Szent II. János Pál öröksége
Fiatalok a szeretet civilizációjának szolgálatában


Idén, amikor Szent II. János Pál pápa születésének centenáriumát ünnepeljük, fontos megemlékeznünk az általa kezdeményezett Ifjúsági Világtalálkozók (IVT) legszebb pillanatairól is, különösen a 2000. jubileumi évben tartott római és a 2005-ben tartott kölni világtalálkozóról.


A római világtalálkozót II. János Pál pápa „felejthetetlen eseménynek” nevezte, egy minden várakozást felülmúló, „valóban különleges találkozónak”, ajándéknak, amiben nemcsak Róma és Olaszország, de az egész világ részesült. Hozzátette: „Helikopteren átrepülve a találkozó területe felett egyedülálló és lenyűgöző jelenet tárult a szemem elé: egy hatalmas ünneplő, az együttlétnek örvendő emberekből álló szőnyeg. Soha nem fogom elfelejteni a fiatalok lelkesedését. Legszívesebben megöleltem volna mindnyájukat, hogy kifejezhessem az irántuk, a mai ifjúság iránt érzett szeretetemet, akikre az Úr nagy küldetést bízott a szeretet civilizációjának szolgálatában.”

Ezek a fiatalok azóta felnőttekké váltak, akik most is törekszenek arra, hogy megéljék a Jézussal való találkozás szépségét, miközben kitartóan munkálkodnak azon, hogy a béke eszközei legyenek, minden pillanatban az életet szolgálják, gondoskodjanak az őket körülvevő szegényekről és elesettekről, és ezt az elkötelezett szeretetet továbbadják a következő generációknak.

Idézzük fel ezt az eseményt a 2000. évi római IVT legszebb képeiből készített rövid videó-összeállítással, amelyet a 2016-os krakkói IVT szervező bizottsága készített.

Az ifjúsági világtalálkozók sora Szent II. János Pál halála után sem szakadt meg. Utóda, XVI. Benedek pápa 2005-ben, éppen 15 évvel ezelőtt Kölnbe hívta a világ fiataljait.

XVI. Benedek pápa „dagadó vitorlákkal” vette át az „ifjúsági világtalálkozó projekjét” II. János Páltól, és különleges adottságaival, teológiai talentumával gazdagította azt. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a XVI. Benedek pápa által vezetett három ifjúsági világtalálkozó (Köln–2005, Sydney–2008, Madrid–2011) csodálatosan kapcsolódott az ő teológiai reflexiójának legfontosabb területeihez, az Eucharisztia és a szentségimádás (Köln, 2005) kedvenc teológiai témái közé tartoznak.


A kölni ifjúsági világtalálkozó egyfajta gondviselésszerű átmenetet jelentett XVI. Benedek pápaságának kezdetén, biztosította a folytonosságot II. János Pál pápa szolgálatával az ifjúsággal való kapcsolatok terén. Az ifjúsági világtalálkozó végén a német püspököknek mondott beszédében a Szentatya hangsúlyozta: az ifjúsági világtalálkozók nem pusztán elődjének egyfajta „megérzéséből”, sokkal inkább II. János Pál „ihletettségéből” sarjadtak ki.

Ezekben a napokban kölcsönös „adás és befogadás” valósul meg az Egyház és a fiatalok között, kérdéseik, reményeik, a hitben való örömük és lelkesedésük révén. Az ifjúsági világtalálkozók egyfajta provokációt jelentenek a sok hívő körében elterjedt kishitűséggel és fásultsággal szemben, és új lendületet adhatnak nemcsak a vendéglátó ország, de a résztvevő országok ifjúságpasztorációja számára is.


Az ifjúsági világtalálkozókat Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére 1984 óta rendezik meg. Magyar fiatalok 1989 óta vesznek részt rajtuk. Rómába közel 3000, Kölnbe 2000 magyar fiatal utazott. 1989 óta összesen több mint tízezer magyar jutott el ezekre az eseményekre, amelyek formálták a résztvevők hitét, valamint lehetőséget adtak a tanúságtételre és a kereszténység világméretű jelenlétének megtapasztalására.

2008 óta azokban az években, amikor távoli földrészeken rendezték a világtalálkozókat, és ezért a magyar fiatalok számára korlátozott volt a részvétel lehetősége, itthoni, Magyarországon tartott ifjúsági rendezvényeken tettük lehetővé, hogy a magyar fiatalok bekapcsolódhassanak a világtalálkozók programjába. Ilyen rendezvény volt 2008-ban a Magyar Sydney, 2013-ban a Hungario és 2019 januárjában a Panama-nap.


2020. augusztus 30.
MKPK Ifjúsági Bizottsága
forrás: magyarkurir.hu/hirek/szent-ii-janos-pal-oroksege-fiatalok-szeretet-civilizaciojanak-szolgalataban