Kerényi Lajos atya 95 éves

Isten éltesse sokáig az idén június 1-jén 95. születésnapját, illetve június 22-én 70 éves papi szolgálatát ünneplő Kerényi Lajos atyát! Foglaljuk őt imáinkba!

Drága Lajos Atya! Köszönjük a Te drága személyedet, elfogadtad az Úristen meghívását, az Ő áldását, és így lettél nagyon sokak számára Te magad áldás! Hálás szívvel köszönünk Téged az Úristennek!
Hálás szívvel, szeretettel gondolunk Rád, aki a mai napig fáradhatatlanul szolgálod a fiatalokat, öregeket és betegeket egyaránt. Bátran mondhatjuk, hogy nincs még egy ilyen ember, aki ennyi dologgal foglalkozna egyszerre és ilyen derűvel szemléli az életet, mint Lajos atya. Reményt visz mindenhová, ahol csak jár, derűs tekintetével mosolyt csal mindenki arcára.

Számos rangos kitüntetés, díj, mint a Hit pajzsa; a Magyar Érdemrend lovagkeresztje; Európai Polgári Díj; Mindszenty-emlékérem ismeri el Lajos atya önzetlen, végtelenül odaadó munkásságát. Párját ritkító kitartása is a tényleges szolgálatában megmutatta, milyen sokat jelent számára, hogy Krisztust képviseli, és a rábízott közösségért él. És ezt, még a nehéz években is nagylelkűen vállalta, könnyen megtalálta az utat sok ember szívéhez, és megrendítő találkozásairól legendák születtek.

Kerényi Lajos atya piarista szerzetes, pap, teológus, író, évtizedek óta kórházlelkész, fiatalok több nemzedékének nevelője, a Nagymarosi és az Egerszalóki Ifjúsági Találkozók egyik létrehozója, számos könyv szerzője.

Hosszú évek óta hirdeti az evangélium tanítását a Mária Rádió műsoraiban is.

Kerényi Lajos piarista szerzetes és tanár 1927. június 1-én született. 1945-ben orosz hadifogságba került, ahonnan néhány hónap múlva súlyos betegen tért haza. 1946.-ban lépett be a piarista rendbe, 1952. június 22-én szentelték pappá. A Budapesti Hittudományi Akadémián végzett 1953-ban. Első szolgálati helye káplánként az Alsó-Krisztinavárosi templom volt 1953-1957 között. Ezt követően a Városmajorban tett szolgálatot 1958-ig, majd számos más településen: Ásványrárón, Bp.-Herminamezőn, Szécsényben, Rimócon, Dunakilitin, Nagymaroson, Angyalföldön.

1976-tól a külső-ferencvárosi Szent Kereszt plébánia káplánja, 1996 óta a plébánosa. Az utóbbinál nemcsak plébánosként, hanem helyettes esperesként, majd megbízott esperesként is működött. 1990 után sokat tett a Szent Margit Gimnázium újraindításáért, amelynek mai napig a tanára.

Hálát adunk Kerényi Lajos atya életének 95 esztendejéért és 70 éves papi szolgálatáért. Élete mindannyiunk számára példaértékű!


irta: Wellner Vera
közzétéve: Mária Rádió Ingyenes Magazin 2022.június (6. oldal)KERENYI_LAJOS
Kerényi Lajos atya rubin miséje a Belvárosi Főplébánia-templomban

Dr. Kerényi Lajos piarista atya pappá szentelésének 70 éves évfordulóját ünnepeljük rubin miséjén 2022. június 26-án (vasárnap). Ezen a napon délelőtt ez az egy 09:00 órakor kezdődő szentmise lesz templomunkban.