Szent Teréz imája veled is csodát tehet

Lisieux-i Szent Teréz 1873-ban született a franciországi Alençon-ban, majd nagyon fiatalon, 24 évesen tuberkulózisban hunyt el Lisieux-ban, ahol ma már az Ő nevét viseli az ottani bazilika.

Lisieux-i Szent Teréz Szent Teréz sok emberen segített, hiszen bizonyítottan voltak olyanok, akik meggyógyultak, ha hozzá imádkoztak, vagy zarándoklaton vettek részt, ahol megtekintették földi maradványait.


Lisieux-i Szent Teréz a halálos ágyán így szólt: „Azt szeretném, hogy miután meghalok, rózsaszirmok hulljanak rám.” Innen ered, hogy Ő a virágárusok, kertészek védőszentje.

Létezik egy legenda, miszerint ha 9-24 napon keresztül elmondod a következő imádságot, akkor egy sárga rózsát fog küldeni hozzád, így értesítve arról, hogy meghallotta a fohászodat, és teljesíti a kívánságodat.

Több beszámoló szerint a csodák valóban bekövetkeztek, és a rózsák, így, vagy úgy, de megjelentek az emberek életében. A Filantropikum.com szerkesztői is ismernek két olyan személyt, akik minden nap elmondták Szent Teréz imáját, és valóban megérkezett hozzájuk a sárga rózsa, mintegy megerősítésként, hogy az imájuk meghallgatásra talált.

Az imádság, amit minden nap el kell mondanunk Dr. Dorren Virtue könyvében jelent meg, és így hangzik:

Ezt az imát kell 24 napig mondani!

Ó, gyermek Jézus kis Teréze, kérlek szedj egy rózsát számomra a mennyei kertből, és küldd el hozzám a szeretet jeleként. Ó, gyermek Jézus kis Teréze, kérd meg Istent, áldja meg kegyesen azt, amit ma bizalommal a kezére adok (mondd el a kérésedet).

Szent Teréz, segíts hozzá, hogy úgy higgyek Isten nagyszerű szeretetében, ahogy Te, és követhessem az általad mutatott példát, a „kis utat” minden nap.
Amen

Dr. Dorren Virtue


Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza
Lisieux-i Szent Teréz - A kis út
Lisieux-i Kis Szent Teréz szülei

Litánia Lisieux-i kis Szent Terézhez

Imádkozzál érettünk kis Szent Teréz!


Kis Szent Teréz Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten
Szentséges Szűz Mária
Istennek Szent Anyja
Szüzek Szent Szüze Kis Szent Teréz
Kis Szent Teréz, a gyermek Jézus nevének viselője
Kis Szent Teréz, Jézus Szívének tavaszi virága
Kis Szent Teréz, az Egyház szívének szeretet lángja
Kis Szent Teréz, szüleid boldogsága
Kis Szent Teréz, családod kis királynője
Kis Szent Teréz, élő nővéreid példaképe
Kis Szent Teréz, a családok segítője
Kis Szent Teréz, kit a Szent Szűz, mosolyával megyógyított
Kis Szent Teréz, kit a Szent Szűz gyermekévé fogadott
Kis Szent Teréz, kit a Szent Szűz skapuláréval felruházott
Kis Szent Teréz, kit a Szent Szűz, Fia arájává fogadott
Kis Szent Teréz, ki vágytál az Oltáriszentség után
Kis Szent Teréz, ki az elsőáldozók dísze voltál
Kis Szent Teréz, ki a szentségi Jézusnál oly sokat időztél
Kis Szent Teréz, te Jézus Vérén nevelkedett bárány
A Karmelita Rendért lelkesedő szent Terézke
A világnak búcsút mondó szent Terézke
Hivatásod felé küzdve siető szent Terézke
A jámbor életre édesgető Terézke
Kis Szent Teréz, az ősi Kármel szűz hajtása
Kis Szent Teréz, a szeráfi Szent Terézia leánya
Kis Szent Teréz, a kereszt titkának énekese
Kis Szent Teréz, az életszentség mesternője
Kis Szent Teréz, a kármelita ujoncházak pártfogója
Kis Szent Teréz, a missziók pártfogója
Kis Szent Teréz, a kolostorok gyöngéd gondozója
Kis Szent Teréz, a zárdalakók vonzó példaképe
A hitterjesztésben apostolkodó Szent Teréz
A papokért áldozattá lett Szent Teréz
A szeretet vértanúságát elszenvedő Szent Teréz
A szüzek közt tündöklő Szent Teréz
Kis Szent Teréz, korunk szentje
Kis Szent Teréz, mosolygós vigasztalónk
Kis Szent Teréz, betegségünk csodás orvosa
Kis Szent Teréz, haláltusánk békegalambja
Kis Szent Teréz, az életszentség útján a „kis út"” megmutatója
Kis Szent Teréz, kisértéseinkben testvéri szabadítónk
Kis Szent Teréz, kételyünkben világosságunk
Kis Szent Teréz, írásaival lelkünk üdítő forrása
Kis Szent Teréz, a bűnök tengerén a lelkek halásza
Kis Szent Teréz, a kicsinyek táborának ezüstharsonája
Kis Szent Teréz, Jézus karjaira hagyatkozott gyermek
Kis Szent Teréz, az égnek rózsaesőt hullató szentje
Kis Szent Teréz, az Anyaszentegyház doktora
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!

Imádkozzál érettünk kis Szent Teréz!

Könyörögjünk!

Urunk, Jézus, te azt modtad:
„Ha csak nem lesztek olyanok, mint a kisdedek, nem mentek be a mennyek országába.”
Engedd kérünk, hogy kis Szent Teréz mélységes alázatosságát és gyermeki egyszerűségét követve, az örök haza jutalmát elnyerjük.
Amen
2018. november 28.
forrás: facebook.com/karmelcsodai/posts/