Az európaiak hány százaléka hisz Istenben?

A Pew Research Center kutatói felmérést végeztek a témában, és a Landgeist nevű weboldal grafikusan térképpé alakította az európai országokra vonatkozó eredményeket.


A „hívők térképe” meglepő eltéréseket mutat az egyes európai országok között.

A Landgeist térképe 34 ország adatait mutatja be Európából, arról a kontinensről, ahol ma a világ magukat nem vallásosnak valló embereinek többsége él. Meglepő módon azonban országonként nagy eltérések mutatkoznak azon emberek számát illetően, akik azt állítják, hogy ők „teljes bizonyossággal” hisznek Istenben.

Kevesebb hívő

A legalacsonyabb arány Németországban mutatkozik, ahol a felmérés szerint a lakosság mindössze 10%-a mondja azt, hogy erősen hisz Istenben. Ugyanitt az emberek 9%-a állítja, hogy naponta imádkozik, 11%-uk mondja, hogy a vallás nagyon fontos az életében és 24%-uk, hogy legalább havonta egyszer részt vesz egy vallási szertartáson.

A legkevésbé hívők „rangsorában” Németország után szorosan következik Franciaország és Svájc, ahol a lakosok mindössze 11%-a állítja, hogy erősen hisz Istenben.

Németország, Franciaország és Svájc szomszédsága, azaz Európa nyugati és északi régiói tűnnek a földrész legelvilágiasodottabbnak területeinek. Itt szinte az összes többi országban 20% alatt marad a hívők aránya, mint például az Egyesült Királyságban (12%), aztán következik holtversenyben Belgium, Ausztria, Csehország és Észtország (mindegyik 13%-kal), majd Svédország (14%), Hollandia és Dánia holtversenyben (mindkettő 15%), és végül, de nem utolsósorban Norvégia (19%).

A két kivétel Írország és Finnország, ahol a legmagasabb azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy „teljes bizonyossággal” hisznek Istenben Európa ezen részén: 24%, illetve 23%.

Több hívő

A kontinens többi részén magasabb az Istenben „teljes bizonyossággal” hívők aránya, 25% és 66% között mozog.

A legmagasabb számokat a balkáni régióban látjuk, Bosznia és Hercegovina az az ország, ahol az egész európai kontinensen a lakosság legmagasabb aránya vallja, hogy szilárdan hisz Istenben: 66%.

Ezt követi szorosan Románia 64%-kal, majd Görögország következik 59%-kal, Szerbia 58%-kal, Horvátország 57%-kal és Moldova 55%-kal.

Bosznia-Hercegovina esetében, amely a felmérésben a meggyőződéses hívők legnagyobb számával rendelkező országként tűnt ki, érdekes tudni, hogy a válaszolók 54%-a nagyon fontosnak tartja a vallást, 46%-a vallotta magát nagyon vallásosnak; 35% mondta, hogy legalább havonta egyszer részt vesz vallási szertartáson, 32%-uk pedig naponta imádkozik.

Katolikus országok

A történelmileg katolikus országok közül a legmagasabb arány (45%) Lengyelországban, illetve Portugáliában (44%) figyelhető meg.

Bár Olaszországot Róma és a Vatikán nyilvánvaló jelentősége miatt általában a katolikus egyházzal hozzák összefüggésbe, ebben az országban a lakosoknak mindössze csekély 26%-a vallja, hogy „teljes bizonyossággal” hisz Istenben, és ezzel olyan országok mögé kerül, mint Szlovákia (37%), Litvánia (34%), Ukrajna (32%) és Bulgária (30%).

A szintén történelmileg katolikus Spanyolországban csak az emberek 25%-a hisz szilárdan Istenben, ugyanannyi, mint az ortodox Oroszországban.közzétéve: 2022-08-16
fordította: M.L.
Aleteia
forrás: katolikus.ma/az-europaiak-hany-szazaleka-hisz-istenben/