Prédikáció: Jézus Szent Szíve

Kedves hívek!

Júniusban, Jézus Szíve hónapjában a következő kérdést tehetjük fel: Ki Isten? Milyen az Isten? Milyen a belső világa? Szereti-e az embereket? Minden ember felé fordul-e?


Ezek nagy kérdések és nekünk katolikusoknak szerencsénk van, hogy ismerhetjük a válaszokat. A szentírás, különösen a négy evangélium tájékoztatást ad. Ezenkívül egy katolikus ájtatosság is Jézus Szent Szívéhez.

Igen, mondhatjuk, Istennek egy szíve van, méghozzá emberi szíve. Nem lett talán ember? Nem láthattuk? Nem a földön járt köztünk? Ő, az örök, végtelen, a föld és egek mindenható teremtője? Hallatlan! Saját szájából hallhatjuk szavait:

Aki engem lát, az az Atyát is látja!

Különösen János evangéliuma és levelei nyilatkoztatják ki nekünk Isten belsőjét, a megváltó szerető szívét. János apostol volt az, aki az utolsó vacsorakor Jézus szívén nyugodott, így Jézus szívének a megfelelő hírnöke. Az Úr sok beszédét lejegyezte evangéliumában, így tájékoztatott minket Jézus szent szívéről.

Jézus szíve tisztelete csak a középkorban jelent meg kimondottan azzal a címmel, hogy „Jézus Szíve” A középkor utáni időkben Isten kiválasztott egyes szenteket akik Jézus Szívéről beszéltek mint például Alacoquei Szent Margit Máriát, Kaníziusz Szent Pétert és sokan másokat.

Az egyház megerősítette a Jézus szíve tiszteletét és különösen a „régi vágású” Jezsuiták terjesztették és XIII Leó pápa tűnt ki, különösen különböző írásokkal 1900 körül.

Napjainkban pedig nyugodtan mondhatjuk, hogy a Szent X. Piusz Papi Testvériség alapítója, Lefebvre érsek. Könyve, a „Papi szentség” egy igazi lelőhely a Jézus szíve témához.

A könyv Lefebvre érsek előadásaiból, beszédeiből és prédikációiból lett összeállítva. Ha az érsek a papról beszél, akkor Krisztusról beszél, mivel a papnak egy második Krisztusnak kell lennie.

Néhány ízelítő ebből a könyvből, az érsek szavai:
Tudott volna az Úr nagyobb szeretetet mutatni mint amikor vérét adta értünk a kereszten?
Ezért nekünk papoknak, akik a kereszt hírnökei vagyunk a szeretetet kell prédikálnunk, és szeretetreméltónak kell lennünk. „Isten a szeretet” mondja Szent János [1Jn 4,8]. Tehát a szeretet híresztelnünk kell.
241. oldal: „.... a szeretetet a bűnösök felé is mutatnunk kell, akik a tévedésben élnek... azoknak, akik elhagyták Jézus Krisztust."
Természetesen a bűnösök iránti szeretetet jól kell értelmeznünk:
Szeretnünk kell őket, de nem azért, hogy mi is megfertőződjünk bűneiktől és rendetlenségüktől, hanem hogy segítsünk nekik, ahogy egy orvos is segíti, gyógyítja a betegeket.
Még egy pillantás a jelenlegi helyzetünkre:
Tekintettel arra, hogy a hit egyre jobban csökken, a társadalomban zajló keresztényellenes forradalom, a televízió és a számítógép agymosása miatt, el kellene keserednünk.
Mondhatnánk:
nyerhetünk e még szíveket az igazságnak, Isten szeretetének, Krisztus szeretetének? Vagy talán már oly nagyon eltávolodtak az emberek Isten szeretetétől? Nem, elkeseredni nem szabad mivel hiszünk Jézus Szent Szívében. Hiszünk abban, hogy Isten megáldja erőfeszítéseinket, felénk fog hajlani és a Megváltó is, mint az irgalmas szamaritánus a sebesült felé. A mai időkben is lehetséges Isten segítségével szíveket nyerni Istennek.
Vianneyi Szent János szavai erősítsenek minket Jézus Szent Szívébe vetett bizalmunkban:
„Ha tudnánk, milyen nagyon szeret minket a megváltó, meghalnánk örömünkben. Nem hiszem, hogy lennének olyan kemény szívek melyek nem szeretnék Őt, ha látnák milyen nagyon szereti őket Jézus szíve.”
Milyen csodálatos a szeretet! Jézus Szívéből árad, mely a teljes szeretet. Az egyetlen boldogság, amit itt a földön birtokolunk az, hogy Istent szeretjük, és szeretve tudhatjuk magunkat Ő általa.

Bízzuk magunkat Jézus Szíve hónapban teljesen Jézus Szent Szívére és Mária szeplőtelen Szívére. Ezek az egyesült szívek vernek szeretetből értünk emberekért és üdvözségünkért.

Ámenforrás: predikacio.blogspot.hu/2015/06/predikacio-jezus-szent-szive.html