Hiszek egy Istenben... II.

Milyen Istenben hiszek? Milyen ez az Isten? Nagyon csendesen, halkan kérdezzük meg magunktól: elméleti Istenünk van-e nekünk, vagy élő Istenünk? Azt, hogy nekem filozófiai, eszmei Istenem van-e vagy élő Istenem, onnan tudhatom meg, hogy mihelyt élő Istenem lett, megváltozott az életem.

A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint: „A hit az egész emberi személyed kötődése az önmagát kinyilatkoztató Istenhez.” A szűzanya kötődik Istenhez, ahhoz az Istenhez, akit az angyali üdvözletben megismert. Megváltozott az élete. Isten ott kezdődik, ahol az ember végződik. „Az embernek legnemesebb ereje az értelme. Az értelem legfőbb célja Isten megismerése” (Nagy Szent Albert – 13. századi domonkos szerzetes, egyháztanító)

Isten megismerése… „Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.” (1Tim 2,4) Az embereknek keresniük kell Istent, hátha megérzik őt és megtalálják – bár nincsen messze egyikünktől sem. „Hiszen őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.” (ApCsel 17,27–28)

Isten szívesen keresteti magát – erőfeszítésünk a mi javunkra válik. Csak Istenben lehetsz egész, mert belőle szakadtál ki. Ő adott téged önmagadnak, hogy visszaadhasd neki magadat. Isten nem uralkodik rajtunk: vár minket… Minden ember a saját szemszögéből látja Istent. Isten csak annyira képes megnyilatkozni az embernek, amennyire az ember átalakul.
A vallást közeli vagy távolabbi kapcsolatba hozni a félelemmel, rettegésből lehorgonyozni Istenben, ez egyszerre jelenti Isten és ember tagadását. Abban a pillanatban, hogy Isten már nem felszabadító tapasztalat számunkra, hamis istenné vált. Milyen tapasztalat számodra a „Hiszek egy Istenben” mondat?

A szűzanya megtanít arra, hogy nem beszélni kell Istenről, hanem élni belőle… Nem az nyugtalanító, hogy az ember Istenné akar válni – hiszen ez a hivatása –, hanem az, hogy Istenből hamis Istent csinál. Akinek hamis Istene van, annak élettelen a „Hiszek egy Istenben” imádsága.

Az Isten-lét ezentúl nem uralkodást jelent, hatalmat mások leigázására. Az Isten-lét ezt jelenti: önmagát adja, mértéket nem ismerve. Szent-Gály Kata szerint „Ha megrendült a hited Istenben – nézz utána – eddig milyen Istenben hittél?” A szűzanya döbbenettel tapasztalja: Isten egészen más! – Isten ezen másságába kellene beöltözzünk. Mindent elveszíthetünk, mindentől megfoszthatnak az életben, de az, ami belül van, az a miénk marad örökké. Isten akkor is világosság, ha behunyjuk előtte szemünket, és cél akkor is, ha nem őt keressük…

Istent nem keresni vagy megtalálni kell, hanem megvalósítani! Szent Ágoston szerint Isten szeretete nemcsak körülvesz bennünket, hanem teljesen átitat minket… Én hiszek ebben az Istenben! Én ebben az Istenben hiszek!

Mit jelent: Hiszek egy Istenben… ? Eugen Smet azt írja, hogy „szeretnem kell mindent, mert ezt a környezetet rendelte számomra a Gondviselés… Minden, amit Isten tesz, az jó! Bármi történjen is, a kegyelem segítségével ki tudjuk majd mondani: Istenem, legyen meg a Te akaratod! ” Úgy kell Istent szolgálnom, ahogy ő akarja, és nem úgy, ahogyan én.

Isten akarata: a kegyelem forrása. Isten bekavarhat az események menetébe, beleszólhat saját személyes életünkbe is. Isten nem csak van és „elvan”, hanem egy olyan személyes Istenként mutatkozik meg, aki megszólít és hív. Amikor Isten akaratáról beszélünk a saját életünkre nézve, mi magunk is kinyilatkoztatás vagyunk, Isten kinyilatkoztatása.

Hiszek egy Istenben… – Isten megszólít és hív. Teljesen saját erőnkre nem hagyatkozhatunk, mert önámítás lesz belőle. Isten nem mi vagyunk! Isten a Másik, akivel találkozni lehet. És aki találkozott már vele, tudja, hogy a Mindenható jóságos akarata túlszárnyal minden lelki és szellemi élményt, amelyre véges emberi lényként szert tehetünk.

Hiszek egy Istenben… – a vele való találkozásunk olyan úton történik, amely egyedül a miénk. Isten nem azt várja, hogy ezt vagy azt a számodra öröktől fogva kigondolt utat válaszd, hanem hogy leleményesen találd meg válaszodat az ő jelenlétére és hívására. Tehát már nem arról van szó, hogy fel kellene fedezni vagy meg kellene valósítani egy előre meghatározott programot, hanem arról, hogy megszülethessen egy hűséges elkötelezettség.

Ferenc pápa: „A keresztény hit, amennyiben Isten mindent átfogó szeretetének igazságát hirdeti és kitárul a szeretet hatalma előtt, eléri minden ember életének legmélyebb középpontját, aki a szeretetnek köszönhetően világosságra jön és a szeretetre hivatott, hogy megmaradjon a világosságban…”

Kalkuttai Boldog Teréz anya a következőket írja nővéreinek: „Itt van az egyik legszebb Mária-ünnep. Betölti szerepét: örömünk oka. Tudjuk-e valóban, miért szeretjük annyira a Boldogságos Szüzet? Mert Isten szeretetének szeplőtelen tükre volt. … kérjük Máriát, segítsen nekünk tisztán megőrizni a szívünket, hogy úgy szeressük Istent, ahogyan ő szeret minket, s Fiát is ugyanazzal a gyöngéd szeretettel vegyük körül.”Hajlák Attila (Mária iskolájában 104/2.)
forrás: vasarnap.katolikhos.ro/1903-utjelzo/3587-hiszek-egy-istenben