Prófétai szavak Európa jövőjéről

Fulton J. Sheen 1952-ben napjaink eseményeit írta le azzal a meggyőződéssel, hogy van remény Európa számára.

Fulton J. Sheen

Az iszlám az egyetlen nagy, kereszténység utáni világvallás. A 7. században jött létre, így ötvözhette a kereszténység és a zsidó vallás elemeit, valamint egyes arab szokásokat. Az iszlámnak sohasem volt hanyatló korszaka, sem követői létszámát, sem buzgóságukat tekintve. A muzulmánok mindeddig szinte megtéríthetetlenek. Hitük szerint övék a végső isteni kinyilatkoztatás, és Krisztust csupán prófétának, Mohamed előhírnökének tartják.

Nem sokon múlt, hogy el nem pusztították a keresztény Nyugat-Európát. Tours városánál, majd Bécs kapuinál állították meg őket. Az észak-afrikai egyházat gyakorlatilag megsemmisítette a muszlim hatalom, amely most újra kezd előretörni.

A muzulmán országok Nyugat iránti gyűlölete napjainkban magával a kereszténységgel szembeni gyűlöletté alakul. Noha az államok vezetői még nem számolnak vele, még mindig súlyos veszély, hogy az iszlám időleges hatalma visszatérhet, s vele a fenyegetés, hogy leigázza az immár nem keresztény Nyugatot és keresztényellenes nagyhatalomként megszilárdul.

Erősen hisszük, hogy a muszlimokkal kapcsolatos félelmek nem fognak valóra válni, hanem az iszlám végül kereszténnyé lesz, mégpedig olyan módon, amit még egyes misszionáriusaink sem sejtenek. Hisszük, hogy ez nem közvetlenül a kereszténység tanítása által fog történni, hanem úgy, hogy Isten Anyja tiszteletére szólítjuk a muzulmánokat.

A Koránnak számos szakasza említi a Szűzanyát; a 19. fejezetben 41 vers szól Jézusról és Máriáról. Vallja szeplőtelen fogantatását és szűzi szülését. Szól az angyali üdvözletről és Mária látogatásáról [Erzsébetnél]. Angyalok kísérik e szavakkal: „Ó Mária, Isten kiválasztott és tisztává tett téged, és a Föld minden asszonya fölé emelt.” Egyetlen igazi riválisa Mohamed lánya, Fatima lehetett volna, akinek korai halála után azonban Mohamed azt írta: „Te leszel a Paradicsomban a legáldottabb minden nő közül, Mária után”. Másik szövegváltozatban Fatima mondja: „Minden nő felett állok, Máriát kivéve.” Mária tehát a muzulmánok igazi Úrnője.

Vajon a 20. században miért éppen a Fatima nevű jelentéktelen kis faluban jelent meg a Szűzanya? Ami a mennyből jön, minden részletében tökéletes; ezért úgy hiszem, azért akarta, hogy Fatimai Szűzanyaként emlegessék, mert ígéretet és remény akart adni a muzulmán népnek, és biztosítani, hogy tisztelői egykor isteni Fiát is el fogják fogadni.

Ezt igazoló történelmi tény, hogy Portugália évszázadokig muzulmán fennhatóság alatt állt. Kiűzetésük idején utolsó főemberük lánya, Fatima beleszeretett egy katolikus fiúba. A kedvéért nem távozott a muzulmánokkal együtt, sőt keresztény lett. Az ifjú férj annyira szerette feleségét, hogy Fatimára változtatta a településük nevét. Vagyis a hely, ahol Szűzanya 1917-ben megjelent, történelmileg [közvetve] kapcsolódik Fatimához, Mohamed lányához.

Fatima és a muzulmánok kapcsolatát bizonyítja, hogy mekkora lelkesedéssel fogadták ők is a Fatimai Szűzanya zarándokszobrát Afrikában, Indiában és más helyeken. Részt vettek a Szűzanya tiszteletére tartott egyházi szertartásokon, körmeneteket, sőt imákat engedélyeztek a mecsetek közelében. Mozambikban, amint felállították a Fatimai Szűzanya szobrát, a muzulmánok elkezdtek keresztény hitre térni.


A jövő misszionáriusai rá fognak jönni, hogy a muzulmánok körében végzett apostolkodásuk annyira lesz eredményes, amennyire a Fatimai Szűzanyáról beszélnek. Mária Krisztus eljövetele, aki az emberek közé hozza Krisztust, még mielőtt megszületne. Minden apostolkodást azzal érdemes kezdeni, amit az emberek már elfogadnak. Mivel a muzulmánok tisztelik Máriát, elég ezt a tiszteletet kiterjeszteni és elmélyíteni, tudva, hogy a Szűzanya majd elvezeti őket isteni Fiához. A Szűzanya mindig „áruló”: senki áhítatát nem tartja meg magának, hanem tisztelőit mindig isteni Fiához vezeti. Aki erősíti a Szűzanya iránti áhítatát, a Krisztus istenségébe vetett hitet is egyre teljesebben megkapja.

Afrikai misszionáriusaink jótetteikkel, iskoláikkal, kórházaikkal már megtörték a muzulmánok keresztényekkel szembeni gyűlöletét és előítéleteit. Most meg kell mutatni nekik, hogy a Korán 41. fejezete Lukács evangéliumából ered, s hogy számukra sem lehetne a menny legáldottabb asszonya Mária, ha nem az Üdvözítőt hordozta volna. Ha az ószövetségi Judit és Eszter Mária előképei, akkor meglehet, hogy Fatima Mária utóképe volt! Fatimának meg kell hajolnia előtte, mert Mária minden más anya fölött áll, ám senki sem volna Krisztus nélkül.2016. június 12.
forrás: christianae.wordpress.com/2016/06/12/profetai-szavak-europa-jovojerol/