Teljes búcsú Nagyböjt péntekjein

A Búcsúk kézikönyve 8.1.§ 2. szerint az Egyház minden nagyböjti pénteken teljes búcsút engedélyez annak a hívőnek, aki a szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az Íme, jóságos édes Jézusom imádságot. (gyónás, áldozás, pápa szándékára imádság)


Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt, és lelkem egész buzgóságával kérlek, és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot.

Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus:

„Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat.”


2010. február 19.
forrás: kamalduli.blogspot.com/2010/02/teljes-bucsu-nagybojt-pentekjein.html