Szent Pió atya titkos fegyvere a mai világ gonoszságai ellen

Amikor Szent Pió atya le akarta győzni a gonoszt, akkor elővette a leghatékonyabb fegyverét.


Pietrelcinai Szent Pio (ismertebb nevén Pió atya) élete során sok gonoszságnak volt a tanúja. Átélte mind a két világháborút, látta azt a hatalmas erőszakot és gyűlöletet, amely akkor szerte Európában az emberek szívében tombolt.
Az ilyen mély gonoszsággal, ördögi erővel szemben Pió atyának egy fegyvere volt.
Egyszer a következőt mondta:

Néhány ember annyira ostoba, hogy úgy gondolják, hogy le tudják élni az életüket a Szűz Mária segítsége nélkül. Szeresd a Szűzanyát és imádkozd a rózsafüzért, mert az Ő rózsafüzére a fegyver a mai világ gonoszságai, ördögei ellen. Minden Isten által adott kegyelem a boldogságos Szűz Márián keresztül árad.

Pió atya naponta többször is imádkozta a rózsafüzért, még a párnája alatt is tartott párat. Egy napon nem találta meg a rózsafüzéreit, ezért Onorato testvért hívta és a következőt mondta neki:
„Fiatalember, hozd ide az én fegyveremet, add ide az én fegyveremet.”
Pió atya rózsafüzére nem az Üdvözlégy Mária körimáján alapult, hanem egy meghitt áldozatvállaláson (szerk: idő felajánlásával, elmélkedéssel) szeretett mennyei Anyja felé. Nagy szeretetet tanúsított Szűz Mária iránt, és közel maradt Hozzá valamennyiszer megpróbáltatásokon ment keresztül.

Mindent Szűz Máriának tanúsított és hitte, hogy hatalmas közbenjárása meggyógyíthatja a lelket és a testet is.

Míg sokan küzdünk a rendszeres és mindennapos rózsafüzér imádkozással, Pió atya arra bátorít minket, hogy legyünk kitartóak. Úgy vélte, hogy amikor a rózsafüzért szeretettel és szívvel imádkozzák, akkor bármi lehetségesforrás: katolikus.ma/pio-atya-titkos-fegyvere-a-mai-vilag-gonoszsagai-ellen/

Pio Atya és a pofonok:
az Őrangyalod ott van, és néz téged!

Jean Derobert tanúvallomása arról az esetről, amikor elment San Giovanni Rotondóba, hogy meggyónjon a Pietrelcinából származó szent papnál


„Nézd meg jól, ott van és gyönyörű”

Jean Derobert, egy francia pap 1934-ben született és 2013-ban hunyt el. Párizsban szentelték pappá 1962-ben, és a párizsi híres montmartre-i Sacré Coeur (Szentséges Szív) templom káplánja volt.

1955-ben Jean Derobert teológiahallgató volt egy római egyetemen, és annyit hallott már beszélni Pio Atyáról, hogy személyesen is látni kívánta. Pont október 2-án, a Szent Őrangyalok liturgikus ünnepén érkezett San Giovanni Rotondoba.

A kifinomult francia szeminarista egyfajta megvetést érzett az egyszerű parasztok és zarándokok iránt, akiket a templomban látott. Reverendájának köszönhetően az első padokban sikerült helyet kapnia, és ezzel kapcsolatban ezt jegyezte fel: „A baloldali padszomszédom köhögött, köpködött és fújta az orrát”.

A gyónás

A szeminarista bosszús és szemrehányó pillantást vetett erre az emberre, és legnagyobb ámulatára rájött, hogy maga Pio atya ül ott. A folyamatos köhécselés ellenére a szeretet érzése ébredt fel benne az öreg iránt, aki szemmel láthatóan nagyon szenvedett.

Másnap, október 3-án reggel 7-kor, megint a reverendájának köszönhetően a gyóntatószéknél levő hosszú sorban az ötödik helyen állt. A fiatalember kicsit félt, mert hallotta, hogy a gyóntatószékben Pio atya olykor hangosan kiabált: „Hányszor?”, „Miért tetted ezt?”, máskor meg elküldte a gyónni szándékozót anélkül, hogy feloldozást adott volna neki.

Jean Derobert kissé ijedten lépett a gyóntatószékbe. Olyan jelenetben volt része, amely egész életére hatással volt. Meggyónta a bűneit, Pio atya pedig ezt mondta neki: „Valamit elfelejtettél. Két éve, azon a helyen… Miért tetted? Ezt és ezt csináltad, igaz?”. Azután a szent gyóntató elmagyarázta neki e tettének súlyosságát, amelyre a szeminarista soha sem gondolt volna.

„Nézd meg jól, ott van és gyönyörű”

Jean megkapta a feloldozást, miközben az Atya „elkezdett sírni és szenvedni”, és könnyezve mondta: „Ez súlyos, nagyon súlyos!”. Aztán a döntő pillanat következett. Egy különös kérdést szegezett neki: „Hiszel az őrangyalodban?”. A szeminarista meglepődött és dadogva válaszolta: „Hát, hát, sosem láttam még!” Ezzel a kijelentésével kimutatta a kezdő teológus szkepticizmusát arról, hogy a katekizmus néhány elemét gyerekeknek való dolognak tartja.

Még arra sem volt ideje, hogy a mennyei valóságokról való öntelt tudatlanságáról kifejezze elégedettségét, Pio atya máris lekevert neki két nagy pofont a nagy parasztkezével: „Nézz csak oda jobban, ott van, és nagyon szép!”. A szeminarista megfordult … és nem látott semmi különöset. Az Atya folytatta: „Az őrangyalod ott van, és téged őriz! Imádkozz hozzá szépen, imádkozz hozzá szépen!”. „A szeme fénylett – jegyezte meg a szeminarista –, az őrangyalom fényét tükrözte vissza”.

Attól a naptól kezdve az angyalokkal szembeni hitetlensége megszűnt, és amikor Jean Derobert atya pappá lett, ő is a mennyei lelkek iránti ájtatosság apostolává vált és számos könyvet írt róluk.

Az angyalokról szóló hittétel

1955. október 3-án egy fiatal francia szeminarista Pió atyának, a lelki élet óriásának és autentikus szentjének stigmatizált kezétől kapta életének legemlékezetesebb pofonjait … hogy megtanítsák őt arra, soha ne kételkedjen az Angyalok létezésében, különösképpen Őrangyalának létében.

…Talán nem lenne felesleges, ha Isten e nagy barátjától kérnénk mi is, hogy segítsen nekünk egy kicsit megérteni az Angyalokról szóló hittételt.

Aleteia.org
fotó: padrepio.org
fordította: Galgóczy Edit
forrás: zarandok.ma/pio-atya-es-a-pofonok-az-orangyalod-ott-van-es-nez-teged/


Szent PIO ATYÁROL MÉG