„Mesterséges intelligencia és béke”:
– Ferenc pápa üzenete a béke 57. világnapjára


A béke 57. világnapjára készülve Ferenc pápa közleményt adott ki a mesterséges intelligencia (MI) világbékére gyakorolt hatásáról. Üzenetében sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy szabályozza e technológia fejlesztését egy „kötelező érvényű nemzetközi szerződéssel, amely szabályozza a mesterséges intelligencia fejlesztését és használatát annak különféle formáiban.”


Minden év január 1-jén megünneplik a béke világnapját, amelyet a katolikus egyház kezdeményezésére hoztak létre 1968-ban a világbéke előmozdítása érdekében. E napra készülve Ferenc pápa december 14-én „Mesterséges intelligencia és béke” címmel közleményt adott ki, melyben vizsgálja az MI világbékére gyakorolt hatását, és a nemzetközi közösséget annak felelős szabályozására szólítja fel.

Üzenete kezdetén a pápa arra emlékeztet, hogy az emberi intelligencia Isten ajándéka, amelyet az egész emberiség javára kell használni.

„Az intelligencia annak a méltóságnak a kifejeződése, amelyet a Teremtő adott nekünk, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett minket”.
A pápa szerint a tudományos és technológiai haladás, ha az igazságosság és a testvériség alapvető értékeivel összhangba kerül, a béke előmozdításának hatékony eszköze lehet. Ugyanakkor figyelmeztet a valóság feletti túlzott kontrollhoz kapcsolódó kockázatokra, és kiemeli, hogy fel kell tennünk a megfelelő kérdéseket a digitális forradalom hosszú távú következményeiről.

Mesterséges intelligencia: kockázatok és lehetőségek között

A Szentatya ezután a mesterséges intelligencia fejlődését vizsgálta, reflektálva a lehetőségekre és a kockázatokra. Kiemelte a mesterséges intelligencia formáinak sokféleségét és hangsúlyozta, hogy hasznos felhasználásuk azon múlik, képesek vagyunk-e felelősségteljesen cselekedni. Etikai felügyeletet lát szükségesnek, hangsúlyozva, hogy pusztán a tervezők etikai elköteleződése önmagában nem elégséges. Külön testületeket kell véleménye szerint létrehozni, amelyek megvizsgálják a felmerülő problémákat, és védik a felhasználók jogait.

Nem elég csak feltételezni, hogy az algoritmusokat és a digitális technológiákat tervező szakemberek elkötelezettek az etikus és felelősségteljes cselekvés mellett. Meg kell erősíteni, vagy szükség esetén létre kell hozni azokat a testületeket, amelyek megvizsgálják a felmerülő etikai kérdéseket, és megvédik azok jogait, akik a mesterséges intelligencia formáit használják, vagy akiket befolyásolnak ezek a formák.”

„Az adatok bizalmas kezelése, a szellemi tulajdon védelme további olyan további területeket jelent, ahol ezek a technológiák komoly kockázatot jelentenek, túl a visszaélésekkel kapcsolatos olyan egyéb negatív következményeken, mint például a diszkrimináció, a választási folyamatokba való beavatkozás, az embereket megfigyelő és ellenőrző társadalom létrehozása, a digitális kirekesztés, és a közösségtől egyre inkább elszigetelődő individualizmus erősödése” – írta az argentin pápa, hozzátéve, hogy „ezek a tényezők azzal a kockázattal járnak, hogy táplálják a konfliktusokat és akadályozzák a békét
”.

A munkavállalók méltósága és az etikai kérdések

Ferenc pápa a gépi tanulás következményeire is kitér, figyelmeztetve az AI által elkövetett hibák kockázatára. Hangsúlyozza a megfelelő emberi felügyelet szükségességét, és felszólít arra, hogy ismerjük fel az emberi korlátokat a világ összetettségével szemben. Figyelmeztet továbbá a mesterséges intelligencia munkahelyi használatának veszélyeire, hangsúlyozva, hogy fontos megőrizni a munkavállalók méltóságát és tisztességes fizetését.

Világunk túlságosan nagy, túl változatos és túl bonyolult ahhoz, hogy teljes mértékben ismerjük és osztályozzuk” – nyomatékosítja Ferenc pápa, hangsúlyozva a technológiai korlátok felismerésének és a „határok érzékelésének” fontosságát. Az egyházfő kiemeli az AI által felvetett etikai kérdéseket is, attól tartva, hogy „az egyéneket kategóriákba soroló automatikus folyamatok használata – például a megfigyelés széles körű alkalmazása vagy a társadalmi kreditrendszerek elfogadása során – szintén mélyreható következményekkel járhat a társadalom szerkezetére, mivel nem megfelelő rangsorokat hoz létre az állampolgárok között.

Ezzel a hosszú, nyolc pontból álló üzenettel Ferenc pápa végső soron a mesterséges intelligencia etikus használatára szólít fel. Azt hangsúlyozza, hogy a technológiai fejlődés nem sodorhatja veszélybe az emberi méltóságot, nem járulhat hozzá igazságtalanságokhoz és konfliktusokhoz, hanem a békét és a közjót kell szolgálnia.

A mesterséges intelligenciát szabályozó rendeletek

E cél elérésére a pápa olyan testületek létrehozását szorgalmazza, amelyek a mesterséges intelligenciával kapcsolatban felmerülő etikai kérdéseket vizsgálják. Ferenc pápa azt sürgeti, hogy a globális közösség fogadjon el egy „kötelező érvényű nemzetközi szerződést” az AI fejlesztésének és használatának szabályozására.

„Sürgetem a Nemzetek Közösségét, hogy dolgozzon együtt egy kötelező érvényű nemzetközi szerződés elfogadásán, amely szabályozza a mesterséges intelligencia számos formájának fejlesztését és használatát. A rossz gyakorlat megelőzésén túl a szabályozás célja természetesen a helyes gyakorlat ösztönzése kell legyen, az új és kreatív megközelítések elősegítésével és a személyes, illetve kollektív kezdeményezések megkönnyítésével.”
Végezetül a pápa arra buzdítja „a keresztény híveket, a különböző vallások híveit, valamint a jóakaratú férfiakat és nőket, hogy összhangban együtt dolgozva éljenek a digitális forradalom lehetőségeivel, és együtt nézzenek szembe kihívásaival, hogy a jövő generációi számára egy szolidárisabb, igazságosabb és a békésebb világot biztosítsanak.”

Kelt a Vatikánban, 2023. december 8-án

Ferencközzétéve: 2023. 12. 31.
írta: Camille Westphal Perrier
Fordította: Görgényi Adél
Info Chrétienne
forrás: zarandok.ma/mesterseges-intelligencia-es-beke-ferenc-papa-uzenete-a-beke-vilagnapjan/