a hívőket az ukrajnai békéért és az alábbi imádság elmondására hívott:

Bocsásd meg nekünk a háborút, Uram!

Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtunk, bűnösökön!

Úr Jézus, aki Kijev bombái alatt születtél, könyörülj rajtunk!

Úr Jézus, aki egy anya karjában haltál meg egy harkivi bunkerben, könyörülj rajtunk!

Úr Jézus, akit húszévesen a frontra küldtek, könyörülj rajtunk!

Úr Jézus, aki még mindig fegyvert fogó kezeket látsz kereszted árnyékában, könyörülj rajtunk!

Bocsáss meg nekünk, Uram!

Bocsásd meg, hogy nem elégszünk meg a szögekkel, amelyekkel átszúrtuk kezedet, hanem fegyverek által szétszaggatott halottak vérét isszuk!

Bocsásd meg, hogy ezek a kezek, melyeket védelmezni teremtettél, a halál eszközeivé váltak!

Bocsásd meg, Uram, hogy továbbra is megöljük testvérünket, bocsásd meg, hogy Káinhoz hasonlóan továbbra is követ ragadunk a földről, hogy megöljük Ábelt!

Bocsásd meg, Urunk, hogy továbbra is fáradtságunkkal igazoljuk a kegyetlenséget, fájdalmunkkal legitimáljuk tetteink embertelenségét!

Bocsásd meg nekünk a háborút, Uram! Bocsásd meg nekünk a háborút, Uram!

Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörgünk hozzád: állítsd meg Káin kezét!

Világosítsd meg lelkiismeretünket,
ne a mi akaratunk legyen meg,
ne hagyj magunkra saját tetteinkkel!

Állíts meg bennünket, Uram, állíts meg!

És ha már megállítottad Káin kezét, vigyázz rá is! Ő testvérünk.

Uram, fékezd meg az erőszakot!

Állíts meg bennünket, Uram!
Ámen.


2022. március 21.
fotó: Ambrus Marcsi/NEK (archív)
forrás: magyarkurir.hu/hirek/erdo-peter-biboros-ferenc-papahoz-csatlakozva-felajanlja-oroszorszagot-es-ukrajnat-szuzanyanak
(ki)
-

Mit jelent „felajánlani” egy országot Máriának?

Ferenc pápa arra készül, hogy Oroszországot és Ukrajnát Mária Szeplőtelen Szívének ajánlja fel március 25-én. Mit is jelent ez? Ha arról van szó, hogy mindent a Szűzanya kezébe helyezünk, vajon ez a tett nem kötelezi a hívőket is?

Történelmi gesztus, amit a Szentatya március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén tesz. Miközben 25 napja tart az orosz offenzíva Ukrajna területén, a pápa Oroszországot és Ukrajnát Mária Szeplőtelen Szívének szenteli, és meghívta a világ minden püspökét és papját, hogy csatlakozzanak a felajánláshoz.

Felajánlani azt jelenti, hogy „szent célnak szentelünk valamit”. Ez a kifejezés nagyon gyakran előfordul az egyház szókincsében, legyen szó helyekről (templomokról), személyekről (egyházi vagy világi felszenteltekről), liturgikus tárgyakról vagy akár a keresztény hit középpontjáról is, az eukarisztia megszenteléséről. Odaadásból, személyesen magunkat is felajánlhatjuk Krisztusnak Mária által (ekkor felszentelési fogadalomról beszélünk).

Ez a személyes eljárás már a középkortól kezdve kiterjedt a városokra, s aztán az országokra is. Így ajánlotta fel XIII. Lajos Franciaországot Máriának 1638-ban, a püspökök és pápák által követett lépés aztán más országokra és helyekre, sőt az egész világra is kiterjedt. Az egész világ első felajánlását Mária Szeplőtelen Szívének XII. Piusz pápa tette a II. világháború idején, 1942.október 31-én.

A következő országokat ajánlották már Mária Szeplőtelen Szívének

Számos országot ajánlottak már Mária Szeplőtelen Szívének. Portugál püspökök Portugáliát 1931.május 13-án ajánlották fel a Szűzanyának. Lengyelországot 1946-ban és Ausztráliát 1948-ban, a közelmúltban pedig Kongót ajánlották Mária Szeplőtelen Szívének 2017.február 4-én, Parolin bíborosnak, a Szentszék államtitkárának jelenlétében, míg. Vincent Nichols bíboros, Westminster érseke pedig 2017. február 18-án Angliát és a Walest. Néhány hónappal később, skót püspökök is felajánlották országukat Mária Szeplőtelen Szívének 2017.szeptember 3-án.

Két éve, 2020.március 25-én, a koronavírusjárvány elején pedig 24 országot ajánlottak fel Fatimában Mária Szeplőtelen Szívének és Jézus Szentséges Szívének, hogy az Úr és a Szűzanya oltalmát kérjék a járvánnyal szemben. A felajánlott (vagy a felajánlásukat megújító) országok a következők voltak: Albánia, Bolívia, Kolumbia, Costa Rica, Kuba, Spanyolország, Guatemala, Magyarország, India, Kenya, Mexikó, Moldova, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Lengyelország, Portugália, Dominikai Köztársaság, Románia, Szlovákia és Kelet-Timor.

Jézushoz, Márián keresztül

De hogyan lehet egy országot felajánlani, ha nem minden lakója hívő? Egy ország felajánlása valóban fogadalmi felszentelés: ez nem egy formális felszentelés, amihez beleegyezés kell, hanem közbenjárás kérése az országért. Szent II. János Pál pápa a Kiengesztelődésről és a Bűnbánatról (Reconciliatio et poenitentia) szóló apostoli buzdításában kifejtette a folyamatot: „Ennek az anyának a kezébe, az ő szeplőtelen szívének – melyre már többször rábíztam az egész bűntől terhelt, feszültségektől és konfliktusoktól szaggatott emberiséget – ajánlom ma különösen is szándékomat: bárcsak az ő közbenjárására az egész emberiség fel tudná fedezni és rá tudna lépni a bűnbánat útjára, mert egyedül ez vezethet el a teljes kiengesztelődéshez!” A felajánlás cselekedete valójában Istennek, az Atyaistennek szól, Szűz Mária közbenjárásával. Ez azt jelenti, ahogyan Szent II. János Pál pápa is hangsúlyozza, hogy a megtérés útján járva nyerhetünk támogatást.

Anyának tekinteni Máriát „kettős” védelmet jelent

Montforti Grignon Szent Lajos, Szűz Mária nagy tisztelője kifejtette, hogy a Máriának való odaadás, felajánlás annyit jelent, mint a Szűzanyát édesanyánknak tekinteni: „Máriának ajánlani valamit, egészen pontosan azt jelenti, hogy édesanyaként választjuk őt, nemcsak testi védelmünk érdekében, hanem mindenekelőtt őrá ruházzuk a lelkünk feletti anyai hatalom teljességét. Az édesanyának az emberi családban hatalma van gyermekei felett. Kétféleképpen védi meg őket. Egyrészt elhárítja a veszélyeket és fenyegetéseket a fejük fölül, néha úgy, hogy nem is tudnak róla. Másrészt azáltal, hogy tanácsokat ad nekik és vezeti is őket, hogy jól tudjanak élni szabadságukkal.”

„Ne tégy semmi olyasmit, ami tetszése ellen való”

Mindenki szabadságának tiszteletben tartása mellett, a felajánlás cselekedete a szívek megtérésére hív. XII. Piusz pápa Belgiumnak címzett rádióüzenetében a következőket mondta: „Azzal, hogy személyes, családi és nemzeti tevékenységeiteket Mária védnöksége alá helyezitek, minden lépéseteknél az ő oltalmát és segítségét kéritek, de egyben azt is megígéritek neki, hogy semmi olyat nem tesztek, aminek nem örül, továbbá megígéritek, hogy egész életetekben az ő vezetéséhez és kívánságaihoz igazodtok.” Következésképpen, ha támogatni akarjuk Oroszország és Ukrajna felajánlását Mária Szeplőtelen Szívének, kétségtelenül jó azzal kezdeni, hogy lélekben megtérünk, és férfiként és nőként Isten szívének tetsző módon cselekszünk.2022. március 23.
Aleteia
fordította: Hegedüs Katalin
forrás: katolikus.ma/mit-jelent-felajanlani-egy-orszagot-marianak/