Hogyan reagált Szent Pio Atya, amikor a Vatikán elhallgattatta

Sokan szkeptikusak voltak Pio Atya csodálatos stigmáival kapcsolatban, és azt sem nézték jó szemmel, ahogyan a kolostorába özönlő zarándokok ezrei rajongtak érte.


Szent Pio Atyának megtiltották, hogy nyilvánosan misét celebráljon, sőt, attól is eltiltották, hogy híveinek lelkivezetést adjon

Néhányan a Vatikánban aggódni kezdtek amiatt, hogy Pio Atya hírneve hazugságon alapszik, és így az emberek hamis prófétát követnek. Több vizsgálatot is indítottak, sőt titkos lehallgató készülékeket is bevetettek beszélgetései lehallgatására.

Az egyházi hierarchián belül voltak páran, akik elszántan dolgoztak Pio Atya lejáratásán, és meg voltak győződve arról, hogy Pio Atya mindenkit becsap, és kettős életet él. Ezen igyekezetük végül sikerrel járt, és elérték, hogy a szeretett atyát áthelyezzék egy másik kolostorba, és megtiltsák neki, hogy papi nyilvános feladatait ellássa.

A felháborodott tömeg az Atya védelmére kel

A helyiek rendkívül dühösek lettek, amikor meghallották, hogy Pio Atyát elhelyezik. A „Pio Atya: Az Igaz Történet” című életrajz így ír: „22:00 óra körül dühös tömeg lepte el a rendházat.” (A mű az Our Sunday Visitor gondozásában jelent meg).

Volt egy pap, akinek az ajtaját eltorlaszolták, mert azt hitték, ő viszi el tőlük Pio Atyát.

A tömeg nem távozott addig, amíg Pio Atya maga nem szólt hozzájuk, mondván: „Áldott gyermekeim! … Arra kérlek most benneteket, hallgassatok rám, mint mindig, térjetek vissza otthonotokba anélkül, hogy bárkinek ártanátok.”

Az egyházi felelősök számára mindebből egyértelművé vált, hogy Pio Atyát nem lehet békés eszközökkel elmozdítani. Ezért a Vatikán úgy döntött, hogy korlátozza lehetőségeit és jogait, és így zárja őt ki a közéletből.

„Pio Atyát meg kell fosztani a papi szolgálat minden gyakorlati lehetőségétől, kivéve azt az egyet, hogy szentmisét mutasson be, amit továbbra is folytathat, feltéve, hogy ezt egyedül és zártkörűen, a kolostor falai között, a belső kápolnában végzi, nem pedig nyilvánosan, a templomban.”

Ez a rendelkezés súlyos kereszt volt az Atyának, de engedelmeskedett és alávetette magát neki.

A kolostor vezetője felolvasta Pio Atyának a fenti rendelkezést, mire a szent testvér ezt válaszolta: „Legyen Isten akarata szerint … A felettesek akarata Isten akarata.”

Pio Atya az elkövetkező néhány évet csendes magányban töltötte, a szentmisét magában ünnepelte, és nem fogadott látogatókat. Még csak nem is írhatott lelki gyermekeinek.

Alázatos és engedelmes fiú

Ez idő alatt sokan keltek Pio Atya védelmére, petíciókat nyújtottak be, leveleket írtak, sőt könyveket is kiadtak.

Pio Atya megdöbbent ettől a reakciótól, és arra szólította fel őket, hogy hagyják abba, ne írjanak a helyi püspökhöz. Ezzel fejezte ki, hogy elhatárolódik tőlük.

„Meg kell ismételnem, hogy visszataszító számomra, ahogyan bizonyos hamis próféták méltatlanul viselkednek, amikor a nevemben szólnak … abba kell hagyják ezt a hamis és méltatlan propagandát, mely közben kóros fanatizmusukban követőkre találtak, nem törődve az egyház legfelsőbb tekintélyével.

Ezért én a lehető legalázatosabb és legengedelmesebb fiúként fordulok a Katolikus Egyházhoz… Mély alázattal megcsókolom szent gyűrűjét, és Excellenciás Uram legszerényebb és legengedelmesebb fiának vallom magam.”

Mindenen felülemelkedve, annak ellenére, hogy az ellene felhozott vádak hamisnak bizonyultak (és végül a korlátozások feloldásával engedték őt szolgálni), Pio Atya alávetette magát a rendelkezésnek, és csendben várt, bízva Isten gondviselő tervében.


2021. augusztus 16.
fordította: Kántorné Polonyi Anna
Aleteia
forrás: katolikus.ma/hogyan-reagalt-szent-pio-atya-amikor-a-vatikan-elhallgattatta/