Prédikáció: „Jézus Szent Neve” Ünnep

„Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.” [Fil 2,9-10]

Kedves testvérek!

A mai ünnep egy kiegészítés a Január 1. ünnephez, az Úr körbemetéltetéséről. A körbemetélésnél, a születés utáni nyolcadik napon kapta a gyermek a nevét. Az Úr neve „Jézus”. Mit jelent ez a név? A válasz: A NÉV tulajdonképen egy dolog, vagy élőlény jelentését fejezi ki.

Amikor Mózes megkérdezte Istent az égő tövisbokornál, hogy mi a neve és hogy mit mondjon a népnek, Isten saját magának adott nevet. Azt mondta: „Jahve. Vagyok, aki vagyok” [Ex 3,13] Egy csodálatos név, Isten definíciója saját magáról. A név azt jelenti:

ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK AZ ÖRÖK LÉTEZŐ, AZ ÖRÖK, A MEGVÁLTOZHATATLAN.

A miatyánkban is azt kérjük, hogy „Szenteltessék meg a Te neved” és ez buzdít minket tiszteletre. Ugyanígy a második parancsolat: „Isten nevét hiába ne vedd!”

Isten maga az, aki például neveket ad:
  • Ádám: az ember földből
  • Éva: minden élők anya
  • Ábrahám: sok nép atya
  • Az Úr Simonnak „Péter” a szikla nevet adta
Mit jelent most az úr neve, illetve nevei? Tulajdonképen az Urunk nevei: Jézus Krisztus.

Mit jelent Krisztus? Krisztus „felkentet”, Messiást jelent. Eredetileg nem a nevét hanem inkább a küldetését, illetve szerepét jelenti.

A régi liturgikus szövegek sokkal gyakrabban használják a „Krisztus” nevet mint „Jézust”. A Szentmise kánonjában ötször találhatjuk az ima befejezéskor hogy, „Krisztus a mi Urunk által...

Jézus neve a liturgiában nagyon ritkán áll egyedül, majdnem mindig össze van kötve a „Krisztus”-al. Krisztus nevénél gondolunk isten főpapjára, a királyra, aki a trónon ül és megint eljön, röviden: az emberré vált ISTENRE gondolunk.

A "Krisztus" elnevezés inkább egy liturgikus, objektív buzgóságnak felel meg.

Mit mond viszont a név „Jézus”? Gábriel arkangyal mondja a Szűzanyának: „Jézusnak fogod nevezni” [Lk 1,31]. Szent Józsefnek pedig elmagyarázza a név jelentőségét: „Jézusnak nevezd, mivel népét megváltja bűneitől.

Megváltónk tehát megváltó is legyen, ne csak a neve utaljon rá. Jézus neve tehát „megmentőt, illetve megváltót” jelent. Jézus névénél gondolunk tehát Jézusra mint ember, aki Palesztinán keresztül ment, látjuk emberi mivoltját, gyengédségét, alázatosságát, szeretetét, boldogságát és szenvedését.

Előttünk áll mint az emberfia, mint az isteni EMBER Jézus: ez inkább a szubjektív buzgóságnak felel meg. Szent Bernhardtól kedves gondolatok vannak Jézus nevéről: „Jézus neve táplálék is. Nem leszel megerősítve ahányszor nevére gondolsz? Minden lelki táplálék íztelen, ha nem e névvel van fűszerezve. Jézus méz a szánkban, kedves dallam a fülünkben és boldogság szívünkben. Gyógyszer, ha valaki köztünk szomorú, akkor Jézus jöjjön szívébe és ugorjon onnan a szájba, minden sötét felhő eltűnik neve világossága felkelésekor és minden vidámság visszajön.

Az Úrnak még több nevet is adtak:
  • Ézsaiás próféta Emánuelről beszél ami azt jelenti hogy „Isten velünk van”
  • Az Úr maga is emberfiának nevezi magát, a nevei viszont Jézus Krisztus

E név visszhangozzon reggeltől estig szívünkben, a reggeli imától az esti imáig legyen nyelvünkön és ajkunkról adjuk hírül a világnak.

Ámen


2016. január 3.
forrás: predikacio.blogspot.hu/2015/01/predikacio-jezus-szent-neve-unnep.html