Hondurasi Eucharisztikus csoda

A püspök elismeri a hondurasi kápolnában történt eucharisztikus csodát

Walter Guillén Soto püspök elismert egy újabb eucharisztikus csodát, amely 2022-ben történt egy kinevezett pappal nem rendelkező vidéki közösségben.


Hondurasi Eucharisztikus csoda

Szokatlan esemény Honduras egy eldugott helyén

El Espinal egy kis vidéki egyházközség, ahol körülbelül 60 család él szétszórtan a San Juan városához közeli hegyekben. Nincs kinevezett állandó pap, aki napi szinten szolgálna ott. José Elmer Benítez Machado laikus hívő, az Eucharisztia rendkívüli kiszolgáltatója végez ott rendszeres szolgálatot. Machado 2022. június 9-én, csütörtökön, Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepén valami szokatlan dologra lett figyelmes a tabernákulumban.

A CNA katolikus hírügynökség szerint mintegy 15 család vett részt a szokásos csütörtöki imaórán. Délután öt órakor kezdődött az Ige liturgiája és a szentáldozás szertartása. Amikor José Machado kinyitotta a tabernákulumot, vérfoltoknak tűnő dolgot látott a korporálén, amely az Oltáriszentséget tartalmazó, fából készült cibórium köré volt tekerve.

„Amikor kinyitottam a tabernákulumot (…) láttam Istennek ezt a bámulatos és csodálatos ajándékát az Egyháznak, Hondurasnak, mondjuk úgy, hogy az egész világnak – mondta a HCH televíziónak. „Mert amikor megláttam, nagy izgalmat éreztem a szívemben.”

„Elámultam” – mondta az EWTN Newsnak adott interjújában. „Rögtön azt reméltem, hogy: ‘Ez Krisztus vére’.” Machado elfojtotta az érzéseit, és elvégezte a szertartást. Amikor befejezte, megkérdezte az egybegyűlteket, hogy látta-e valaki, hogy a kápolna teteje beázik, arra gondolva, hogy talán vízfoltról van szó. A gyülekezet nemleges válasza hallatán elmondta nekik, mit látott. Az egybegyűltek meg voltak győződve arról, hogy csoda történt.

Nagyfokú óvatosság

Marvin Sotelo és Oscar Rodriguez atyák, a Szent Szív misszionáriusai, akik a közelmúltban a faluban miséztek, San Juanból érkeztek a kápolnához. Látták, mi történt, beszéltek a szemtanúkkal, és elvették a korporálét, amelyet behelyeztek egy lezárt tartályba.

Ezután elvitték Walter Guillén Soto püspökhöz, a hondurasi Gracias egyházmegye ordináriusához. A püspök nagyon óvatosan járt el.

„Nem vagyok hajlamos naivan hinni a dolgokban. A logika óvatossá tesz bennünket abban, hogy a dolgokat áttanulmányozás és elemzés nélkül higgyük el” – mondta az EWTN Newsnak.

Három hónap elteltével a püspök átszállíttatta a korporálét a Santa Rosa de Copán egészségügyi központba. Ott nem voltak meg a szükséges eszközök az elemzés elvégzéséhez, ezért a korporálét a DISA minőségvizsgáló intézet Tegucigalpában található toxikológiai tesztközpontjába szállították át, ahol Héctor Díaz del Valle, a vegytan és gyógyszerészet doktora irányításával vizsgálatokat végeztek el rajta.

Az anyagot 2022 októberének végén egy igazságügyi szakértő és egy toxikológus szakértő vizsgálta meg.

Meglepő eredmények

A vizsgálatok kizárták, hogy a foltok a cibóriumból származó fagyantából vagy állati vérből származnának. Azt is kimutatták, hogy a folt nem pigment vagy más anyag. Az anyagot gombától, penésztől és szennyeződéstől mentesnek találták, a folt felfedezése óta eltelt idő ellenére.

A tesztek azonban kimutatták, hogy a korporálén található foltok valóban vérből származnak. Marvin Sotelo atya közölte az eredményeket a HCH-val: „Ez tényleg emberi vér. […] A vércsoport AB+, ami megegyezik az összes eucharisztikus csoda vércsoportjával.”

Ugyanilyen vércsoportú vért találtak például a lancianói csoda [a VIII. század közepén bekövetkezett legősibb eucharisztikus csoda – a ford. megj.] és a torinói lepel vizsgálata során.

Isten az alázatosakat választja

Walter Guillen Soto püspök bejelentette a vizsgálat eredményeit, és elismerte, hogy az eredmények emberileg megmagyarázhatatlanok. A következőket mondta:

Úgy gondolom, hogy napjainkban nagyon sokat mond az, hogy az Úr Vére megnyilvánulásának ez a rendkívüli, látható, kézzelfogható, érzékelhető, ellenőrizhető jele legfalusiasabb mezőgazdasági vidékünk egy jelentéktelen közösségében történt.

Hangsúlyozta annak egyedülálló voltát, hogy Jézus ezt a csodát nem egy papnak vagy egyházi személynek, hanem egy laikusnak mutatta meg. Ezt a „szinodalitás csodájának” nevezte.

„Ez a világiak ideje” – mondta a püspök. „A laikusok hite az, ami életben tartotta az Egyház életerejét a világ ezen szegleteiben. Számomra és az egyházmegye papsága számára megtérésre való felhívás volt, hogy felismerjük Isten hívását a laikusok hangjában.”

Sotelo atya a következőket mondta a HCH-nak, amikor a csoda jelentéséről kérdezték: „Minden egyes ember a maga módján fogja értelmezni ezt az eseményt. Szerintem ez felhívás a megtérésre.”

Az összes anyagot átadták a Vatikánnak az eucharisztikus csoda végső ellenőrzésére.


Mária Baglyas
forrás: facebook.com/groups/110801892320724/

Eucharisztikus csoda Magyarországon – A bátai Szent Vér kegyhely