Titkos muszlim katonai bázisok
Németországban


Talán a világ legnagyobb hazaárulása folyik jelenleg is a németeknél! Hogy történhet meg ilyen Európában? - kérdezhetnénk.
Nyilván a soros/schwartz-félék szervezésében ez is lehetséges mint annyi más aljasság is...Egy e-mail mellékletben kaptam az alábbi levelet. Döbbenet! Merkel és kormánya tagjainál nagyobb áruló talán még nem volt a világtörténelemben...
Nem krimi, valóság! Egy halálos beteg vallomása kormánytagok legaljasabb hazaárulásáról (Németország).

Ismerjük JÉZUS végidőkről szóló mondatát:
„Olyan nagy szorongattatás lesz, amilyen még nem volt a világ kezdetétől, és nem is lesz.” (Mt 24, 21)

De ennek a szorongattatásnak a mibenlétét, részleteit nem ismerjük. A következő levél ennek egy Németországra, később Nyugateurópára vonatkozó részletét leplezi le. Azért is fordítom le, hogy legyen némi fogalmatok az aljasság fokáról, ami a világban van, és adjatok hálát azért a különbségért, amilyen a mi becsületes, a magyar nép javát akaró kormányunk és ezek között van.
-------------------------------------

A levél írója dr. Austeja Emilija Dominykas mélyépítési mérnöknő, alagutak és légoltalmi pincék (bunkerek) tervezése a munkája. Nyilván elsőrendű szakember volt, ezért lett az egyik kiválasztott a következőkben leírt feladatra. Nevezzük a továbbiakban, egyszerűség kedvért, egyik keresztneve magyarosított formájában Emmi -nek.

Litvániában élő német családból származik, de a nácik bukása után elkergették nagymamája családját. Szülei már Hollandiában nőttek föl. Számításom szerint Emmi 1971.-ben születhetett. Hollandiában járt iskolába, de az egyetemet már Németországban végezte el. A doktorátust Spanyolországban Madridban kapta ajándékba, egy disszertációért a nácik lengyelországi inváziójáról.

Eleinte Svájcban dolgozott alagútépítéseken. Jelenleg 45 éves. 2014-ben gyógyíthatatlan leukémiát állapítottak meg nála, amely mostanig már a végső stádiumába ért. Nyilván a halál közelsége nem hagyta a lelkiismeretét nyugodni, és arra indította, hogy megírja vallomását saját árulásáról és leleplezését a nagyfejűekről. A levél tele van pontos adatokkal és mérnöki szakkifejezésekkel. Ezek növelik az elmondottak hitelét. Mivel azonban ezeket én nem értem és nyilván ti sem, illetve nem is fontosak nekünk, hát elhagyom. így a városok neveit is, ami csak a németeknek fontos. (Akinek mégis fontos, utánanézhet az Interneten.)

-------------------------------------
A levél nyilvánosságra hozatala: 2016. szept. 20. (Én okt. 13-án kaptam meg.)
Következik a levél lerövidített tartalma: A Zárójelben (...) lévők az én, a fordító megjegyzései. A levélből átvett zárójeleket ezzel szemben így /.../ jelzem.
-------------------------------------

A Német Állami Építési Hivatal 2001. februárjában pályázatot hirdetett földalatti menedékhelyek építésére a lakossság számára, arra az esetre, ha katasztrófák miatt ki kéne üríteni egész helységeket, városokat. Ennek nyomán 7 mérnök jött össze megbeszélésre 2001. márc. 23-án.
10 különböző minisztérium hallgatási ígéreteket íratott velük alá. Ezt Emmi különösnek találta, mert a nép számára készült védelmi intézményeket nem szokták eltitkolni, sőt, engedéllyel meg is lehet tekinteni. A titoktartás biztosítása után Emmit megbízták a PG4 (Planungsgruppe) azaz a 4. Tervező Csoport vezetésével.
Másnap ismertették a tervet: 7 különböző városban kell hatalmas földalatti komplexumokat építeni, földalatti vasúttal egybekötve, raktárakkal, független áram és vízellátással, egyenként 300.000 ember számára. (7x 300.000=2.100000, azaz több mint 2 millió.)
A megnevezett városok nem elsőrendű fontosságúak, inkább félreeső helyeken fekvők. Ezeket Emmi felsorolja. A fúrások céljának leplezésére, a lakossság előtt útépítési feladatoknak álcázták ezeket. Senki semmiféle gyanút nem fogott! Mivel az Emmi csoportjára bízott fúrások igen nehezen haladtak az ottani sziklák keménysége miatt, Ausztráliából hoztak gyémántbánya szakembereket segítségül. Elképzelhető, hogy ez nem volt olcsó dolog!

2004. júliusára 16 óriási komplexum készen volt. Ekkor kibővítették a tervet és újabb 16 ásatást indítottak, olyan óriási helyiségekre, amelyek alkalmasak robbanó anyagok tárolására. Ez megint furcsa volt. Miért kellenek a lakosság kiürítéséhez készülő menedékhelyekhez robbanóanyag raktárak? - Végül még 4 hatalmas ásatást kellett tervezni, olyan nehéz terhet bíró nagy felvonók számára, amelyek tankokat, sőt repülőgépeket is tudnak szállítani.

Az egész most már a Védelmi Minisztérium hatáskörébe tartozott és szigorúan titkos lett. így már világos lett, hogy katonai intézményekről van szó.

„Ami engem a legjobban meglepett,” - írja Emmi - „hogy a beépítési terv egy kápolnát is előírt, pontosabban egy mecsetet, azaz muzulmán imaházat, viszont keresztény berendezés nem szerepelt a tervekben.” (A németek menedékhelyén?)

„2005. nov. 14-én újból összehívtak minket. Bemutatták nekünk a német állam kancelláriájának új főnökét, és az ország új kancellárnőjét, egy evangélikus pásztor kissé gyenge értelmi képességű leányát: Angéla Merkelt.” (A nép kedvesen Muttinak becézi, hiszen már 11 éve uralkodik. Nem is sejtik az itt leírtakat és a kancellárnő aljasságát.)

„Dicsérték az eddigi munkák jó előrehaladását és biztosítottak a terv fontosságáról és ennek megfelelően a szükséges fedezet meglétéről. Ezen a télen hosszú szabadságot töltöttünk a Rockefeller Corporátió költségén Havaiban. Ott találkoztunk különböző nemzetiségű politikai vezetőkkel, akik tudtak a munkánkról. Föl akartak lelkesíteni, hogy ha a német építmények már üzemben lesznek, náluk folytassuk ugyanezt a munkát. Ezek többek közt Kanadából, Argentínából, Hollandiából és Franciaországból jöttek.

2006. áprilisától rengeteg vízálló betont és feszítő acélt építettünk be, valamint jó 100 tonna olyan kábelt hírközlésre, mely fénysebességgel tudja továbbítani az üzeneteket.

Ezután jött az Izraeli Technikai Csoport az energiaforrásokat és a világítást beszerelni. Mindez olyan mérhetetlenül drága volt, hogy egyedül 2006.-ban 6x kellett fölfelé javítani a tervezett összeget. Ezért fölemelték a többletadót, hogy legyen miből folytatni a munkát, de a lakosságnak ne tűnjön föl, hogy mi ilyen drága. A Hartz törvény (?) újabb 200 milliárd €-t nyomot ki a számunkra.

Franz Müntefering könnyed csevegés közben azt is elárulta, hogy belső körökben szívesen használják az „értéktelen emberanyag” kifejezést. (Magyarul ágyútölteléknek szokták nevezni ezt).

„2007. januárban készen voltak a puszta helyiségek, az elektronikus berendezésekkel együtt, Ehhez jött még 2 hosszú alagút a földalatti vasút számára. Ezt egy speciális francia vállalat építette ki, vonatokkal együtt, melyekben katonai szállító, egységek voltak, egyenként 400 felfegyverzett emberre vagy 2 tankra méretezve. Ezeket úgy tervezték, hogy ne csak a vonatokkal, hanem a 34 készen álló VTOL (?) repülővel, valamint a 16 helikopterrel is szállíthatók legyenek.” (Kérded, mindez minek...?) „A komplexumok önmagukban zárt, földalatti egységek. A mienkben még 16 felvonó is van, amelyekbe egyenként, egyszerre 4 tank, + 60 ember fér bele.

A bunkerek kijáratai álcázva vannak, mint trafó házikók, vízvédő, vagy kis gázelosztó épületek. Az egész komplexum teljesen atombiztos, még telitalálatnak is ellen tud állnia nyomáscsökkenés nélkül. A belső kiépítés, egészségügyi helyiségek, hatalmas computerek, kifestés, ellenőrzések, párhuzamosan folytak.” (Ilyen sürgős?) Luxus menedékhelyek „a lakosságnak” (?) Németországban „2008.-ban újabb megbízás alapján még 8 raktárt kellett fúrni, egyenként 220.000 m3 térfogattal, diesel, nehézolaj és kerozin tárolására. Azon kívül raktárakat ásni mélyhűtött élelemnek és ivóvíznek 200.000 katona + 10.000 segélyszemélyzet, + 6000 lelkész (müezin) és hivatásos „szórakoztató hölgyek”, (újabb nevén szexmunkások) számára.

Föltűnt nekem, hogy nagyon figyeltek az élelmiszerek összeállításánál, hogy csak muzulmánoknak megengedett élelmiszerek legyenek. Pl. semmi disznóhús. Mikrofonokat szereltek be reggeli ima számára. Mindenféle fegyvert tároltak, ABC fegyvereket, gépfegyvereket bajonettel és 10.000 tonna muníciót hozzá.

18 hálótermet rendeztek be, összesen 68.000 háromemeletes ággyal. (Az 204.000 ember egy bunkerban!) Zuhanyozókat, amelyben egyszerre 4000 ember tud tusolni. 4 kórházat, egyenként 6 tökéletesen fölszerelt OP.-vel és hatalmas gyógyszerraktárakat.

Százával szerelték be a legmodernebb TV-ket, amelyek a Koránból sugároztak részletekét arabul, vég nélkül, végtelen hangszalagokról. Pl. hogy a keresztények alacsonyrendű állatok, akiket le kell mészárolni. Senkit sem kell kímélni, mert ez isten akarata. (ezt az istent nem vagyok hajlandó nagybetűvel írni, mert semmi köze a mi Istenünkhöz)
A nyugati nőket tiszteletre (móresre) kell tanítani isten harcosaival szemben.” (Hogyan? Megerőszakolni?)

„2010.-ben aztán óvóhelyeket építettünk a minisztériumok alá. Talán föltűnt, hogy a berlini és a Stuttgart 21. repülőtér mennyi pénzt nyel el, igazi feneketlen hordók. Nos, az odaszánt pénzek 95 %-át titokban a mi terveink számára ágaztatták le.” (Állami sikkasztás?) „Ugyanígy a többi nagy városokban tervezett nagy beruházásokból is”.

A kancelláriának 160 m-re Berlin alatt van az óvóhelye, minden elképzelhető luxussal. A Hilton szálloda elbújhat mellette! 12 milliárd € ment rá a szociális pénzekből. Merkel, az ő stábja családostul + 100 Veterán az élettársaival együtt talál benne oltalmat. A kancellár bunkerját még fölhúzható páncél falak is védik. Mindez kiszámíthatatlanul hosszú időre tervezve. 60 m-rel fölöttük 2000 különleges kiképzésű katona és a német hadsereg vezérkara kap helyet. Computerrel 1,2 millió katonát tudnak innen vezényelni.

Ahol nem lehetett fúrni a sziklák miatt, pl. Berlinben, ott robbantottunk. Erről némely újság hírt is közölt, de persze senki se hisz nekik. A német nép homokba dugja a fejét, mint a strucc, mint a nácizmus idején is tette. 2015.-ig folytonosan robbantottunk.

Mindehhez 2012.-ben kineveztek „Az Új Európát Tervező-stáb” vezetőjének. /Ettől kezdve ment az egészségem lefelé/. Az UN titokban kihirdette Európa ellen a „migrációs fegyver” bevetését. Az UN, a Világbank és az EU anyagilag fedezett 10 központot Közel Keleten és 5 központot Afrikában munkaerő szervezésére Európa számára. Aki megfelelt a feltételeknek, az kapott egy smartphont, 2500 €-t és beosztották valamelyik útvonalba Németország felé. Németországgal egyeztettek. Ez hivatalosan 2015.-ben indult, de titokban már 2013. óta folyt kisebb csoportokban.

Ki felelt meg a feltételeknek? Aki 20-30 év között van és nemző képes. (Utóbbit orvosok megvizsgálták.) Intelligenciája, IQ-ja nem nagyobb 90-nél. Ne legyen képzett, inkább erőszakra hajló a nőkkel szemben. Legyen könnyen irányítható. Lehetőleg vesse meg a keresztényeket. Előny, ha a szexuális magatartása feltűnően abnormális, pl. homoszexuális vagy pedofil.

Hogy felizgassák őket, Németországban, Ausztriában és Franciaországban éh-bérért szerződtetett nőket adtak eléjük, akiknek előzőleg 2 órás kurzust tartottak, hogyan bánjanak az agresszív, büdös, európai nyelvet nem tudó férfiakkal. Ettől remélték a születések számának emelkedését. A Családminisztérium nyelvén: „határozott szexuális akciókat” reméltek, /megerőszakolásokat/, de mivel biztonsági örök is jelen voltak, nehezen indult a dolog. 576 „népek közti megértés” történt, (micsoda cinizmus a minisztériumok nyelvében!) de csak 44 gyermek született. Ezeket azonnal elvették az anyáktól és állami gondozásba vették. Az anyákat pedig följelentették kiskorú védenceik elcsábításának vádjával.(?) (Nyilván, hogy megfélemlítsék őket, és elvegyék a lehetőségét a lázadásnak, vagy a megerőszakolás följelentésének.) Ennek ellenére egyedül 2015.-ben 48.323 feljelentésről tudok csak vidéken. Ezeket eltusolták.

A „menekültek” vándorlását 5 hullámban szervezték meg:

1. ártalmatlan emberek és gyerekek,
2. betegek és öregek,
3. ragályos betegek, szülésre képtelen nők, özvegyek,
4. agresszív fiatalok és lelki betegek,
5. fegyverforgató, kiképzett katonák és forradalmárok.

/A „migrációs fegyver”-ről már régebben írnak amerikai szakkönyvek, amelyeket tábornokok írtak, az USA világuralmának biztosításáról. Evvel tönkre lelhet tenni egy országot, saját katonák bevetése, tehát veszteség nélkül./

Ezek az utóbbiak máris ezrével laknak a kiépített földalatti komplexumokban. A tervezett létszám 30 %-a van itt. A többinek 2017. év közepéig kell megérkeznie titokban, éjszakai repülőjáratokon. 2016.-ban kezdik az afrikai központok küldeni az 5. hullámot Németországba. Összesen 8 millió fegyverest és 2 millió „határozatlant”, /ezeket maguk közt „vágómarhának” nevezik/.

A nagyobb városokban (háború esetére, vagy a chipp belövése utánra?) élelmiszerellátó bunkerokat építettek a lakosság számára, százezer tonna mélyhűtött és szárított élelmiszerrel. De ez csak azokat illeti meg, akik 2017.-ben az „azonosító chippet” fölveszik. (A Jelenések Könyvének vadállattól való, vagy antikrisztusi jele).
Nyugalmazottaknak nem terveznek be élelmet, ezek éhen halhatnak. /Ezt az állam így tervezi a belső rendelkezésekben, az ALG2 (?) bevezetése óta./ 2017.-ben Merkel kikiáltja az 1968.-ban hozott és 2015.-ben megváltoztatott krízis törvényt, azaz veszély állapotot, és a kormány levonul a luxus bunkerba.

Tervben van, hogy először a rendőrség vívjon kilátástalan harcot, aztán a katonaság kaszabolja le egymást. (Polgárháború?) Mikor aztán a fazék túlforr és kifut a tej, és minden csupa összevisszaság, akkor megnyitják a bunkerokat és kezdődhet a harmadik világháború! (Tudjuk az üzenetekből, hogy ezt az antikrisztus csinálja, hogy aztán békét teremthessen, és világszerte őt ünnepeljék.) A terv szerint legalább 15 millió németet le kell ölni, főleg öregeket és anyagilag gyengén állókat. Tömeges kisajátítások lesznek, ezeket aztán amerikaiaknak ajándékozzák. A németeknek 2019.-ig nem lesznek jogaik. Aki ezen fönnakad, azt azonnal lelövik. Ez törvényes a Liszabon-egyezség óta.(?) Az amerikaiak minden gyülekezésre napalm bombával fognak válaszolni. Aki Merkel ellen van, az Németország ellen van, a demokrácia és a szabadság ellen. Ezeket a sajtó államellenségnek fogja nevezni. Már építés alatt van 180 koncentrációs tábor: a német származásúaknak, elfajult művészeknek, más gondolkozásúaknak, békét hirdetőknek és lázadóknak. A táborok célja: éhen halni hagyni.

A migránsoknak ellenben új sorházakat építenek, muszlim szupermarketeket, mecseteket, korán iskolákat, muszlim óvodákat, luxus kivitellel, ingyen. Autókat osztogatnak, autóvezetői tanfolyamokat rendeznek, divatos új ruhákat adnak nekik.

Végül is a németek megelégelik az elnyomást és minden ellen fordulnak ami nem német. Kiújul a nácizmus, nem a zsidók ellen, hanem a színesek ellen. 15 millió „új polgárt” élvezettel le lehet mészárolni. Általános vérengzés és terror uralkodik. Mindez tervezett!

Az eddigi „terrorakciók” pl. szilveszter Kölnben, Párizs Nizza, Brüszszel stb., a kormányok rendezvényei voltak, kipróbálni, hogy reagál rá a lakosság és alkalmat adni a biztonsági erőknek gyakorlatra. Mint ahogy annak idején 2011.-ben a Word Trade Center robbantása is. 20 éve minden terrorszínjáték, állami rendezvény volt, a hatalom biztosítására. Félelem uralja a földet, és a vele való üzlet teszi ki a világgazdaság 90 %-át. A menekült-üzlet is ma milliárdokat hoz!

Tanácsok a te biztonságod érdekében: /a tervek szerint/ Ne menj Németországba, főleg ne a nagyvárosok közelébe, ezeket teljesen le fogják rombolni 2019.-ben, a német polgárháború után, a tervek szerint, az orosz nagy támadásnál.

Atombomba csak az USA-t fogja érni, még pedig a kínaiak részéről 2020.-ra van tervezve. New York 30 megatonna robbanóanyagtól teljesen elég a tervek szerint. Ez után jön a 3 napos sötétség, amit az atomhulladék okoz. Légmentesen zárj be ajtót, ablakot és csak zárt konzervdobozokból táplálkozz, csak olyan zárt üvegből igyál vizet, amit bent tartottál a lakásban. Ne nyiss ajtót senkinek, akárhogy siránkozik! Ő is, te is elégtek az izzó belélegzett gázoktól. A ház valamennyire véd. (Ez megegyezik az égi üzenetekkel.) A háború alatt ne igyál csapi vizet, csak zárt üvegből régi forrásvizet.

De már most: ne vegyél kész ételeket, főleg nemzetközi üzletláncok áruit ne, kész pizzát, Coca-Colát, Nestlé és Fanta termékeket, különösen ne német gyártmányt. Ezekben máris olyan anyagokat tettek, ami tömeghalált okoz, esetleg tömeges demenzet. Ezeket a BAYER gyógyszergyár fejlesztette ki. (Ezért van olyan feltűnően sok szenilis már eddig is?) Miért teszik ezt? Az Alzheimer milliárdokat hoz az,orvosság gyáraknak! Semmi esetre se engedd magad beoltani!!! (imph, chipp. A Szentírás szerint se! Lítium van benne, ami ha kifolyik fájdalmas kelésekkel halált okoz. Kívülről is előidézhető, hogy kifolyjon! Ez az én kémia tudásom.) ASPARTAM és NEOTAM orvosságok, (?) olyan katalizátorok, amelyek gyorsan, nem kimutathatóan ölnek.

Eddig a levél!

Most még néhány kiegészítés a fordítótól, magyarázat, összefüggések, amiket máshonnan tudtam meg.

Most hát tudjuk, miért ismételgette a „Mutti” (Merkel) jóságos, vendégszerető, menekülteket szánó mondatát, valahányszor újabb menekültáradatról volt szó: „Wir schaffen es! Wir schaffen es!” (Megoldjuk!)

Amikor ezrek jöttek, nem értettük: „Hová lettek? Elnyelte őket a föld!” Most már tudjuk, valóban elnyelte őket a föld, előkészített, kényelmes, muszlimoknak való bunkerokban. De elő fognak bújni, mihelyt elegen lesznek, hogy leöljék vendéglátóikat, akik mindennel ellátták őket. Hiszen azok keresztények, gyaur kutyák, ahogy már Magyarország 150 éves megszállásakor nevezték!

Mi ez az egész? A német kormány hazaárulása? Igen! A történelem legrafináltabb és legaljasabb hazaárulása, a saját nép elárulása, szándékos kiirtása. Ezek még rosszabbak, mint a nácik. Mert azok ugyan borzalmas népgyilkosságot követtek el, de legalább a hazájuknak, népüknek jót akartak. Ha rosszul sült el, az nem az ő szándékukon múlott De ezek most a saját népüket akarják hidegvérrel legyilkoltatni, tönkretenni.

De hát miért jó ez nekik? - A hatalomért! - Emlékezzetek JÉZUS megkísértésére: A Sátán megmutatta Neki a világ minden dicsőségét és azt mondta: „Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz ENGEM!” - Persze JÉZUSNÁL hatalmasat tévedett! Hogy is képzelhette, hogy ISTEN leborul előtte? Csak a mérhetetlen gőg tehette ilyen butává. De azóta is mindig evvel próbálkozik az érzékiség és pénz mellett, és a legtöbbször sikerrel!

Ez a pokoli terv természetesen csak az ördögtől származhat, csak a pokol képes ilyen gonoszságot kitalálni, és ez a rafináltság is csak az ő intelligenciájától telhet ki.

De emberek hajtják végre!

Ez esetben első fokon az illuminátusok. Ezek a legmagasabb fokozatú szabadkőművesek. Ördögimádók, ha ezt nem is akarják bevallani. Közvetlenül kapják az utasításokat az ördögöktől, nem is a legkisebb rangúaktól. Már írtam, hogy soknak találják a földön jelenleg élő embereket. Hiszen az ő kiszolgálásukra kevesebb is elég. És szolgálni nem is kell olyan nagy intelligencia. Az csak jogok követelésére vezet. A fölöslegeseket tehát ki kell irtani. Aki marad, az pedig jobb, ha gyengébb képességű, (lásd: H.G- Wells: „Szép új világ”, gamma emberei, ha valaki olvasta.)

Másik vonal: az USA világhatalmat akar minden eszközzel. Ezt már néhány USA tábornok megírta. De ki olvas Európában vaskos hadi szakkönyveket angolul? Az USA elnökei is bejelentették már többször. Ki figyelt föl rá? Ezt persze úgy akarják föltüntetni, mint jóságos beavatkozást, rendteremtést a népek javára. Valahogy úgy, ahogy egy apa beavatkozik a fiai verekedésébe...- Példákat láttunk már sajnos eleget. Jóságuk százezrek (milliók?) lemészárlásához vezetett a harmadik világban. De hiszen a világháborúkat is ők akarták Európában! Az igazságtalan trianoni békét is ők csinálták. (A szabadkőművesek.) Meg kellett dönteni a keresztény királyságokat! Mindent tönkretenni.

Először akarta Amerika az EU megalakulását, mert könnyebb egy állammal tárgyalni, mint sok európai állammal. Idővel azonban kezdték az EU-t túl hatalmasnak találni, és főleg Németországot. Tehát részben ki kell a németeket irtani, és egyáltalán az európai intelligens fajt is. - Részben pedig utódaikat tönkretenni, azáltal, hogy gyengébb képességű és gyilkosságra kész színesekkel nemzenek utódokat. (L: a 90 % IQ követelményét és egyéb alkalmassági feltételeket.)

Erre aztán legcélszerűbb felhasználni magukat a németeket, ha találnak rá alkalmas elég aljas hazaárulókat, akiket meg lehet nyerni erre a célra a hatalom ígéretével. Merkelnek pl. 15 év hatalmat ígértek, 2020.-ig. Bámulatos, hogy milyen olcsón adta! (Az angol Erzsébet királyné 40 év uralkodásban egyezett meg annak idején az ördöggel és Angliának is kialkudott 400 évi világuralmat. Nem adta ilyen olcsón. Be is tartotta mindkettőt az ördög.

Sajnos már letelt a 400 év és Nagybritannia elvesztette a gyarmatait, sőt úgy látszik még a szigeten is el akarnak szakadni a nem angol népek. De Erzsébet legalább gondolt a hazájára is. Ha megkapta is az ördög a kialkudott lelkét (ezt nem tudhatjuk) mindenképp messze fölötte volt Erzsébet királynő erkölcsileg egy ilyen Merkelnek és a többi német kormányban lévő összeesküvőnek, akik tudtak erről a tervről. Emmi csak egy nevet említ de többen voltak.)

-------------------------------------
Eddig az e-mail melléklet. Ha ez igaz, szörnyű (közel)jövő vár ránk. Hiába a kerítés, stb. a déli határon, ha nyugat felől felfegyverkezett muszlim barbár hordák - illetve ha ezeknek csak egy kis része is beszivárogna hozzánk és elkezdene pusztítani. A német vezetés minősítésére meg egyszerűen nem lehet szavakat találni...


U.i. XI.15. Egy szerzetestársunk hozta a hírt, hogy Emmi meghalt.
Imádkozzunk ezért a szegény lélekért. Egyrészt, hogy ez a vallomása még meg tudja akadályozni ezt a borzalmat - (ha a németek fölébrednek naiv, jótékonykodási álmukból, és végre kiemelik strucc fejüket a homokból). Másrészt, hogy ISTEN előtt is elfogadható igaz bűnbánata legyen, és bocsánatot nyerjen. Ámen, úgy legyen! (Akikért imádkoznak, az megmenekül. Több üzenetben is jött)


forrás: a psiram.com alapján, az eOldal.hu