Planetáris bíróság, Földalkotmány, világkormány
és a pápa ökológiai kiáltványa


Tegnap óta a Föld népességének kérdése és a globális felmelegedés ismét terítékre került a médiában, miután a több mint egy éve készülő pápai enciklikát nyilvánosságra hozták.


Az eseményről sok magyar hírportál írt azóta.

A hirado.hu a következőképpen összegezte a június 18-án ismertetett dokumentumot, amit rendkívüli várakozás előzött meg:

„A La Repubblica című olasz napilap az új enciklikát ökológiai kiáltványnak nevezte az emberiséghez, a nemzetközi politikai-gazdasági, valamint tudományos élethez.

Az egyházfő – aki azt szeretné, ha körlevele részévé válna a decemberi párizsi ENSZ-klímakonferenciának – azzal a sürgős felhívással fordul a világ vezetőihez, hogy tegyenek az éghajlatváltozás ellen.
„Még sohasem bántunk olyan rosszul közös otthonunkkal és ártottunk neki annyit, mint az elmúlt két évszázadban” – szögezte le Ferenc pápa az enciklikában.

Az év végén Párizsban tervezett klímakonferenciára utalva a római katolikus egyház vezetője megjegyezte, hogy sürgősen és drasztikusan csökkenteni kellene a szén-dioxid-kibocsátást. Ennek megvalósulásához szerinte erős, szankcionálási lehetőségekkel bíró nemzetközi intézményekre lenne szükség.”

Ferenc pápa több tucat tudóssal, teológussal és egyházi személlyel konzultált a környezetvédelmi kérdésekről, és a korábbi pápák ilyen témában végzett munkájából is merített.

Ezen tudósok között volt John Schellnhuber professzor is, a Potsdam-i Klímahatás Kutatóintézet igazgatója, akit a Vatikán kért fel a Pápa ökológiai kiáltványának bemutatására. A professzor korábbi írásaiban és kommunikációjában arra utalt, hogy a földön 6 milliárddal több ember él a kelleténél.

Schellnhuber professzor 2013-ban kifejtette, hogy a Föld jövőjét egy „planetáris bíróság” felállításában látja, amit egy úgynevezett „Földalkotmány” kormányozna, mindezek felett pedig a Globális Tanács, vagyis egy világkormány állna.

A Földalkotmány, ami megfogalmazná „az emberiség szabadságért, méltóságért, biztonságért és a fenntarthatóságért tett erőfeszítéseinek szabályait” felülírná az ENSZ Alapokmányát.

A Globális Tanács a föld népei által választott testület lenne, amelynek tagjai nem egy földrajzilag, vallási vagy kulturális szempontok alapján meghatározható csoportból kerülnének ki.

A Planetáris Bírósághoz pedig a Földalkotmány megsértésével kapcsolatos ügyekben lehetne fordulni.

A professzor úgy gondolja, hogy az emberiség „szabadságához” egy világkormány felállítása és az azzal járó újabb szabályok, törvények és bürokrácia szükséges.

Az enciklika, ami a Föld megmentése érdekében szólítja fel az emberiséget az együttműködésre, valószínűleg a globális felmelegedés kérdésével kapcsolatban számíthat a legtöbb kritikára.

„A rendkívül erős tudományos konszenzus arra mutat, hogy a klímarendszerek aggasztó felmelegedését tapasztaljuk. Az elmúlt évtizedekben ezt a melegedést, a tengerszint emelkedése is kísérte,”

áll az enciklikában.

Az írásban utalt „erős konszenzus”, amit 12 000, a klímával kapcsolatos tanulmány megvizsgálásával állapított meg a globális felmelegedést hirdető két kutató, erősen eltúlzott kifejezés. A számokat alaposan megvizsgálva, a kutatók 97 százalékos konszenzusa helyett azt látjuk, hogy még a vizsgált tanulmányok alapján is elenyésző azoknak a szakembereknek a száma, akik szerint a globális felmelegedés megalapozott elmélet lenne, illetve, hogy azt a lakosság hétköznapi tevékenysége okozná. (videó)

A fősodrású média mindebből persze a tévesen megállapított 97 százalékos konszenzust emelte ki, a részleteket pedig figyelmen kívül hagyta.

A Guardian robbanásszerű pápai beavatkozásként írja le a dokumentumban megfogalmazottakat, ami alapjaiban változtathatja meg a klímakérdést, tehát egyértelmű, hogy a pápa állásfoglalása komoly súlyt nyom a latban vagy legalábbis ez lenne a cél.

Az enciklika valószínűleg heves reakciókat vált majd ki a világon. Míg egyesek a környezetszennyezés miatti jogos aggodalom kifejezését, addig mások a világkormány szükségességének egyházi áldását látják benne.

Az Index például ezekkel a szavakkal kezdi a pápai dokumentumról készült beszámolót:

„A végíteletre vonatkozó jóslatokat nem lehet többé iróniával és megvetéssel kezelni” – jelentette ki Ferenc pápa, amikor csütörtökön nyilvánosságra hozta a globális felmelegedés a környezetpusztítás veszélyeiről szóló pápai enckilikáját.

A félreértések elkerülése végett tisztázzuk, hogy bár a Ferenc pápa által felvetett problémák egy része nagyon is valós, az azokra javasolt megoldásokat látva felmerül a kérdés, hogy milyen szándék húzódik mögöttük.

(Az enciklika teljes szövege itt olvasható: link.)

A világkormány és a globális felmelegedés kapcsolata 2009-ben került először a látóterünkbe, amikor Lord Christopher Monckton rámutatott erre a Koppenhágai Klímakonferencia előtt:

„2009. decemberében Koppenhágában az ENSZ Klímaváltozási Konferenciáján a fő napirendi pont egy bizonyos egyezmény aláírása lesz. … Én elolvastam a szóban forgó egyezményt. A lényeg? Egy világkormány megalapítása.”

Mit gondoltok, a kiáltványnak lesz kézzelfogható hatása és ha igen, milyen?

Végül pedig immár sokadszor a Nagy globális felmelegedés svindli, azok kedvéért, akiknek még nem sikerült megnézni, hátha ezúttal összejön:
2015. június 20.
forrás: idokjelei.hu/2015/06/planetaris-birosag-foldalkotmany-vilagkormany-es-a-papa-
okologiai-kialtvanya/