Elkötelezettség vagy manipuláció?

Bizonyára érdekes és szerteágazó vállalkozás lenne a tömegek manipulálásának krónikáját megírni, akárcsak egy ország vagy régió történetének viszonylatában is. A kérdés nem alaptalan a kereszténység múltjának vizsgálata esetében sem, sőt, Jézus nyilvános működése során is találunk ilyen epizódot.

Szőcs Csaba
Erdélyi Mária Rádió
műsorigazgató 2013 – 2015
2015.-től a Verbum
Keresztény Kulturális Egyesület
igazgatója
Kolozsváron kisegítő lelkész
a Szent Mihály-plébánián
A legszembetűnőbb éppen a virágvasárnap és a nagypéntek közötti hatalmas szakadék: a jeruzsálemi bevonuláskor hozsannázó tömeg különösebb nehézség nélkül hangolja át magát néhány nap alatt a „Keresztre vele!” felkiáltásra.

Ilyen a tömeg: hangolódik és hangolható. Minden korok hatalmasai jól tudják ezt, és alkalmazzák is azokat a módszereket, amelyek a mai, virtuális világban is a hatalom megszerzését vagy megtartását szolgálják. A tömegeket ki lehet hívni az utcára, fel lehet tüzelni őket hangzatos ígéretekkel, amelyekről már az első pillanatban tudható, hogy javarészt nagy ügygonddal felfújt lufik, mégis működnek a módszerek. Készülhetünk rá, hogy lesz hamarosan ígéret-dömping, bő mellényű elképzelés-licit, összeugrasztás és széthangolás: választási évben vagyunk.

Az igazi keresztény nem tömegember. Nem a pillanatnyi politikai vagy gazdasági csillagálláshoz alakítja az életét és értékrendjét, hanem azzal szemben mértéktartóan kritikus, mert Szent Páltól megtanulta a leckét: „Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg!” (1Tessz 5,21)

Virágvasárnap, amikor beállunk a körmenetbe és hozsannát éneklünk „Dávid fiának”, nem ünneprontó a kérdés: nagypéntekig és nagypéntek után is kitartunk-e az énekszóban? Vagy felvonulunk mi is csupán? Állásfoglalásunk pillanatnyi, tömeg-ízű, aztán pedig másnap visszaállunk a mindennapi robotolásba és a hétköznapi módszereink gyakorlását folytatjuk? S egyáltalán: milyen manipulációknak dőlünk be virágvasárnap előtt és után?

Aki manipulál, az életünket akarja, mindazt, ami a miénk. Jézus nem manipulátor. Virágvasárnapon kezdi el legnagyobb, legerősebb tanításának kifejtését: aki igazán szeret, az életét adja. Apránként, a mindennapok kitartásában, az odafigyelésben, a megszokható, de mégis rendkívüli áldozathozatalban… Vagy egyszerre, ahogyan ő, a kereszten tette. Nem kér, hanem ad, nem a fölöslegből, hanem megszenvedve, ingyenesen, ki nem érdemelhető és meg nem hálálható módon.2016. március 20.
Szőcs Csaba
forrás: vasarnap.katolikhos.ro/12-szam-2016-marcius-20/2321-vezercikk/4298-elkoetelezettseg-vagy-manipulacio