Krisztus feltámadása történelmi tény

Hallottál már Theudásról vagy a galileai Júdásról? Mindketten önjelölt „messiások” voltak az első században. Hány követőjük van ma? Valószínűleg nulla.

Jézus Krisztusról ezzel szemben mindannyian hallottunk, az emberiség fele pedig nemcsak hallott Róla, hanem hisz is Benne. Vajon akkor is ez lenne a helyzet, ha Jézus nem támadt volna fel a halálból?

Hittől és társadalmi helyzettől függetlenül mindenkinek érdekében áll alaposan utánanézni, hogy mi is a helyzet ezzel a bizonyos Jézussal és a halálból való feltámadásával. Sok millió ember él ma a földön, aki gondolkodás nélkül félresöpri a kereszténységnek ezt a kijelentését, pedig egy ilyen döntésnek örök következményei lehetnek.

Az első Húsvétkor Jézus sírja üres volt. Tudtad, hogy ez egy történelmi tény? És azt, hogy ennek az eseménynek az első megkérdőjelezői maguk a tanítványok voltak? Mi történt, aminek hatására gyávaságukból Krisztust bátran hirdető vezetőkké váltak? Találkoztak a feltámadt Krisztussal.

A néhai Chuck Colson, aki a Fehérházban dolgozott Nixon idejében, a következőket mondta:

„Vessük össze a Watergate botrányt Krisztus feltámadásával. A Watergate esetében emberi összeesküvés történt és amikor lelepleződött, az egész összeomlott.”

A botrány kapcsán 80 ember került börtönbe, köztük Colson is.

Jézus esetében azonban semmi, se a kínzások, se a mártírhalál nem voltak képesek megállítani a tanítványokat, akik az egész világnak hirdették a feltámadt Krisztust.

Nem egy őszinte szkeptikus indult már neki, hogy megvizsgálja az eseménnyel kapcsolatos bizonyítékokat és vált hívővé a kutatás során.

Lew Wallace (1827-1905) egy hitetlen tábornok volt az amerikai polgárháború idején, aki azzal a céllal látott kutatásnak, hogy megcáfolja a kereszténység alapjait, ehelyett azonban maga is hívő lett.

Később megírta a Ben-Hur: Egy történet Krisztusról című könyvet, ami az 1959-ben készült azonos című film alapjául szolgált.

A keresztény hit egyik legismertebb, ma is élő védelmezője Josh McDowell. Fiatal főiskolai hallgatóként azonban igen szkeptikus volt a kereszténység történelmi hitelességével kapcsolatban. Olyannyira, hogy kifejezetten azért halasztott a főiskolán, hogy alaposabban megvizsgálhassa a kérdést és a British Múzeum anyagainak segítségével megcáfolhassa a keresztény hitet.

Néhány hét komoly kutatást követően ráeszmélt, hogy tévedett és, hogy a keresztény hitet történelmi tények is alátámasztják, amelyekre minden nyitott elméjű kutató rábukkanhat.

Végül igazi elszánt hívő lett belőle, aki számos könyvet is írt a témában, köztük a bestseller „Bizonyítékok a keresztény hit mellett” cíművel. Jézus feltámadása szerinte „a történelem legfantasztikusabb ténye”.

C.S. Lewis (1898-1963), aki először az Oxford, majd a Cambridge egyetem irodalom professzora volt, a XX. század legnagyobb keresztény írójának számít. Fiatalemberként rendíthetetlen ateista volt, míg egy napon néhány érdekes körülmény a kereszténység alapjainak vizsgálatára nem ösztönözte.

Az Öröm vonzásában című életrajzi könyvében leírja, hogy „1929 húsvét utáni időszakában beadtam a derekam, s talán mint olyan valaki, aki egész Angliában a legkedvetlenebbül és a leginkább vonakodva tért meg, rugdalózva, az utolsó pillanatig kibúvót keresve, de végül elismertem, hogy az Isten – Isten.”

Lee Strobel a Yale Jogi Egyetemen végezte tanulmányait és a Chicago Tribune jogi rovatainak szerkesztője volt. Intellektuális beállítottsága és erős szkepticizmusa arra hajtotta, hogy, amikor felesége megtért, minden tudását és oknyomozói tapasztalatát latba vesse a kereszténység állításainak, azok közül is a feltámadásnak alapos vizsgálatában.

Strobel volt annyira őszinte a keresésben, hogy kövesse a feltáruló bizonyítékokat, amelyek egyik professzortól a másikig vezették, míg végül cáfolat helyett maga is a feltámadt Krisztust találta meg. Kutatásairól számos könyvet írt, amelyek közül az egyik legismertebb, Jézus dosszié címen magyarul is megjelent.

Dr. Mike Licona, a Houston-i baptista egyetem professzora is kétségekkel küzdött fiatalemberként, így sok más őszinte keresőhöz hasonlóan vizsgálódásba kezdett, amiről a következőket mondja:

„Elhatároztam, hogy komoly kutatásba kezdek és hagyom, hogy a feltáruló bizonyítékok vezessenek. Több éves kutatómunka után arra a megdönthetetlen következtetésre jutottam, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból és a keresztény evangélium igazat mond.”

Dr. Gary Habermas, a Liberty Egyetem történésze, Új Testamentum szakértő, aki Licona professzora is volt szinten megharcolt saját kétségeivel:

„Sok évig küzdöttem vallásos kétségekkel. Tíz éven át meghatározták életemet, de utána is elő-elő jöttek.

Miután a világ sok filozófiai irányzatát tanulmányoztam életemben, volt idő, amikor azt gondoltam, hogy buddhista leszek. A válaszok után kutatva egyetlen dolog adta meg a választ a legkeményebb kérdéseimre: Jézus Krisztus feltámadásának tanulmányozása.”

A tények őszinte vizsgálatát csak ajánlani tudom minden szkeptikusnak. Jézus feltámadt.Forrás: wnd.com
idokjelei.huidokjelei.hu/2015/04/krisztus-feltamadasa-tortenelmi-teny/