Idézetek Bosco Szent Jánostól

Don Bosco nemcsak nagy lélek volt, de rendkívüli bölcsesség is jellemezte. Megéri hát találkoznunk e szent belső gondolataival.
 • Kapaszkodj Istenbe, mint a madár: amikor énekel, remeg alatta az ág, de tudja, hogy tud repülni.
 • Helyezzük magunkat Isten kezébe. Imádkozzunk és minden sikerül.
 • Semmi lazítás! Ne fáradjunk el a jóban, velünk az Isten!
 • Biztosan jó lesz minden tettünk, ha Isten jelenlétében tesszük.
 • Járjatok a földön, lakjatok az égben. Ha a szeretet irányít, megtalálod minden számításodat.
 • Az ima olyan, mint a fegyver, amikor veszélyben vagyunk legyen mindig kéznél.
 • Légy vidám és tedd a jót, a verebeket meg hagyd csiripelni.
 • A legnagyobb kincs Isten kegyelme.
 • Tegyetek jót feltűnés nélkül. A viola rejtett virág, de az illatáról rá lehet ismerni.
 • Viseld el mások hibáit, ha azt akarod, hogy a tieidet is elviseljék.
 • Ne jöjj zavarba, akiben Isten él, mindene megvan.
 • Az engedelmesség biztosít bennünket, hogy Isten akaratát tesszük.
 • Istenre hittel gondolj, felebarátodra szeretettel, magadra alázatosan. Ne találj kibúvót hibáid alól, inkább javulj meg.
 • Egy szerény képességű, alázatos és erényes ember sokkal több jót tesz, mint egy büszke okos.
 • Ne szalasszunk el egy alkalmat sem, amikor Isten lehetőséget ad a jóra. Ne vesztegessétek az időt, tegyetek nagyon sok jót, ezt nem bánjátok meg soha sem.
 • A bölcsesség az a művészet, amely segít kormányozni akaratunkat.
 • Istenről tisztelettel szólj, felebarátodról úgy, ahogy magadról szeretnél hallani, magadról vagy alázatosan, vagy sehogy.
 • Aki alázatos és kedves, azt mindig szeretni fogja mindenki:Isten is és az emberek is.
 • A segítség felülről jön. Nagyon mélyre kell szállni, hogy kiérdemeljük. Minél mélyebbről kezdünk, annál magasabbra érünk. Egyedül a jótettek készítenek nekünk helyet ott fent az égben.
 • Az irgalmasság tetteivel bezárjuk a pokol kapuját és megnyitjuk a mennyországét.
 • A kísértésekben hívd az őrangyalod segítségét. Szívesebben segít, mint te fogadod az ő segítségét.
 • Ne tartsd barátodnak azt, aki sokat dicsér.
 • Aki nem él békében Istennel, magával, az mással sincsen békében. Akinek lelkiismerete békében van, nagy kincset bír.
 • Akkor leszel igazán boldog, ha mindenkivel jóban vagy, szereted barátaidat, könnyezel a sírókkal, nem irigyled más boldogságát, jót teszel mindenkivel és senkivel sem rosszat.
 • A vallás megvigasztal minden nyomorban, elviselhetővé teszi a csapásokat, biztosítja a boldogságot földön és mennyben.
 • Ha a jókkal jártok, garantálom, hogy az égbe juttok. Az ellenkezője is igaz.
 • A jótetthez kell egy kis bátorság és egy kis önmegtagadás vállalása is.
 • Ha a szívben nem székel Isten békéje, szorongatott, nyugtalan, nem tűri az engedelmességet, a semmiért is felizgatja magát, és úgy véli, hogy minden rosszul megy. Járjátok az erény útját és szívetekben mindig béke lesz.
 • Gondold meg, hogy csak a jótett tesz boldoggá.
 • Az igaz katolikus bosszúja a megbocsátás, és az imádság azért, aki megbántotta.
 • Bűnbánati tettek helyett inkább engedelmeskedjetek.
 • Isten a nagy ajándékait a csendben osztogatja. Jaj annak, aki munkájáért a világ elismerését várja. A világ rosszul fizet és mindig hálátlan.
 • Ebben az életben sok tövisünk van, a másikban rózsából lesz sok.
 • Ha nincsen egy barátod, aki figyelmeztet a hibáidra, fizess meg erre egy ellenséget.
 • Ha javakat gyűjtünk, a Gondviselés elhagy bennünket.
 • Viselj el mindent, amivel a bűnt meg lehet akadályozni.
 • A szeretet leleményes: mindig tud mit dicsérni.
 • Isten kegyelme után a legnagyobb kincsünk az egészség.
 • Legyetek biztosak, hogy nagyon szép nap lesz számotokra, amikor jótettel győztök le egy ellenséget, aki ezáltal barátotok lesz.
 • Mária a kegyelem révén mindenható. Ezért kell kérni segítségét,hogy legyőzhessük lelkünk ellenségeit.
 • Amikor lemond valaki akaratáról, nagy dolgokra képes.
 • Egy fiatal legszebb dísze: a szerénység, az alázatosság, az engedelmesség és a szeretet.
 • Számomra sokkal értékesebb egy kitartó erény, mint egy rendkívüli kegyelem.
  források: — hunhir.info
  — apologetica-hitvedelem.blogspot.hu/2015/03/az-abortuszt-nem-tekintik-nok-elleni.html