Székely János püspök a Kasper javaslatról

A Székely János interjú legfigyelemreméltóbb részleteinek tematikus feldolgozása vázlattal kiegészítve. Első rész. A teljes interjú itt hallgatható meg.

    Székely János püspök             Walter Kasper bíboros  

Kérdés: Mi püspök atya véleménye a 2014-es szinódus legvitatottabb felvetéséről: elképzelhető-e érvényes/szentségi házasság után új kapcsolatban élő katolikusok szentáldozáshoz járulása? Vázlat:

1. A Biblia teljesen egyértelmű: a házasság felbonthatatlan.

2. A látszólagos kivétel is Szent Máté evangéliumában az elbocsátásra vonatkozik a másik fél paráznasága esetében, de arról szó sincs, hogy a felek utána szabad állapotúak volnának, ellenkezőleg: új házasságot nem köthetnek, egyedül kell maradniuk.

3. Hermász Pásztor c. műve (keresztény forrás a 2. századból) is ezt támasztja alá, vagyis az Egyház már a legkorábbi időkben is úgy értelmezte Jézus tanítását, mint az Egyház ma.

4. Az Eucharisztiát csak olyan emberek vehetik, akiknek az élete fontos dolgokban egyezik az Isten Egyházának tanításával. A rendezetlen házassági helyzet kezdettől fogva kizáró ok volt, hiszen az Eucharisztia a Jézussal való teljes egységet jelképezi.

5. [KV megjegyzés: arról, hogy egy komoly bűnös (például egy gyógyulni vágyó pedofil) hogyan lehet mégis Eucharisztikus egységben Jézussal, miközben egy tisztes polgár, aki válás után új „házasság” mellett dönt mégsem lehet, arról itt írtunk ezen a blogon].

6. Nincs teológiai magyarázat arra, hogy ennek [az Egyház tanításának] miért kéne változnia.

7. Ugyanis nem megkülönböztethető egymástól [szentségi értelemben] az elvált, második házasságban élő, és a hol ezzel, hol azzal házasság nélkül együtt élő fiatal helyzete, vagy egy olyan 50 évesé, aki elégedett a partnerkapcsolatával és nem kíván házasodni. Milyen alapon mondanánk, hogy az utóbbiak nem áldozhatnak, míg az előző, aki elvált, áldozhat?

8. Nincs teológiai alapja annak, hogy az elváltak és újraházasodottak esetét kiemeljük, és kivételt tegyünk.

9. A katolikus hagyományunk egészen egyöntetű ebben a kérdésben és ez teljesen megegyezik Jézus tanításával.

10. A házasság felbonthatatlan, és aki nem eszerint éli keresztény életét, annak számára a Krisztussal való teljes közösség, amit az Euchariszti kifejez, nem lehetséges.

11. A kiút nem a hitből fakadó törvények módosítása, hanem a házasságra való felkészítés és egyáltalán a házasság szentségének a komolyabban vétele.

Kapcsolódó anyagok: A szinódusról és a dogma és gyakorlat szétválasztásárólforrás: katolikusvalasz.blogspot.hu/2015/01/szekely-janos-puspok-kasper-javaslatrol.html