Várnai Péter c. prépost, esperes, plébános
az illegális bevándorlás céljárólKi a bevándorló?
Egy országba beköltöző személy vagy csoport, akik eddig más országban élt. Ki a menekült?
Olyan személy, vagy csoport, aki származási, vagy szokásos lakhelyén kívül van, mert vallási, politikai, kisebbségi üldözés éri, vagy mert ilyen csoport tagja. Ki a betolakodó?
Az a személy, vagy csoport, aki egy másik országba erőszakos módon, vagy fenyegetést, vagy megfélemlítést alkalmazva gazdasági, vagy politikai célok érdekében hatol be és ott tartózkodik. Ki a megszálló?
Az a személy, vagy csoport, aki egy másik országba erőszakos módon a politikai hatalom megszerzése és megtartása érdekében tartózkodik. Ki hajt végre inváziót?
Az a csoport, aki tömeges méretekben beözönlik egy területre annak birtokbavétele céljából. Időszerű kérdések

Mi a célja a tömegek Európába településének?
Az európai kontinensen először meggyengíteni, majd kiszorítani az itt élő népek kultúráját, felszámolni a görög-római gyökerű politikai és jogrendet, valamint kiszorítani a Biblián alapuló vallási hagyományokat. Kik hajtják végre ezt a cselekvéssort?
Először a kirobbantott háborúk, terrorista talajú államok által elűzött politikai menekültek. Majd a nyomukba küldött más országok lakosai is. Használnak-e fegyvert céljaik elérésére?
Nem használnak. Az európai jogrendszer gyengeségeit kijátszva békés eszközökkel telepszenek le. Miért áll jórészt 20 és 45 év közötti férfiakból az ide érkezettek?
Küldőik ismerve az európai országok jogszabályait 2-3 év múlva az un. családegyesítéssel fogják megsokszorozni a létszámot. Valóban mindenüket elveszített földönfutók jelennek meg országunkban?
Nem, ezeknek egy törpe kisebbsége indult útnak az életét mentve. A többség anyagilag ellátott, információkkal felkészített, otthoni és itteni szervezők által koordinált ember. Hogy viselkednek az európai vezetők?
Úgy mint akinek fogalma sincs a Brüsszelben-Strassbourgban hozott törvények tömegéről. Mivel nem tudja mit tartalmaznak, ezért ahelyett hogy alkalmazná, ötlebörzét hirdet meg. Miért gyűlölik a magyar vezetőket és a magyar álláspontot?
Azért mert a meghozott törvények betartására hivatkozva következetes, elvi alapokon áll. Igy védi a hazáját. Is. Hogyan lehet elterelni a társadalmak figyelmét az idegen népek által a jövőben okozott veszélyekről?
Sokat kell az apró jelentőségű és sokadlagos fontosságú témákkal foglalkozni a sajtóban. Így el egy sor technikai problémává zsugorítják a meglévő valódi gondot: Európa fegyvertelen elfoglalását. Mit szólunk a messzi földről idehozott-ideűzött-idetelepített emberek sorsához?
Fájdalom látni a becsapott, otthonuktól elszakított emberek nyomorúságát. A félrevezetésüket be kell szüntetni! Életükről, boldogulásukról eredeti hazájukban kell gondoskodni! Az ideérkezőkre vonatkozó törvényeket be kell tartani és be kell tartatni! Minden távoli országból érkező letelepedése és befogadása egy-egy lépéssel közelebb viszi Európát a politikai-társadalmi-vallási-kulturális felszámoláshoz. Mit tesz az Egyház?
Sikertelen diplomáciai próbálkozásai voltak 2015 tavaszán. Az olaszországi partoknál vízbe veszett tömegek láttán egy pápai látogatás és komoly életmentő segélyezés folyt. A pápa az elmúlt két évben kétszer tárgyalt az amerikai elnökkel – a jelek szerint eredménytelenül. A nyugati országok konformista népei és püspökeik sem tudnak életképes, hosszú távú, valódi keresztény antropológia alapokon álló javaslatot tenni. Mikor ébred(nek) fel a (magyar) né(pek)?
Az európai első terrortámadás utáni temetésen. Talán. Volt-e már hasonló eset a történelemben?
Igen volt. A törökök a 16. században apró lépésenként, alig láthatóan, embert ember után becsempészve foglalták el Budát. Milyen lehetséges utak vannak?
Egyesítsünk minden erőnket, amely a megmaradásunkat szolgálja!
Támogassuk azokat, akik óvják és terjesztik a magyarság kulturális értékeit!
Védjük meg a családokat és szilárdítsuk a közösségeket!
Álljunk azok mellé, akik nyíltan is vállalják a magyar és a környező országok érdekeinek védelmét!

Nagyjaink mellett kövessük a történelmi egyházak példáját. A hitből és erős meggyőződésből végzett munkájukhoz csatlakozva szolgáljuk egész népünk fennmaradását!
Mielőtt olcsó népszerűséggel vádolsz meg, gondolkozz! Előtte meg imádkozz!
Imádkozzunk együtt!


2015. október 6.
Várnai Péter c. prépost, esperes, plébános
Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia (Lehel tér)
1132 Budapest, Váci út 34.
fotó: Duna TV
forrás: magyartudat.com/varnai-peter-c-prepost-esperes-plebanos-az-illegalis-bevandorlas-celjarol/