Csak egy hétköznapi Krisztus-arckep ábrázolás? Nem, egy művészi bravúr!

Krisztus szent arca gyakori téma a művészetben. De vajon ismerik-e Claude Mellan (1598-1666) francia festő, rajzoló és rézmetsző alkotását, amelynek az a különlegessége, hogy egyetlen spirális vonalból áll, és amelyet a művész remekművének tartanak?


A szenvedő Krisztus szent arcának lenyomata megmaradt Szent Veronika kendőjén, amikor a Golgotára való felmenetelkor azt átadta neki, hogy megtörölhesse véres homlokát. A kendő csodálatos módon megőrizte a szent arcmást.

Bár ez a történet nem szerepel az evangéliumokban, a VII. századtól kezdve a téma nagyon népszerűvé vált, és igen gazdag ikonográfiát eredményezett. A művészek azóta is folyamatosan próbálják e csodálatos lenyomat könnyedségét visszaadni.

Kétségtelen, hogy ezek közül is Claude Mellan alkotása az egyik legsikeresebb; 1649-ben készült, és az a különlegessége, hogy egyetlen barázdából rajzolódik ki, az orr hegyétől kiindulva spirálisan, anélkül, hogy a vonal bárhol keresztezné önmagát.

Ez a rézmetszet a művész remekműve, és a legjobban képviseli az általa kitalált úgynevezett ún. „clear-cut”, azaz „tiszta vágás” technikát, amelynél a rajz abból a vonalból születik, amelyen többször is visszamegyünk, nem pedig a különböző vonalak keresztezéséből.


Másrészről, maga a Veronika kendője kevésbé hangsúlyos. A vonal finomsága, az anyag diszkréciójával párosítva erősíti a téma irrealitását; a Szent Arc mintha leválna a fátyolról és előtte lebegne.

A híres alkotás, Krisztus szent arca Veronika kendőjén a művész elképesztő technikai tudásáról tanúskodik, de ugyanakkor a hit gyönyörű tanúságtétele is, és ebben a Krisztus arclenyomatának szentelt, olyannyira sajátos ikonográfiában az egyik legsikeresebb ábrázolás.


2023. február 8.
Aleteia
fordította: Görgényi Adél
képek: Claude Mellan, Veronika kendője (1649), metszet - fotó: Public domain, via Wikimedia Commons
forrás: katolikus.ma/csak-egy-hetkoznapi-krisztus-arckep-abrazolas-nem-egy-muveszi-bravur/