Van egy „kápolna” és van egy jóslat a magyarokról...

Egy jövendölés Szűz Máriától, aki Jézus édesanyja volt, és aki a magyarok védőszentje, királynője; A Világ Győzelmes Királynője:

„A RÓZSÁK AMIT EZEN A VÉRES FÖLDÖN ÜLTETTEM, EGYSZER VIRÁGOZNI FOGNAK”

Szent Anna-réti Engesztelő Kápolna

A kinyilatkoztatásokat XII. Pius pápa és Mindszenty bíboros is ismerték. Az üzenetek szerint, ha Magyarországon és azon belül Budapesten a normafa mögötti Szent Anna- réten felépül egy kápolna, akkor minden bizonnyal Magyarországról indul el a „Világnak megígért Béke”.

A jövendöléseket Szűzanya egy Magyarországon élő nővér látomásain keresztül juttatta el a hívekhez...

Kovacsics Mária, Natália nővér (1901-92) Pozsonybesztercén született egy német anyanyelvű iparos család tagjaként. A hat elemit végzett leány apácának állt, belépett az orsolyiták rendjébe. Belső indításra 1936-ban Magyarországra jött, hogy elindítsa Szűz Máriának, mint a Világ Győzelmes Királynőjének tiszteletét.

Már önmagában az is elgondolkodtató, hogy a nemzetek közül mi magyarok választottuk elsőként védőszentünkké Szűz Máriát, Isten gyermekének szülőanyját.

A Világbéke valójában nem célja a nagyhatalmaknak. Evilágunk mocska a pénzből eredő kárhozat: Minden háború alapja.

Ennek a kápolnának a felépülését a 20. század közepétől a 90-es évek elejéig a hazánkat elnyomás alatt tartó kommunista hatalom tette lehetetlenné. A kápolna sajnos a 90-es évek óta sem épül fel.

Az ördög „jól munkálkodott” a kommunizmus és a szocilizmus alatt, és most sem ül karba tett kézzel. Kevesen maradtak, akik hittel élnek.

Pedig hit nélkül, előbb vagy utóbb elveszünk.

A kápolna felépítésére kijelölt helyen jelenleg egy 2x3 méter alapterületű, jelképes, kiskápolna áll, ahol szűk körben, de már évek óta szombatonként szentmiséket tartanak, valamint folyamatos imádságos jelenléttel, (imalánccal), szentségimádással próbálják feléleszteni a jövendölésben kért engesztelő mozgalamat.

A mi ügyünk, hogy hírét vigyük az innen kiinduló engesztelő mozgalomnak, és támogatókat keressünk a kápolna felépüléséhez.

A Kápolna felépülésével és az engesztelő mozgalomhoz csatlakozókkal hisszük, hogy a magyar nép ismét méltó lesz a régi idők nagy és szent elődeihez.

Miként a megváltás a betlehemi istálóban elindult, úgy fog elindulni az én nagy művem Magyarországról a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása, az én országomnak diadalmas uralma.

MAGYARORSZÁG ENGESZTELÉSÉÉRT KÉSZ VAGYOK AZ EGÉSZ VILÁGON KÖNYÖRÜLNI!

Natália nővér látomásán keresztül: Szűzanya

Kérünk Téged, csatlakozz az oldalunkhoz, és ha a Normafához látogatsz keresd meg a kiskápolnát, ott mindenkit szeretettel látunk!


forrás: facebook.com/Szent-Anna-r%C3%A9ti-Engesztel%C5%91-K%C3%A1polna