Győzelem az üldöztetésben

A különböző missziós szervezetek rendelkezésére álló adatok alapján jelenleg több millió keresztényt üldöznek a hitéért, és közülük egyedül az elmúlt év során hétezret öltek meg.

Az Open Doors UK folyamatosan nyomon követi a keresztények helyzetét a világban

Észak-Korea 14 éve megszakítatlanul vezeti a keresztényekkel szemben legellenségesebbnek és legveszélyesebbnek tartott országok listáját.

Irak, Szomália helyére lépve, a második legveszélyesebb országnak számít a keresztény hívők számára.

A harmadik helyen álló Eritreát mostanában csak Afrika Észak-Koreájának nevezik az egyre súlyosabb méreteket öltő paranoia és az erősödő diktatúra miatt.

A tízes lista utolsó négy helyén Szomália, Szudán, Irán és Líbia állnak, ebben a sorrendben.

Indiában, a világ második legnépesebb országában három éve folyamatosan erősödik a vallási üldöztetés.

Lisa Pearce, az Open Doors UK & Ireland elnöke a következőket mondta:

„Ez nagyon aggasztó. Sok ország lekerült a listáról, de nem azért mert csökkent volna az üldöztetés, hanem azért, mert a helyzet máshol sokkal gyorsabb ütemben romlik.

A keresztények helyzete egyre rosszabb minden térségben, ahol jelen vagyunk, és ráadásul egyre gyorsabb ütemben romlik.

Ugyanakkor a világ számos területén, a hihetetlen nyomás és a sokak által fizetett súlyos ár ellenére, az egyház növekszik. Mindig van remény, de hozzá kell tennem, hogy ismeretlen vizeken járunk. A keresztényüldözés soha nem látott mértékben erősödik.”

A lista második helyén álló Irakban a 2003-as adatok szerint még 2 millió keresztény élt, ma számuk nem lehet több 200 ezernél.

Irakhoz hasonlóan a szíriai keresztények is az iszlám dzsihádisták kedvelt célpontjai. Az Iszlám Állam által felügyelt területeken tilos a keresztény hit, az ország többi részén viszont tilos más hitre térni az iszlámból.

Üldözési szintek:    Extra magas     Nagyon magas     Magas      (forrás)

A távol keletről és más muzulmán országokból érkező hírek alapján az ember azt gondolná, hogy a keresztények nagyobb biztonságban vannak a nyugati országokban, pedig nem mindenhol ez a helyzet.

A Breitbart London szerint a keresztény menekültek éppen olyan nagy veszélyben vannak a radikális muszlimok miatt az európai menekültközpontokban, mint voltak saját hazájukban.

Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a kereszténység üldöztetésben született és Isten gyermekei egy olyan királyság tagjai, amin a „pokol kapui sem vehetnek diadalmat,”1 hiszen egy örök Kősziklára épült.

Az egyház nemcsak üldöztetésben született, de az üldöztetés más korokban is megerősítette az igaz hívőket.

A becslések szerint Mao kulturális forradalma során 20 millió kínai veszítette életét. A keresztények azonban szilárdan kitartottak a történelem egyik legkeményebb és legkiterjedtebb üldöztetése ellenére. Az üldöztetés nem volt képes elpusztítani az egyházat, ehelyett a helyi hívők saját lábukra álltak és megerősödtek. Az 1977 óta eltelt időszakban a kereszténység terjedésére Kínán belül példanélküli. A kutatók szerint 1990-re a hívők száma már 30 és 75 millió között volt. Mao Ce-tung, tudtán kívül, a történelem egyik legeredményesebb „evangélistája” lett.

A kommunizmus hasonló hatást ért el az egykori Szovjetunióban is. William Lane Craig a vasfüggöny összeomlását követően megkérdezte Andrej Grib híres orosz kozmológust, hogy szerinte miért kezdtek az emberek tömegesen Istenhez fordulni országában a változások után, mire Grib a következőket válaszolta:

„A matematikában létezik egy úgynevezett indirekt bizonyítás, amiben feltesszük a bizonyítani kívánt állítás tagadását és logikai lépések segítségével bebizonyítjuk, hogy az hamis. Vagyis az igazságot azzal bizonyítjuk, hogy megmutatjuk ez ellenkezőjének a hamisságát. A marxista ateizmust hetven éven át teszteltük ebben az országban és nem működött, így mindenki úgy gondolja, hogy az ellenkezőjének igaznak kell lennie.”2

A nagy sárkány tehát, az ősi kígyó, testvéreink vádlója3 hiába tombol itt a Földön, hiába próbálkozik fizikai, intellektuális, szellemi és egyéb támadásokkal, mert legyőzték őt a Bárány vérével4 és szánalmas fegyverei nem járnak szerencsével5.

Pállal együtt bátran mondhatjuk tehát, hogy bár „mindenütt szorongatnak, de össze nem roppantanak, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letiportak, de nem elveszettek.” (2. Korinthus 4:8-9)


  1. Máté 16:18 []
  2. William Lane Craig: On Guard, Defending Your Faith with Reason and Precision []
  3. Jelenések 12:9 []
  4. Jelenések 12:10-11 []
  5. Ézsaiás 54:17 []


2016. augusztus 18.
közzétette: Thea
forrás: idokjelei.hu/2016/08/gyozelem-az-uldoztetesben/