„Ne féljetek!” – A Szűzanya három próféciája reményt ad a felfordult világban

Egy nemrégiben megjelent videóban az ottawai St. Mary plébánia papja, Mark Goring atya három üzenetet magyaráz el három Szűz Mária jelenésből: a Jószerencse Asszonyától (Our Lady of Good Success), a Fatimai Szűzanyától és az Akitai Miasszonyunktól. Mindhárom jelenést megerősítették a jelenések helyén illetékes püspökök.
Goring atya így fogalmazott: „Szeretnék veletek megosztani három próféciát, amely korunk őrültségéről beszél.”

Dicsőség Jézus Krisztusnak.

Korunk teljesen megőrült, remélem, felismeritek ezt. Az Ördög azon mesterkedik, hogy összezavarjon benneteket.

Felfordult világunkról már nagyon régen megjelentek próféciák. A Szentírásban Amos próféta ezt mondja: „Valóban, az Isten, az Úr nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak.” (Am 3, 7)

Három nagyon érdekes jóslatot szeretnék megosztani veletek, amely felfordult világunkról szól. Ralph Martin A church in crisis (Válságban lévő egyház) címmel nemrégiben megjelent könyvében több próféciáról is ír, de ezek közül hármat szeretnék megosztani veletek.

Az ecuadori Quito-ban Szűz Mária (Our Lady of Good Success) jelenése 1599-ben történt, nagyon-nagyon régen, de a mi korunkról beszél. Ezt a jelenést ott igazolták. Ezek szerint Szűz Mária ezt mondta:

„Tudatom veletek, hogy a 19. század végétől és röviddel a 20. század közepétől a szenvedélyek fellángolnak és az erkölcsök teljesen megromlanak. A házasság szentségét, amely Krisztus és az Egyház egységét jelképezi, támadják majd és mélyen meggyalázzák. Ebben a fontos pillanatban az egyházban azok, akiknek szólniuk kellene, hallgatnak.”

A második, amelyet a könyvből kiemelnék, az akitai (Japán) Szűz Mária jelenés, melyet a helyi püspök bizonyított, és a Rómával történt egyeztetés után helyben is hagyott. A Szűzanya ezt mondta:

„Az ördög mesterkedései beszivárognak az egyházba is olyan módon, hogy bíboros bíboros ellen, püspök püspök ellen fordul. Azokat a papokat, akik hódolnak előttem, kigúnyolják, és társaik ellenük szegülnek. A templomokat és oltárokat kifosztják. A templomok olyanokkal telnek meg, akik hajlandók a megalkuvásra. A gonosz szellem pedig nyomást gyakorol a papokra és felszenteltekre, hogy elhagyják az Úr szolgálatát.”

Végül Ralph Martin idézi a fatimai Lucia nővért, aki ezt mondta:

„A döntő csata az Úr és a Sátán királysága között a házassággal és a családdal lesz kapcsolatos. Azokat, akik a házasság szentségéért, vagy a családért dolgoznak, mindig és minden módon támadják majd, ellenállnak nekik, mert ez nagyon fontos kérdés. De ne féljetek, mert Miasszonyunk már összezúzta az ördög fejét.”

Azért osztom meg ezt veletek, hogy lássátok, milyen őrült a világ a mi korunkban, és hogy ne kerüljetek csapdába, ne ragadjon el benneteket az a mai áramlat, amely megpróbálja megrontani az emberi szexualitás szépségét, a házasság szépségét, és megpróbál minket eltávolítani Krisztus Urunk tanításától. Ragaszkodjatok Krisztus tanításához, a Szentíráshoz, a szentekhez és ne féljetek.

Viva Christo!

ChurchPop
fordította: Eiben Ingeborg
fotó: Krieg Barrie / world.wng.org
forrás: katolikus.ma/ne-feljetek-a-szuzanya-harom-profeciaja-remenyt-ad-a-felfordult-vilagban/