A Szent Korona rejtélyei és ajándéka

A Magyar jog a mai napig személyként hivatkozik rá. Népünk ősi jelképe, melyet sokszor eloroztak már, de mindig visszatért hozzánk. Sokkal több mint egy tárgy, vagy egyszerű szimbólum. Ha kíváncsi vagy a rejtélyeire és, hogy milyen felülmúlhatatlan ajándékot tartogat a számunkra, akkor ezt a cikket nem hagyhatod ki.


Az ősi koronákat egy érdekes mítosz lengi körül, ami egészen az Atlantiszi időkig nyúlnak vissza. Persze ez nem minden koronára vonatkozik, csak az ősi idők koronáira, és a Szent Koronára. Ezeket beavatási koronáknak, vagy kvarénáknak nevezik az ősi források. Abban különbözik a modern uralkodóházak ékszer koronáitól, hogy ezeket misztikus erőkkel ruházták fel. Csak az arra méltó vezetők tudják viselni, a trónbitorlókat így, vagy úgy letaszítja a trónról.

Ha még csak egy kultúrában maradt volna fent ez a motívum azt mondhatnánk, hogy ez szép, de csak egy mese. Az aggasztó, hogy szinte az összes ősi kultúrában, Atlantisztól - Egyiptomon át, Szíriáig, és mint említettem egészen Magyarországig ér ez a legenda, különböző, egybehangzó történetek formájában. A Szent Koronáról még pár száz éve is az a hír járta, hogy ő választja az uralkodót, és ha egy méltó ember érinti meg felragyog, és drágakövei világítani kezdenek. Viszont ha egy arra nem érdemes érinti meg, akkor ő bizony azonnal meghal.

Erre konkrét példák is akadnak. Bizonyára halottad már azt, hogy angyalok hozta Szent Korona. A címerünkbe vissza is került a motívum a rendszerváltás után. A Habsburgok csúnyán átírták a történelmünk, amin a Szovjet rezsim sem segített sokat, és mint láthatjuk a mostani Antant gyarmatosítás követi a példájukat. Ezt csak azért akarom tisztázni, mert a történelemórákon a mai napig azt tanítják, hogy Szent István idejéből származik drága ereklyénk.

Akkor most szépen leromboljuk ezt a tévhitet. Egyetlen Apostoli királyság létezett a világon, méghozzá a Magyar királyság. Apostol királyok csak Magyar Királyok voltak. Akkor kérdem én, mi a szöszről beszélünk? Hogyan lehetséges az, hogy egy Apostolt térített meg a pápa? Kérem szépen ez abszurd! A kereszténnyé válásunk egy hatalmas diplomáciai bravúr volt, és viszonylag hosszú ideig tartott, míg bármi érezhető hatása lett volna Magyarországra, és teljességgel elképzelhetetlen, hogy a pápától kapott koronaékszereket hordott volna Szent István.

A nép egy személyként szaggatta volna szét szegénykémet. Kevesen tudják, pedig le vagyon írva, de Magyarország volt az egyetlen keresztény állam, mely meghallgatta ugyan a pápa instrukcióit, de nem parancsolt neki senki sem. Szabad döntésjoga volt mindenben, ami más keresztény országokban elképzelhetetlen lett volna. De ne kanyarodjunk el ennyire.

Ezzel csak éreztetni akartam, hogy logikai alapon semmi esély nincs arra, hogy a Szent Koronát a pápától kaptuk. Több krónika, szentírás, és beszámoló tesz említést a Szent Koronáról, melyek Szent István kora előttről származnak, illetve olyan ábrázolásink vannak Szent István király előtti uralkodóinkról, ahol a fejükön van a Szent Korona. Ezért elég, ha megnézzük őseink mit mondanak erről.

De előtte vizsgáljuk meg mit mondanak korunk kutatói. Csomor Lajos a Szent Korona vizsgálatában résztvevő ötvös mester, művészettörténeti és technikatörténeti kutatásai alapján a IV. és V. század között készülhetett, valahol a Fekete Tenger tájékán. Ez csak azért roppant érdekes, mert az egyik legjelentősebb koronakutatónk, László Gyula történész professzor, történelmi kutatásai alapján kijelentette, hogy a Szent Korona a Kaukázus déli oldaláról, Szabíriából származik, és Krisztus után a IV - V. században készülhetett.

Két teljesen más ágon végzett kutatás is ugyanarra az eredményre jutott. Nem furcsa ez? A Szabírokat a történészek visszavezetik legalább Kr. előtt 2000.-re. Ó Babiloni szövegek a Szabírokat Matar-oknak nevezik. Milyen érdekes, MAH-GAR, Magyar, Matar. Szkíta és Szabír mítoszokban is megjelenik az a motívum, hogy az első királyuk koronáját egy hatalmas madár hozza le az égből. És úgy jellemzik ezt a koronát, hogy gyöngyök, rubintok, és zafírok díszítik.

A Szabír írások még abba is belemennek, hogy láncocskák csüngenek rajta, és a tetején egy miniatűr világfa (életfa) található. Milyen érdekes. De mondok vadabbat, Szkíta krónikákban ábrázolják, akárcsak több Örmény ország területén fellelhető, a Tokár (ősi turáni nép) nép által hátrahagyott barlangfestményeken, egy király fején a Szent Koronát, mely megszólalásig hasonlít a mi Szent Koronánkra. Persze az életfa teljesen egyenesen áll rajta, akárcsak az országalmánkon a mai napig.


A mai keresztet, és annak ferdeségét rengeteg rejtély lengi körül. Amit bizonyoson tudunk, az az, hogy 1551-ben Fráter György átadta I. Ferdinánd királynak, aki Bécsben őrizte közel száz éven át. Az elméletem szerint abban a közel száz évben került a kereszt az életfa helyére, még az 1620-as ábrázolás előtt.


A kereszt ferdülésére is vannak különféle elméletek. Azt kijelenthetjük, hogy a kereszt ferdesége nagy valószínűséggel két behatás eredménye. Elve a hivatalosan megciánozás címszóval csúfolt kereszt csere idején, egy picit ferdére sikerült a furat, és mint a mellékelt ábra is mutatja ez még nem befolyásolta a kereszt akkori egyenességét.

De a koronán látható ütés nyomai is. Így feltételezhetjük, hogy ez a két behatás eredményezte együttesen a kereszt ferdeségét. Ami azért roppantmód érdekes, mert a ferdesége pontosan megegyezik a Föld dőlésszögével. Ha figyelembe vesszük az ősi hagyatékunk, miszerint a Szent Korona egy önálló tudattal rendelkező lény, ez megmagyarázhatja hogyan történhetnek ilyen furcsa véletlenek.

Ha megértjük, hogy a kereszt a szenvedés szimbóluma, akkor rájöhetünk arra, hogy bizony ez egy komoly üzenet a Szent Korona részéről, a háttérben megbúvó hatalom számára, hogy hiába veszik el az életfát tőle, Ő akkor is rendeltetése szerint fog működni, és megdönti a sötét erőket. Őszintén remélem, hogy ez a cikk is segítségére lesz ebben. Amióta írom ezen sorokat határozottan kijelenthetem, hogy száz százalékig bizonyos vagyok benne, hogy a Szent Korona él.

Mintha kapcsolatba kerültünk volna, és elárasztana energiával egy megmagyarázhatatlan kommunikációs és energiaátviteli csatornán. A szó szoros értelmében kapcsolatba kerültünk egymással. Nagyon remélem, hogy ez a jelenség az olvasók számára is érzékelhető lesz.

De térjünk vissza a történelmi fonalhoz, mert a Szent Korona ajándéka is elég terjedelmes írásnak ígérkezik, és még annyi mindent nem tárgyaltunk meg. Van egy legenda, mely szerint a Nagy Arszák, a Pártus birodalom megalapítója ezt a koronát az égből kapta, hogy segítse nemes útját. Egy a Szabíroktól eredő mítosz szerint ez a Szkíták után került a Hunok őskirályához Attilához.

Egy elbeszélés szerint Attila vándorútra indult messze keleten, és útja során egy nagy hegységnél a föld alá is lement, hogy ott megtaláljon egy hatalmas kincset. És amikor már majdnem feladta, a bánya hirtelen ragyogni kezdett, fehér fény borult a sziklákra, és egyszerre egy gyönyörűséges égi sólyom jelent meg előtte, aki így szólt Attilához: Ne Búsulj fiam, én a te ősöd vagyok, és a nemzeted védőszelleme, a Turul madár. Rámutatott egy kőre, és így szólt: Suhints rá kardoddal erre a kőre! Attila így tett és a kő kettévált, a Szent Korona pedig benne volt.

Vannak mítoszok melyek sokkal mélyebbre mennek vissza az időben. Babiloni mondák egészen Nimródig visszavezetik. Személyes véleményem szerint nem elképzelhetetlen az sem, hogy több Szent Korona is létezett. Ami bizonyos, hogy a jelenlegi Szent Korona is sokkal idősebb mint azt képzelnénk. De nem is ez a lényeg. Amennyiben hasonló elven gondolkodsz mint én, akkor kijelenthetjük, hogy az ősi írások mindenféleképpen valóságon alapszanak, persze különféle szimbolikus kódokból felépülve.

Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy szinte az összes forrás arra utal, hogy ezt a Koronát az égből kaptuk, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy bizony fejlett civilizációk adták nekünk, hogy igazságos társadalmakat tudjunk működtetni. Coeri Gooudet beszámolói nagyon érdekes összefüggésekre mutatnak. Az új filmjében (Ide kattintva megnézheted) például lehet hallani arról, hogy ezek a fejlett fajok, élő űrhajókkal közlekednek melyeknek saját öntudatuk van, és teljesen organikusak.

Ezt több kontakt forrástól is hallottam már. Ugye ő azt állítja, hogy madár formájú lényekkel tartja a kapcsolatot, ezek az ábrázolások Egyiptomban is fellelhetők, és akkor jövünk mi a Turul madárral, a sólyommal, meg az öntudattal rendelkező Szent Koronánkkal, melyet az égiektől kaptunk. Személyes véleményem szerint túl sok itt a bizarr egybeesés ahhoz, hogy véletlennek nevezzük.

De menjünk tovább és nézzük meg Berta Tibor elképesztő kutatásainak az eredményét. Ő arra a következtetésre jutottak, hogy a Szent Korona egy naptár is egyben. És, hogy a Kheopsz piramis és a Stonehenge komoly kapcsolatban áll a Szent Koronával. Kutatásai alátámasztják, hogy mindhárom ikon a Fehérló kultusz ereklyéje. Azt tudjuk, hogy a mi népünk a Fehérló fiainak tartja magát. Nézd csak meg a Fehérlófia mondánkat. Ezt szó szerint megteheted ezen a linken: Fehérlófia.

Ennek a mondának a megfejtése egy másik cikk témája lesz. Annyit azért segítek, hogy a Szíriuszt jelképezi a fehér ló, bizonyos esetekben pedig az égi tudást. Azt is tudjuk, hogy az egyiptomi hieroglifákat csak a Magyar nyelv segítségével tudták megfejteni. Mellékesen megjegyezném akár a Sumer szövegeket. Azt viszont már kevesen tudják, hogy a Druidák előtt rokonaink éltek Anglia azon területén, és még kevesebben azt, hogy az Írek a leszármazottjaik. Ugye Ír és Túr fiai vagyunk mind, Iráni és Turáni népek. De ami a Stonehenge kapcsolatot kézzelfoghatóan alátámasztja az az, hogy a Stonehenge 30 - 50 kilométeres távolságból körbe van véve hatalmas fehér ló ábrázolásokkal. Ezen a linken megnézheted te is: Fehér lovak.

A Kheopsz piramisról és a Stonehenge-ről is halhattad már, hogy komoly csillagászati összefüggéseket rejtenek, és egyben egyfajta csillagászati naptárat is alkotnak, melyekkel a szintén zenész Szent Korona megfejthető évszámokat jelöl. Ami még furcsa, hogy egyenlő távolságra találhatóak egymástól. A Szent korona, azaz a Kárpát medence pont félúton helyezkedik el a két építmény között.


Hozzátenném Berta Tibor kutatásihoz azt is, hogy ez a naptárrendszer 2030-ig rejt évszámokat. Ezúton is üzenném neki, és mindenki másnak, hogy ez nem a világ végét jelenti. Ezt a Maja naptárnál már megtanulhattuk volna. A Maják az Aranykor kezdetét jelezték, és aki egy picit utánajár annak, hogy ők mit mondtak erről az világosan láthatja, hogy a változások kezdetét jelezték.

A mi elbeszéléseink is nyilvánvalóvá teszik, hogy az Aranykort vártuk amióta az eszünket tudjuk. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a kereszténnyé válásunk egy vállalt szenvedéssorozat kiindulópontja. Bizonyára hallottad már azt a kifejezést, hogy a népek Krisztusa. Vedd úgy, hogy ez a sötét korszak a keresztre feszítésünk, és 2030 a feltámadásunk. Addig fog tartani a vaskor leomlása.

Semmilyen logikai alapja nincs, még az említett információkat figyelmen kívül hagyva sem annak, hogy egy ilyen intelligens és spirituálisan fejlett civilizáció a világvégét várták volna. Még ha a jövőbe nézve a világvégét is látták volna, miért osztották volna meg velünk, miért ijesztgettek volna vele ha már úgy is mindegy? Miért akarták volna, hogy addig is rettegjünk? Beláthatjuk ennek semmi értelme nem lett volna.

De menjünk tovább a Szent Korona történetének hosszú, kacskaringós útján. Viszont előtte tisztáznék pár fontos dolgot. A Magyar nép soha sem a Királynak esküdött fel, kizárólag a Szent Koronának. Hiába nevezte bárki magát királynak, ha a Szent koronát nem viselte a nép szemében nem volt senki. De még a koronázott királyt sem tartották többnek senkinél, hiszen ő is csak a Szent Korona akaratát teljesítette.

De továbbhaladva nézzük meg Mátyás Király egyedülálló történetét és azt, hogyan szerezte vissza a Szent Koronát.

Ugye azt tudjuk, hogy Mátyás megkoronázása idején nem volt itthon a Korona. Rengeteg hadjárat és diplomáciai bravúrok sorozatának köszönhetően elérte, hogy III. Frigyes, a Fugger bankház tanácsára lehetőséget adjon Mátyásnak a Korona visszavásárlására. Persze ez egy csel volt, olyan összeget mondtak, melyet lehetetlennek tartottak kifizetni. Egészen pontosan negyvenezer aranyat, amiért akkoriban komplett országot lehetett volna venni.
Mátyás belement, erre a császár felvitte hatvanezerre az árat, Mátyás erre is rábólintott. Három a Magyar igazság, így végül nyolcvanezer aranyért ment el eme becses csecsebecse.

Erdélyben vannak a világ leggazdagabb aranybányái. Egyes Székely forrásaim azt állítják, hogy van olyan tisztaságú aranylelőhely is, melyben a világon egyedülálló tisztaságú arany található, és a Románoknak nem engedik kibányászni, mert bedöntené azzal a világgazdaságot. Ez egy tipikus Székely legenda, de magyarázatot adhat Mátyás több ország árának megfelelő tőkéjének az előteremtésére.

A Magyar törvény szerint, csak az lehet király aki a Szentkoronát viseli. Révai lejegyezte, hogy különleges esetekben kormányzó is vezetheti az államunk, de csak abban az esetben, ha a Szent Koronát megérintve esküszik fel a hazára. Jelenlegi kormányaink már csak ezért is illegitimek, mert tudtommal egyikük sem érintette meg a Koronát. Nem is ilyen világ lenne, ha valóban meghalnak az érdemtelen uralkodók akik megérintik.

A drága jelképünk misztériumát az is növeli, hogy általában mindig látomások zaklatták a bitorlókat akik ezért rendszerint visszaadták Magyarországnak a Koronát. A legutóbbi ilyen eset az Amerikai távollétében esett meg. Persze konkrét esetleírás nincs arról, hogy Jimmy Carternek látomásai lettek volna, de amikor a Francia külügyminiszter megkérdezte, hogy mikor adja vissza a Magyaroknak a Szent Koronát, akkor láthatóan zaklatottá vált, kivetkőzött önmagából, majd megkérdezte: Ugyan miért zaklat mindenki ezzel, és magát ugyan miért érdekli? A válasz az volt, Magyarnak születtem.

Nem sokkal ezután meg is kezdődtek a tárgyalások. Azok a katonák akik a visszaszállítást biztosították megvoltak győződve arról, hogy egy UFO-t, vagy valami ahhoz hasonlót szállítanak. Nem tudhatták mi van a fedélzeten, és abszurd biztonsági intézkedéseket kellett követniük. Kérdem én,: egyáltalán miért érdekelte az amerikaiakat a Szent Korona? Valóban azt vizsgálták mikor készült? Mégis miért izgatta volna őket? Ráadásul azóta már megcáfolt eredményekkel rukkoltak elő a keletkezését tekintően így kérdéses az, hogy egyáltalán vizsgálták e a keletkezésének körülményeit.

A legendákat figyelembe véve elég X-aktás a sztori. Lexikonnyi könyvet lehetne írni a Szent Koronáról ezért bocsásd meg, hogy ennyi fért a cikkbe. Jöjjön hát az ajándék amit nekünk tartogat.


Arról beszéltünk, hogy egy illegitim államban élünk. Ha nem így gondolod megkérdezném,: hogy a rendszerváltáskor, amikor állítólagosan szabadok lettünk, kérdeztek e valakit is milyen rendszer lépjen a diktatúra helyére? Vagy csak egy rejtett diktatúra váltotta fel, mely a választás illúziójával kápráztat minket?

A választ egyértelművé teszi a Szent Korona ajándéka, mely igazi szabadságot biztosít mindenki számára, egy olyan tökéletesen működő rendszer formájában, ami lehetetlenné teszi a zsarnokság minden formáját. Ez nem más mint a Szent Korona alkotmánya, és értékrendje. Egy olyan egyedülálló alkotmányról beszélünk, mely felülmúl minden ismert alternatívát. Csak nekünk van ilyen, mégsem élünk vele. Itt az ideje, hogy kezünkbe vegyük sorsunk, és megtegyük amit már a rendszerváltás után meg kellett volna tennünk.

Állítsuk vissza az alkotmányos rendet. Addig nem lesz legitim kormányzásunk. De, hogy lásd te is miről van szó, olvasd el magad! Előtte annyit megjegyeznék, hogy régebben a Google segítségével több oldalon is könnyen meglehetett találni, de most tor hálózatot kellett használnom. Az ilyen mértékű cenzúra azt jelzi a számomra, hogy nagyon jó nyomon járunk, és ez a megoldás minden problémánkra.

Magyarország Szent Korona eszme szerinti Szabadság Alkotmánya

1. §

(1) Magyarország örökké szabad.

2. §

(1) A kötelességek és a jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szüntethető meg és nem korlátozható.

(2) A Szent Korona tagja:

a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint

b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek.

3. §

(1) Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona alkotó eleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.

(2) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjogokkal, kivéve:

a./ Nem semmisítheti meg a birtokot.

b./ Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.

c./ Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.

4. §

(1) Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

5. §

(1) Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

(2) A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:

a./ az állam szabadságának,

b./ a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintõ szabadságának,

c./ a birtoklás szabályának,

d./ a vendégjog szabályainak,

e./ a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.


A Szent Korona értékrend rendszerének összegzője


1.A Szent Korona értékrend a mindennapi élet teljes-körű szabályozását jelenti, nemcsak alkotmányiságot. Ennek az értékrendnek általános alapja az állam és az emberek szabadságát biztosító feltételként a magyar értékek magyar érdek kizárólagos szolgálatába állítása, annak örök és elidegeníthetetlen tulajdonlásával és birtoklásával. Az értékrend általános alapja a szabadság és a szabadság feltételeinek megvédése is. Ennek a gondolkodási módnak (paradigmának) a részei, szembeállítva a megbukott neoliberális hittétellel:

- külpolitikai alapja az Európai Konföderáció, a föderatív EU-val szemben,

- valláspolitikai alapja az egységteremtő Isteni Szabályrendszer természetes érvényesülése, a diktatúrát támogató és fenntartást megosztottsággal fenntartó egyházrendszer helyett,

- egészségpolitikai alapja a WHO által is meghatározott egészség (lélek, szellem és test összhangja) megőrzése, egyetemes és alapjogon biztosított megelőzéssel és ellátással, a falanszter-szemléletű, pénzközpontú karbantartási rendszerrel szemben,

- nevelés-oktatási alapja hagyományaink alap- és alkalmazott ismerete, annak alkalmazása érdekében, a népművészetet és népi szokásokat eltörölni szándékozó, mesterséges kultúrára épülő európai civilizáció követelményeivel szemben,

- nemzetiségpolitikai alapja az államalapító és az államalkotó nemzetek közös érdekkel kiteljesedő szerves egysége, a természetes különbséget gyűlöletkeltéssé alázó megosztottsággal szemben,

- gazdaságpolitikai alapja az igények és lehetőségek összhangja, a kínálat által manipulált kereslettel szemben, - állam-háztartási alapja a nemzeti vagyon növelése és felhasználása az életfeltétel biztosítás

- közkiadás (költségvetés) - fejlesztés egységében, az idegen érdeket kiszolgáló monetáris és költségvetési politikával szemben,

- pénzpolitikai alapja a nemzeti vagyonnövekedésen alapuló, értékcsere eszköz alkalmazása, a fedezet nélküli, öngerjesztő, virtuális értéket teremtő pénzzel szemben,

- biztonságpolitikai alapja az állam és az ember szabadságának megvédése, a diktatúra terrorista politikájának kiszolgálása helyett

2. A Szent Korona értékrend a társadalmi együttélés szabályozását háromszintű jogrendszerben végzi. Az egyes szintek egymásra épülnek, és egységes rendszert alkotnak.

a/ Az Alkotmány örök és változtathatatlan. Most a jogfolytonosság visszaállítására van szükség, az 1944. március 19-től érvényesülő diktatúra miatt. Ez az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feladata. Az Alkotmány öt, Teremtéssel kapott alapelv logikai rendszert alkotó pontja, tehát a Teljes Tudás alapja:

[1] Magyarország örökké szabad.

[2] A Szent Korona tagjainak a kötelesség és jog gyakorlásának összhangján keresztül egy és ugyanazon szabadsága van. Szent Korona tagja az, aki a Szent Korona értékrendje szerint él, akár az államalapító magyar nemzet, akár az államalkotó nemzetek tagjaként. Aki nem a Szent Korona tagja, az a Szent Korona országában vendég vagy idegen.

[3] A Szent Korona területén lévő összes javak, jogok tulajdonosa, így minden birtoklás gyökere a Szent Korona tagjainak elidegeníthetetlen érdekét megtestesítő Szent Korona. A birtoklás joga azonos a tulajdonlás joggal, kivéve: = a birtok meg nem semmisíthető, = a birtok rendeltetése csak a tulajdonos engedélyével változtatható meg, = a birtokjog átruházásának kedvezményezettje, a birtokjog örököse csak a Szent Korona tagja lehet.

[4] Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

[5] Azzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának kötelessége ellentmondani és ellenállni.

b/ Az alaptörvény egy történelmi időszakra határozza meg az Alkotmány érvényesülésének irányelveit. Az alaptörvény szintű főtörvények:

- a hatalomgyakorlás felépítését és intézményeit,

- a képviselet rendjét, és

- az egyetemes magyarság jelképeit és ünnepeit szabályozzák. Az Alaptörvényt és az alaptörvény szintű főtörvényeket közvetlen népakarat (Nemzetgyűlés) lépteti hatályba, módosítja és helyezi hatályon kívül.

c/ Az Alaptörvény és az alaptörvény szintű főtörvények irányelvei alapján szabályozzák a társadalmi együttélés részleteit:

- Törvények Törvénytípusok a jogrendszer alá-fölérendeltségi (hierarchikus) rendszerében:

= Főtörvény

- „Az emberi alapjogokról és kötelezettségekről” szóló főtörvény,

- „A családról” szóló főtörvény,

- „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény,

- „A településekről és társadalmi csoportokról” szóló főtörvény,

- „A vallásról és művelődésügyről” szóló főtörvény,

- „Az egészségről” szóló főtörvény,

- „A gazdaságról” szóló főtörvény,

- „A természetkapcsolatról” szóló főtörvény,

- „A büntetésről” szóló főtörvény,

- „A külkapcsolatokról” szóló főtörvény,

- „A nemzetvédelemről” szóló főtörvény,

- „Az állam-háztartásról” szóló főtörvény,

= Résztörvény

- Törvény végrehajtási utasítása

- Kormányrendelet

- Miniszteri rendelet

- Önkormányzati rendelet

- Országvédelmi terv, és rendkívüli intézkedéseket bevezető rendelet

- Nemzetközi szerződés

Az alacsonyabb szintű jogszabály tárgykörét a felette álló jogszabály határozza meg.
dr. Halász József
eredeti: akoronaorszaga.blogspot.com
forrás: onlinetaltos.blog.hu/2020/01/18/a-szent-korona-rejtelyei-es-ajandeka