Sarah bíboros: „Az Egyház súlyosan téved”,
ha a menekültválság megoldását tekinti legfőbb küldetésének


Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa új interjújában úgy fogalmazott: az Egyház elhanyagolná a „valódi válságot”, amivel ma szembenéz, ha a társadalmi igazságosságra összpontosítana ahelyett, hogy alapküldetését, az evangelizálást teljesítené.


„Az Egyház súlyosan téved a valódi válság természetét illetően, ha azt hiszi, hogy az alapvető küldetése az, hogy megoldásokat találjon minden politikai problémára az igazságossággal, a békével, a szegénységgel, a migránsok befogadásával, satöbbivel kapcsolatban, miközben elhanyagolja az evangelizációt.” - mondta a bíboros az Aid to the Church in Need katolikus segélyszervezet képviselőinek április 18-án.

Sarah bíboros szerint bár az Egyház „nem tarthatja távol magát az emberi problémáktól”, végső soron azonban „kudarcot vallana a küldetésében”, ha elfelejtené, mi az igazi feladata.

A bíboros a katolikusból iszlám hitre tért olasz Yahya Pallavicini szavait idézte, mint fontos tanulságot: „Ha az Egyház, azzal a megszállottsággal, amivel ma az igazságosságot, a társadalmi jogokat, és a szegénység elleni küzdelmet képviseli, végeredményben elfelejti a szemlélődő lelkületét, úgy kudarcot fog vallani a küldetésében, számos híve pedig el fogja hagyni őt abból a tényből kifolyólag, hogy többé nem ismerik majd fel Őt az Ő sajátos küldetésében.”

Az Egyház küldetését Jézus Máté evangéliumában foglalja össze, amikor elküldi a tanítványait: „Menjetek és tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek.” (Mt 28,19-20). Ez a küldetés a Katolikus Egyház Katekizmusa szerint azt jelenti, hogy az Egyház feladata az, hogy „Krisztus és Isten Országát hirdesse és a népek között terjessze” (KEK 768).

A prefektus bíboros szavai érdekesek annak fényében, milyen nagy hangsúlyt helyez Ferenc pápa a migránsokkal és menekültekkel kapcsolatos munkára. A világ vezetőinek mondott üzenetében Ferenc pápa gyakran emel ki olyan politikai problémákat, mint a migráció, miközben alig említi Krisztust vagy az Egyház evangéliumi küldetését. Ez a hangsúlybeli eltolódás, amit a pápa a világban és az Egyházban egyaránt képvisel, nemzeti püspöki konferenciákat is arra indított, hogy a prioritásaikat ezekre a területekre helyezzék át.

Az Aid to Church in Need szervezetnek adott interjújában Sarah bíboros bírálta azokat a segélyszervezeteket - külön is említve közülük a „katolikusokat” - amelyek "egyoldalúan és kizárólagosan a materiális szegénység problémáival foglalkoznak", miközben elhanyagolják az emberek „lelki szegénységét”.

Hiszen ahogy Jézus mondja: „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik” (Mt 4,4) - emlékeztet a bíboros.

Sarah bíboros szerint mindazok, akik azon munkálkodnak, hogy a világot igazságosabbá tegyék, közülük is különösen a papok és püspökök, folyamatosan erőt kell, hogy merítsenek Istenből, ha azt akarják, hogy a munkájuk tartós gyümölcsöt hozzon.

„Mert igaz az, hogy azok a püspökök és papok, akik nem töltenek időt - legalább néhány napot - azzal, hogy Isten jelenlétébe helyezzék magukat elszigeteltségben, csöndben és imádságban, azt kockáztatják, hogy lelkileg meghalnak, vagy legalábbis lélekben kiszáradnak belülről.” - mondja a bíboros.

„Nem lesznek képesek szilárd lelki táplálékot nyújtani a híveknek, akiket rájuk bíztak, ha ők maguk nem merítenek erőt az Úrból rendszeres és állandó jelleggel.” - teszi hozzá.


2017. április 26.
katolikusvalasz.blog.hu/2017/04/26/