A német püspöki konferencia elnöke is támogatja az egynemű párkapcsolatok megáldását

Reinhard Marx bíboros egy rádióműsorban nyilatkozott erről

Megállíthatatlannak tűnik a német egyház elszakadása Krisztus és az Ő Egyháza tanításától. A kérdés az, hogy Európa legvagyonosabb helyi egyházaként képes lesz-e még jobban magával rántani Rómát is.


Reinhard Marx bíboros Reinhard Marx bíboros

A német püspöki konferencia elnöke egyetértését fejezte ki abban, hogy a katolikus papok külön szertartást végezhetnek a homoszexuális párkapcsolatok megáldására.

Reinhard Marx bíboros, Ferenc pápa kilencfős bíborosi tanácsadó testületének tagja a bajor Bayerischer Rundfunk BR rádiócsatornának nyilatkozott erről február 3-án, az érseki kinevezése 10. évfordulójának alkalmából.

A bíboros szerint ebben a kérdésben nem lehet egységes szabályozást bevezetni, hanem azt egyedi szinten kell tartani, és a döntést egy homoszexuális párkapcsolat megáldására teljesen a helyi „papra vagy lelkipásztori gondozóra” kell bízni.

Az előzményekért lásd a kapcsolódó cikket:
A törvénytelen együttélések megáldását fontolgatja a német egyház

A riporter kérdésére, hogy miért nem követi az Egyház „egyes katolikusok” igényeit, „például a női diakónusok felszentelésében, a homoszexuális párok megáldásában, vagy a kötelező cölibátus eltörlésében”, a bíboros azt válaszolta: számára a fontos kérdés az, „hogyan tud az Egyház válaszolni azokra a kihívásokra, amelyeket a mai életkörülmények állítanak elé – de persze az új meglátásokra is”, különösen a lelkipásztori gondozás területén.

Hangsúlyozva Ferenc pápa felhívását az emberek szorosabb kísérésére az egyéni életükben, Marx bíboros arra biztatta az Egyházat, hogy vegye komolyabban „az egyén helyzetét, az élettörténetüket, az életrajzukat, a kapcsolataikat”, és ezeknek megfelelő egyéni kísérést kínáljon nekik.

Marx bíboros szerint a lelkipásztori gondozás egyénekre lebontva kellene, hogy történjen, olyan módon, ami nem esik sem általános szabályok, sem a relativizmus áldozatává.

Tekintve, hogy a német egyházban a papok és a plébániák száma is rohamosan fogy, nem teljesen világos, hogyan képzeli el a bíboros a hívek még egyénibb szintre lebontott lelkipásztori kísérését. Annak fényében is utópiának tűnik mindez, hogy a német püspöki kar megrendelésére készült felmérés szerint még a német papoknak is kevesebb, mint a fele imádkozik a misén kívül bármikor, és kevesebb, mint a felük jár gyónni egyáltalán.

A homoszexuális párkapcsolatok megáldása kapcsán a bíboros elmondta: az ilyen „szorosabb lelkipásztori gondoskodás” ki kell, hogy terjedjen a homoszexuális személyekre is, „és arra is biztatni kell a papokat és lelkipásztori gondozókat, hogy az embereknek a konkrét élethelyzetükben adjanak bátorítást. Tényleg nem látok ebben semmi problémát.”

A bíboros szerint azonban az, hogy párkapcsolatok megáldása pontosan milyen liturgikus formát kellene, hogy öltsön, már egy más kérdés, ami alapos megfontolást igényel. A kérdésre, hogy valóban "el tudja-e képzelni a homoszexuális párok valamiféle megáldását a katolikus egyházban", a bíboros azt mondta: "igen", hozzátéve azonban, hogy erre "nem lehetnek általános megoldások".

„Ez az egyedi esetek lelkipásztori gondozásához tartozik, és ez más területekre is igaz, amiket nem tudunk szabályozni, ahol nincsenek szabályaink.” - mondta Marx bíboros.

A bíboros szerint a döntés „a helyi lelkipásztoré, és a lelkipásztori gondozott egyéné”.
Ezt valóban a helyi lelkipásztorra kell bíznom, és annak a személynek a kísérésére. Gondolkozhatunk ezen egy párbeszédben – és jelenleg folyik is ilyen eszmecsere – tudniillik arról, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést, de én azt mondanám, hogy ezt határozottan a helyi lelkipásztorra hagynám, egy nagyon konkrét szituációban, és nem követelnék szabályozást ebben a kérdésben. Vannak dolgok, amiket nem lehet szabályozni.
„Ez nem jelenti azt, hogy [ezekben] semmi nem történik.” – tette hozzá a bíboros.2018. február 3.
forrás: katolikusvalasz.blog.hu/2018/02/03/