Új vatikáni utasítás:
A tanároknak és a diákoknak tiszteletben kell tartaniuk a katolikus iskolák identitását


A Vatikán oktatási kongregációja március 29-én kiadott egy dokumentumot, amely válaszol a katolikus iskolákban a „katolikus identitás” fogalmának értelmezése körül kialakult konfliktusokra.

A 20 oldalas utasítás megerősíti az evangéliumi szemléletű katolikus oktatás fontosságát, és elmagyarázza, mi a tanárok és az iskolavezetők szerepe ennek megvalósításában.

„Az iskola egész közössége felelős az iskola katolikus nevelési projektjének megvalósításáért. Ez fejezi ki az iskola egyháziságát és az egyházi közösséghez való tartozását” – mondja ki a Katolikus Nevelés Kongregációjának dokumentuma.

„Mindenkinek kötelessége elismerni és tiszteletben tartani az iskola katolikus identitását, amelyről tanúságot kell tennie, és amelyet hivatalosan a nevelési tervben határoznak meg” – folytatja a dokumentum. „Ez vonatkozik az oktatói és a nem oktatói személyzetre, valamint a diákokra és családjaikra egyaránt.”

A bevezetőben a Katolikus Nevelés Kongregációja kifejti, hogy „olyan konfliktusokkal és fellebbezésekkel találkozott, amelyek abból adódtak, hogy a katolikus identitás hagyományos fogalmát az oktatási intézmények eltérően értelmezték”.

Számos konfliktus ezek közül a társadalom gyors változásaival függ össze, beleértve a globalizáció folyamatát és a vallások és kultúrák közötti párbeszéd fejlődését.

„Ezért tűnt időszerűnek, hogy az egyházi oktatási intézmények katolikus identitásának értékéről mélyebb és naprakészebb elmélkedést és iránymutatásokat javasoljunk. Ezáltal olyan kritériumrendszert nyújthatunk, amely megfelel korunk kihívásainak, ugyanakkor megmarad a jelenleg is érvényes kritériumokkal való folytonosság” – áll a dokumentumban.

Az új utasításban taglalt egyik téma az oktatók és az igazgatók szerepe a katolikus iskolában. Az utasítás szerint a világi és a felszentelt nevelők tanúságtétele „egyre lényegesebb a diákok integrált nevelésének sikerében”.

„A katolikus iskola a harmadik évezred küszöbén” című, 1997. évi dokumentumot idézve az utasítás a következőket írja: „A katolikus iskola nevelési tervében nem válik szét a tanulás és a képzés ideje, a fogalmak elsajátítása és a bölcsességben való növekedés. A különböző iskolai tantárgyak nem csupán elsajátítandó ismereteket kínálnak, hanem elsajátítandó értékeket és felfedezendő igazságokat is. Mindehhez olyan légkörre van szükség, amelyet az igazság keresése jellemez, és amelyben a hozzáértő, meggyőződéses és ellentmondásoktól mentes személyiségű nevelők, akik a tanulást és az életet tanítják, az egyetlen Mester talán tökéletlen, de mindig élő tükörképei lehetnek…”

Az utasítás kimondja, hogy a katolikus iskolában az oktatók életükkel is tanúságot tesznek a katolikus identitásról, és ezt alkalmazásukkor is szem előtt kell tartani.

Ha ezt az elvet nem lehet tiszteletben tartani, akkor a tanár elbocsátására is szükség lehet, de ezt a lehetőséget csak végső megoldásként kell alkalmazni.

Az iskola vezetőségének – folytatódik a szöveg – „joga és kötelessége”, hogy beavatkozzon, ha a tanárok vagy a diákok nem tartják be a katolikus iskolákra vonatkozó általános, sajátos vagy egyedi rendelkezéseket.

Az utasítás megerősíti a szülők felelősségét is abban, hogy ők legyenek gyermekeik első számú nevelői. Emlékeztet arra, hogy a szülők „elsődleges joga”, hogy megválasszák, hogyan és hol oktassák gyermeküket.

A dokumentum kifejti, hogy a katolikus egyház kapcsolódása az oktatáshoz túlmutat a jótékonykodáson vagy a társadalmi szükségletek kielégítésén: az egyház anyai és tanítói szerepéből származik.

Az utasítás idézi a II. vatikáni zsinat keresztény nevelésről szóló nyilatkozatát, a Gravissimum educationis-t és kimondja: „Az Anyaszentegyház annak érdekében, hogy az isteni alapítójától kapott parancsot — tudniillik, hogy az üdvösség misztériumát minden embernek hirdesse, és mindent megújítson Krisztusban — teljesíthesse, részt vállal a nevelés fejlesztéséből és általánossá tételéből is, de ehhez az egész emberi élettel kell törődnie, a földi élettel is, amennyiben összefügg a mennyei hivatással. Ezért tehát szerepet kell vállalnia az oktatás fejlődésében és fejlesztésében.”2022. március 30.
fordította: Solymosi Judit
AciAfrique
forrás: katolikus.ma/uj-vatikani-utasitas-a-tanaroknak-es-a-diakoknak-tiszteletben-kell-tartaniuk-a-katolikus-iskolak-identitasat/