Fülöp Ákos: A nős papság nem megoldás

Egy gyakorló plébános is reagált Beer Miklós püspök felvetésére a SZEMléleknek küldött levelében. Ákos atya Miklós püspök nemcsak főpásztorként, hanem mint tanárát is tiszteli.

Fülöp Ákos atya, nagytétényi plébános

A magam életében azt látom, hogy fiatalként olyan papok kísértek, akik felkeltették az érdeklődést, és végső soron a vágyat arra, hogy pap legyek. Sajnos a mai fiatalokban nagyon nehéz bármi iránt vágyat ébreszteni. Azt is megélem, hogy nem könnyű ma egy plébánián szolgáló papnak. Nehéz olyan kapcsolatokat kialakítani, amelyek megtartják a cölebsz életben.

Vannak-e ma fiatalok, akik szívesen vesznek részt az Egyház életében? Ehhez arra van szükség, hogy a családokat megerősítsük. Családjainkban megszületnek-e azok a gyerekek, akikből azután majd papok lehetnek? Egyáltalán létrejönnek-e ezek a keresztény családok?

Vannak-e olyan papok, akik képesek megéreztetni a papi élet szépségét a mai fiatalokban?

Azt gondolom, hogy a nős papság nem megoldás. Plébániáink nem képesek se fizikailag, se anyagilag eltartani egy családot. Számos problémát meg kellene oldani, leginkább egy áthelyezéssel. Mi van akkor, ha a házasság csődbe megy, ha a felnövekvő gyermekek nem követik szüleik hitét, katolikus életmódját?
Honnan lesznek kipróbált családos férfiak, ha ma sokan nem kötnek házasságot? De nem könnyű összeegyeztetni a papi életet a házas élettel. Nem könnyű választani a közösség és a család között. Vajon egy problémával küzdő hívő veszi-e a bátorságot arra, hogy a családjával levő paphoz becsöngessen?
Való igaz, hogy egyre nehezebb betölteni a megüresedő plébániákat. Ezért könnyen ördögi körbe kerülünk, hiszen a következő helyre rohanó pap nem tud kapcsolatokat építeni a hívekkel. Egy állandóan rohanó pap nem lesz a fiatalok számára olyan, akit érdemes követni.

Sajnos ma hajlamosak vagyunk csupán problémákat kezelni és nem hosszú távú megoldásokat keresni.

A sok kérdés mögött a legnagyobb kérdés, hogy képesek vagyunk-e püspökként, papként, világi hívőként vágyat ébreszteni a fiatalokban a keresztényéletre, az elkötelezett életre.

      Tisztelettel:

                      Fülöp Ákos
                      nagytétényi plébános

2017. augusztus 13.
forrás: szemlelek.blog.hu/2017/08/13/