Káldi György

Pozsonyban, 1634. október 30-án hunyt el Herény nembeli alsó- és felsőkáldi Káldi György (született: Nagyszombat, 1573. február 4.) jezsuita szerzetes, bibliafordító.


1595-ben Bécsben tanult teológiát, majd pappá szentelték. Pázmány Péter pártfogoltjaként 1598-ban Rómába ment, ahol belépett a jezsuita rendbe. 1625-ben Pázmány támogatásával megalapította, és nyomdával szerelte fel a pozsonyi kollégiumot, amelynek haláláig rektora volt. A bécsi udvar és Bethlen Gábor bizalmát egyformán élvezte. Pázmány felszólítására és rendi beosztásban dolgozott szentírásfordításán. Első kézirata 1605-1608 között készült korábbi kísérletek felhasználásával. Az 1626-ban Bécsben megjelent első teljes katolikus magyar nyelvű Szent Biblia.

Sokan úgy vélik, hogy Káldi-fordítása nem járult hozzá a magyar irodalmi nyelv kialakulásához a Vizsolyi Bibliával ellentétben. Mindez azonban téves elgondolás. Igaz, hogy a Káldi-fordítás nem terjedt el egyből, mert a római katolikus egyház továbbra sem tartotta helyénvalónak, hogy laikusok olvassák a Szentírást. Az első és második kiadás megjelenése között vagy száz esztendő telt el.

Mindazonáltal Káldi rendkívüli körültekintéssel fordította a szövegeket, többször is javította és módosított egyes szófordulatokon és kifejezéseken. A ragyogóan szerkesztett a mondatok gördülékenyek, az alaposan kiválasztott szavak pedig közérthetők. Teljesen önálló a vizsolyi Bibliától, amelynek egyes hibáit is próbálja kijavítani (pl. a hiányos versek pótlása). A későbbi korokban, így a nyelvújítás korában maga Kazinczy Ferenc a lehető legnagyobb elismeréssel beszél Káldiról, akit a magyar irodalmi nyelv megreformálásánál éppúgy figyelembe vette a nyelvújítók. Tulajdonképpen ekkor lép méltó helyére a Káldi Biblia a magyar irodalmi nyelv kialakulásában.

A katolikus egyház által megjelentetett magyar Bibliák alapkőként határozták meg fordításaiknál Káldi Györgyöt. Tárkányi Béla és Sík Sándor is a Káldi-féle normákat igyekezett megőrizni. A napjainkban is használatos, a Szt. Jeromos Bibliatársulat által megjelentetett Káldi Neovulgáta is erre a szövegre épül.



2018. október 30.
Kép: Káldi György portréja. Jakobey Károly festménye (Keresztény Múzeum, Esztergom)
forrás: facebook.com/ - Magyar Római Katolikusok