Szentlélek elleni bűn: FIGYELEM!


Elgondolkodtató a plébános intelme:

1) Ébresztő!
„Kedves testvérek, ha már a gyónásról esett szó: nem akarok több olyan gyónást hallani, amiben nagyvonalúan átsiklunk az első, a harmadik és a hatodik parancsolattal kapcsolatos vétkeinken! A Szentlélek elleni bűn, vagyis a megismert igazság tagadása, egy olyan bűn, amellyel kapcsolatban Krisztus leszögezi, hogy a kárhozatra vezet (Mk 3,28-30). Nos, ti pontosan tudjátok, mit tanít az Egyház, és azt is, ha ezek ellen cselekszetek... így hát jobb nektek, ha mihamarabb megtértek és beismeritek, hogy bizony gonosz emberek vagytok, minthogy a pokolra kerüljetek. Lehet, hogy egyeseket nem érdekel, hogy mi felé tartanak, de én nem fogok ehhez asszisztálni.”
2) A Biblia
Bizony mondom nektek, hogy minden bűn és minden káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek fiai a szájukon, bocsánatot nyer. (Mk 3.28) De aki a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot mindörökké, bűne örökre megmarad. (Mk 3.29) Mert ezt mondták róla: „Tisztátalan lélek van benne.” (Mk 3.30)
3) A magyarázat
Jézust ellenségei csodái és jótettei ellenére vádolják meg. Tudniuk kellett, hogy vádjaik koholtak; vannak dolgok, amiket nem lehet nem tudni. A nyilvánvaló igazság ellen ágálni persze szabadságunkban áll - ezt a lehetőséget jelenti a szabad akarat ajándéka -, de a végsőkig kitartani benne annyi, mint a megváltó Isten arcába vágni a mennyország ajtaját. Az Isten sem tudja üdvözíteni azt, aki a szabad akaratát arra használja, hogy a megváltást visszautasítsa.
4) Nem vagyunk farizeusok, akkor minden rendben?
Nem ismerünk magunkra a farizeusokban. Úgy tűnik kihaltak azok, akik Jézust vádolnák. Ám az igazság tagadása új formákat ölt: a manapság tipikus hazugság a bűn kimagyarázásában és a mélyreható bűnbánat szükségtelennek tekintésében rejlik. Sajnos a partizó fiatalság ma nem mondhatni, hogy jobb helyzetben van, mint a farizeusok hada hajdanán...

A farizeusok a vallásukból akarták kirekeszteni Jézust, ahová pedig tartozott.
A mai ember pedig a humanista/new age-es/szex mániás/erkölcsi relativista/fogamzásgátlós világnézetébe szeretné beintegrálni Jézust, ahová pedig nem tartozik. A kettő egyre megy: hazugság.
5) A Szentlélek elleni bűnök
Ezek az istenes élet alapjait érintik, a javulás lehetőségeit teszik kétségessé, a Szentlélek indításainak vetnek gátat, ezért különösen veszélyesek:

1. Isten irgalmasságában vakmerően bizakodni.
2. Kétségbeesni Isten kegyelme felől.
3. A megismert igazság ellen tusakodni.
4. Isten kegyelmét másoktól irigyelni.
5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodni.
6. A bűnöket mindhalálig meg nem bánni.
2017. március 1.
Szerdahelyi Miklós
forrás: katolikusvalasz.blogspot.hu/2014/09/szentlelek-elleni-bun-figyelem.html?spref=fb