A Szent József-ima, ami soha nem hagy cserben

Szent Józsefet csendes hűsége, engedelmessége; az, ahogy szolgálta a Szent Családot Jézus gyermekkorában, az egyik leginkább kedvelt szentté tették.


Bár Szent József egy szót sem szól a Szentírásban, csendes engedelmessége és családjáról való lelkiismeretes gondoskodása példaként áll előttünk.

A gondok, az aggodalmak közepette, életünk sötét időszakaiban tanuljunk Szent Józseftől, aki tudja, hogyan kell a „sötétben járni”, „hogyan kell meghallgatni Isten hangját”, „hogyan lehet csöndben előre haladni” – emlékeztet Ferenc pápa. – Erről a férfiról, aki vállalja az apaságot és a misztériumot, azt mondják, hogy az Atya árnyéka: az Atyaisten árnyéka.

Már a 3–4. században is tisztelték Jézus nevelőapját, sőt, az Egyesült Államokban népszerű Pieta imakönyv szerint Kr. u. 50-ből származik az egyik Szent József közbenjárását kérő imádság. A Pieta imakönyv állításait azonban érdemes fenntartásokkal kezelni, a Szentszék már 1954-ben figyelmeztette a híveket és a papságot, hogy az imakönyv megalapozatlan ígéreteket tartalmaz.

„Ezt az imádságot a Mi Urunk, Jézus Krisztus születése utáni 50. esztendőben találták meg. 1505-ben a pápa elküldte Károly császárnak, aki éppen csatába készült. Aki ezt az imát olvassa, hallgatja, vagy magánál tartja, nem hal hirtelen halált, nem fúl vízbe, nem hat rá a méreg; nem esik az ellenség fogságába, nem szenved tűzhalált, nem győzik le a csatában. Mondd kilenc reggelen keresztül azért, amit szeretnél. Még senki sem csalatkozott benne” – írja az imakönyv a Szent József-imáról.

Ne felejtsük el: Isten mindig meghallgatja az imáinkat, legfeljebb néha nem úgy, ahogy mi gondoljuk.

Ó, Szent József, ki oly nagy és erős védelmezőnk vagy, és kérésed oly gyorsan jut el Isten trónja elé, eléd helyezem minden aggodalmamat és kívánságomat.

Ó, Szent József, támogass hathatós közbenjárásoddal, és kérd isteni Fiadtól, áldjon meg engem minden lelki ajándékkal, Krisztus, a mi Urunk által, hogy mennyei segítségedben részesedvén hálát és hódolatot adhassak a legszeretőbb Édesapának.

Ó, Szent József, soha nem unom meg szemlélni, ahogy Jézus alszik a karodban; közeledni sem merek, amíg Ő alszik a szíveden. Helyettem is öleld át szorosan, adj egy csókot a fejére a nevemben, és kérd meg, hogy viszonozza a csókot, amikor majd utolsót lélegzem. Szent József, haldoklók védőszentje, imádkozz értem!
Ámen       


Aleteia; Magyar katolikus lexikon; EWTN
fotó: ACCS.sg
forrás: magyarkurir.hu/hirek/a-szent-jozsef-ima-ami-soha-nem-hagy-cserben