A Fenevad rendszere felé vezető úton
– Chipbeültetés a biztonságért


A Fenevad Bélyegével kapcsolatban sokan felvetették, hogy nem fizikai, hanem szellemi vagy mentális bélyegről van szó. Bár a Bibliából tudjuk, hogy a bélyeg felvétele egyúttal az Antikrisztus imádatát is megköveteli majd, nézzük meg, hogy lehet-e szó kizárólag szellemi megvalósításról.

Honnan tudjuk, hogy fizikai bélyegről van szó?

A Jelenések 13:16-17 így szól:

„Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.”

A bélyegnek fordított görög charagma szó Strong meghatározása szerint: egy szobor, bélyeg vagy jel.

A charagma szó a charax, vagyis „karcol, rajzol” szó képzett formája. Például: megbélyegez (a szolgaság jeleként) vagy szobrot, faragott képet, jelet készít.

Ebből, illetve abból a tényből, hogy a bélyeg nélkül nem lehet majd venni vagy eladni, elég egyértelműnek tűnik, hogy egy tárgy vagy valamilyen fizikai módosításról lesz szó.

Miért kell a bankoknak egy elveszíthetetlen megoldás?

A csekkhamisítás, hitelkártya és egyéb csalások, vagy a személyazonosság lopás komoly extra kiadást jelentenek a bankoknak, amit többnyire az ügyfelekre hárítanak. Az Applied Digital Solutions nevű cég 12 éve foglalkozik olyan beültethető chipek kifejlesztésével, amik éppen az ilyen problémákat hivatottak megoldani egy fecskendő és egy rizsszem nagyságú RFID segítségével.

A közvélemény meggyőzése

Pénzügyi szempontból a kártyáról chipre, vagy pontosabban fogalmazva kártya nélküli chipre történő átállás teljesen logikus lépés a bankok részéről, az azonban nem mindegy, hogy mindezt miként tálalják a közvélemény, vagyis a felhasználok felé.

Immár több éve rendszeres időközönként hallunk az alább felsorolt problémákról, amelyekre a bankszektor, egyéb lépések, mint például a biometrikus azonosítás mellett, megoldásként javasolja a chipbeültetést:

  1. Személyazonosság lopás

A chipbeültetéssel feleslegessé válik a különböző személyazonosítók, igazolványok és bankkártyák használata vagy legalábbis nem szükséges magunknál tartani ezeket. A támogatók szerint a tolvajok nem lesznek képesek megszerezni adatainkat a chip leolvasása nélkül. (Az ellenzők szerint viszont éppen hogy egyszerűbbé válik a tolvajok feladata, csak éppen a módszerek válnak szofisztikálttá.)

  1. Bankkártya lopás

A chipes megoldással nem lesz szükség az adatok bevitelére az online vásárlások során, mert valószínűleg minden eszköz rendelkezik majd beépített leolvasóval.

  1. Kényelem

A legtöbb ember nem egy, nem is kettő, hanem egy egész köteg kártyát hord magánál, amelyeket a chip mind feleslegessé tesz, a pénztárcákkal együtt.

  1. Bűnesetek csökkenése

A chipek GPS nyomkövetővel történő felszerelésétől a bűnözés visszaszorítását remélik. Az elrabolt személyeket könnyebb lenne megtalálni, a cserbenhagyásos gázolások megszűnnének és a készpénznélküliség miatt a betörések is eltűnnének.

Az ilyen érvelés kritikusai ugyanakkor itt is rámutatnak, hogy a régi módszereket csupán újak váltanák fel. A piti tolvajok helyébe kifinomultabb kiber bűnözők lépnének, ahogy ez már most, a készpénz megszűnése előtt is látható. A nyomkövető chipeket pedig nagyon egyszerűen hatástalaníthatják vagy leárnyékolhatják.

  1. Megoldás az aggódó szülőknek

A szülők is folyamatosan nyomon követhetnék gyerekeiket, ahogyan ezt már most is teszik különböző mobil applikációk segítségével. A legnagyobb különbséget az jelentené, hogy a chipet már nem lehet kikapcsolni vagy törölni.

A technológiát már sokan használják

Chip implantátumot nem egy magán és állami cég használ a világon. A chippel ellátott alkalmazottak kulcsok és beléptető kártyák nélkül mozoghatnak a belépési engedély köteles épületrészekben, vehetik igénybe a kártyával működő fénymásolókat vagy léphetnek be a cég vagy hivatal számítógépes hálózatába és bizonyára mindenki hallott már arról a svéd lakó- és irodaházról, ahol kulcs helyett chipimplantátumot is választhatnak a vállalkozó szellemű bérlők.

A Visa kártyakibocsátó és a PayPal is komolyan fontolgatják az ügyfelek megcsippelését. A világ egyik legnagyobb bankkártya kibocsátójának számító Visa megbízásából végzett felmérés például azt találta, hogy az ausztrálok 25 százaléka érdeklődik valamilyen szinten a kereskedelmi célú csipbeültetés iránt. A PayPal a beültethető, befecskendezhető vagy lenyelhető azonosítóeszközök új generációján dolgozik, hogy ezek idővel átvehessék a hagyományos jelszavak szerepét. Ezeket nem feltétlenül fogja bevezetni, de mindenképpen élen akar járni a fejlesztésben.

Az egyik legújabb ehhez kapcsolódó hír szerint Patric Lanhed azért ültetett kezébe chipet, hogy biztonságosan és egyetlen kézmozdulattal intézhesse bitcoin alapú tranzakcióit.

Bár a legtöbben úgy gondolják, hogy a chipek, illetve annak különböző beültethető változatai a Bibliából fent is idézett és Fenevad bélyegeként ismert rendszer előfutárai csupán, érdekes látni, hogy miként tör előre ez a technológia és, hogy milyen nagy hangsúlyt fektetnek nemcsak elfogadtatására, hanem arra, hogy egyre többen egyenesen ellenállhatatlannak tartsák a megoldást.

Rob Skiba egyik előadásában egy érdekes teóriát vázol a Fenevad Bélyegével kapcsolatban, amin érdemes elgondolkodni. Ha abból indulunk ki, hogy Sátán mindenben Istent utánozza, aki elküldte a földre Fiát, Jézust, hogy az Ő vére által örök életünk legyen, nem lehetséges, hogy Sátán is valami hasonlóval próbálkozik majd, saját „fián”, az Antikrisztuson keresztül, örök életet ígérve azoknak, akik elfogadják a bélyeget?2015. november 6.
a patriottruther.com cikke alapján
forrás: idokjelei.hu/2015/11/a-fenevad-rendszere-fele-vezeto-uton-chipbeultetes-a-biztonsagert/