Stoffán György

Egyetért Krisztussal: - kirugva!...

A jámbor katolikus, 2023 novemberében, kissé szédelegve néz körül. Hiszen, olyan világot élünk, olyan világban neveljük gyermekeinket, amely nem sok jót ígér, ha a jövőre tekintünk és megpróbáljuk elképzelni, hogy katolikusként, tágabb értelemben keresztényként lehet-e majd élni, megvallhatjuk-e hitünket és netán még példamutató élettel, szeretettel lehetünk-e a Jézushoz hű testvérek felé – nyilvánosan?

Msgr. Joseph E. Strickland

A katolikus egyház történetében nem volt még olyan pápa, mint a mai római püspök, aki akkora káoszt teremtett jezsuita, renegát felfogásával, amelynek néhány részletét maga Luther is mélyen elítélné. Ám, a keresztény embernek nem csak Bergoglio pápa úr miatt van jó esélye reszketni a jövőtől, hanem azért is, mert a honi keresztényüldözés is közelíti a tűréshatárt, de a törvények és a kellő egyházi, állami odafigyelés messze nincs arányban a keresztényellenesség veszélyeivel. Ennek ékes bizonyítéka a Nagykovácsiban (a Nagyszénás hegyen) felgyújtott kereszt, amelynek visszaállítása ellen a közösségi oldalakon Néró császár és Rákosi elvtárs kései utódai, hihetetlen gyűlölettel kommentálnak. Azok, akik évszázadok óta ezt teszik, ám ma igen nagy pofával és gyilkos indulatokkal védik a természetet a mintegy, egy négyzetméteres betonalap okán. Igaz, a hatalmas területeket felölelő napkollektor-telepek, ugyanezen kommentáló, elvakult prolikat egy csöppet sem zavarják. Csak és kifejezetten a kereszt veszélyezteti a világon egyedül Nagykovácsiban honos rovarféléket.

Az ember elgondolkodik, hogy miként védheti meg egyházát, hitét… ám, nem várt helyről jön a még nagyobb pofon: A Vatikánból. Az öreg jezsuita kirúgta a texasi püspököt, Msgr. Joseph E. Stricklandot, mert ellenzi az abortuszt, az LMBTQ-t, és ragaszkodik Jézus parancsaihoz, a Szentíráshoz, annak minden betűjéhez és ékezetéhez… Igaz, teszi ezt "balgán", a római püspökkel ellenkezve. És itt megáll az ész... és a tudomány. Illetve, a tudomány nem áll meg, de beáll a tehetetlenség, a lélek és a gondolat megdermed! Ma, a keresztény ember tehát, egy ember botor gondolataitól kell, hogy függjön hitében, Jézussal ellentétben is? Nem Jézustól, nem az isteni parancsoktól, hanem egy öreg felforgató ködös elméjében született elkpzeléstől, a vén jezsuitától, aki az igaz hit hirdetőit egyszerűen megsemmisíti, eltapossa, mint a nagykovácsiban visszaállítandó kereszt miatt veszélyeztetetté vált bogarakat.

Mit tehet tehát az ember, ha a lelkiismerete, hite, az általa tanultak ellenkeznek az éppen – többek szerint a világpolitika irányítóinak akaratából és elképzelései szerint – uralkodó egyházvezető jezsuitizmusával, hittagadásával, Krisztus-nélküliségével? Köteles volnék a pokolba vezető útra térni, csak azért, mert egy jezsuita erre utasít? Nem! Nem, és nem! Jézus tanítását és parancsait, senki, még Róma püspöke sem írhatja felül! A kereszt felállítását pedig, egyetlen tudományoskodó gazember sem akadályozhatja meg! És egyetlen keresztény ember sem köteles eltűrni a megalázatást, ugyanis Jézus is kikérte magának, amikor a poroszló arcul ütötte... A jámbor kereszténynek, a Krisztust követő embernek nem kötelező, mert nem isteni parancs hülyének és minden megaláztatást elviselőnek, ezzel pedig hovatovább öngyilkosnak lennie! Az önvédelem és a hitvédelem nincs tiltva! Mindkettő jogos önvédelem!

A sokak által ismert és szeretett barátom, Karcsi atya mondta évekkel ezelőtt, hogy „ma nem papokat nevelünk, hanem vértanúkat”… és minden bizonnyal igaza volt/van! Hiszen, aki ma vállalja a papságot, az isteni hívást, az vagy karrieristaként behódol a jelen világ megtévedt, Krisztus-ellenes tanainak, vagy titokban hirdeti Isten Igéjét, amíg teheti… És, kézről kézre adják majd a Mennyország kulcsát ezek a bátor fiatalok, titkon hirdetve az Evangéliumot… Jézust.

A jámbor katolikus tömeg pedig, követve e fiatal, bátor papokat, felépíti majd a ma romokban heverő igaz, krisztusi egyházát, amelyet a kirúgott püspökök és papok, a német katolikus egyház, az eladott és kuplerájjá alakított templomok, a nők által vitt, és így megszentségtelenített monstranciák, az LMBTQ-s papok úgy jelképeznek szerte a világban, mint a harcok után, a harctéren maradt, büdösödő hullák.

Ma csak egyet tehet a keresztény ember: imádkozik és kéri a Szentlélek közbelépését a sátáni Krisztus-gyalázás ellen. És amíg tudja és amíg lehet, felállít a Nagykovácsiban elégetett kereszt helyébe az újat, és világgá kürtöli a halálos veszélyt… Mert ma a keresztények holokausztja készülődik világszerte, egy olyan Isten iránti gyűlölettel, amely a Sátántól ered…, de végül oda is tér vissza. Mert ami a sötétségből indul, az a sötétségen át a sötétségben ér véget.


2023. november 12.
Stoffán György
forrás: stoffangyorgy.blogspot.com/2023/11/egyetert-krisztussal-kirugva.html

Breaking:
Ferenc pápa elmozdította Strickland püspököt – FRISSÍTVE

A LifeSiteNews híradása szerint Ferenc pápa ma reggel felmentette Joseph Strickland atyát, az egyesült államokbeli Tyleri Egyházmegye (Texas) püspökét.


Joseph E. Strickland püspök (fotó: panolawatchman.com)

A váratlan és mellbevágó közlemény a Szentszék napi hírlevelében jelent meg november 11-én, és csupán ennyit tartalmaz:
A Szentatya felmentette a Tyleri Egyházmegye (USA) lelkipásztori kormányzása alól Msgr. Joseph E. Stricklandot, és kinevezte Austin püspökét, Msgr. Joe Vásquezt, [Austin püspökét] a megüresedett egyházmegye apostoli adminisztrátorává.
A hír arról is tudósít, hogy korábban Ferenc pápa hivatalosan felkérte Strickland püspököt, hogy mondjon le. A kérés a pápai nunciuson, Cristophe Pierre bíboroson keresztül érkezett. Strickland a kérést elutasította, most azonban – a pápa közvetlen utasítására – elhagyja egyházmegyei székét.

Az Egyházi Törvénykönyv 416. kánonja szerint „A püspöki szék megüresedik a megyéspüspök halálával, a római pápától elfogadott lemondásával, valamint az áthelyezésnek vagy a megfosztásnak a püspökkel való közlésével.”

Edward Peters kánonjogász szerint azonban a 416. kánonhoz fűzött megjegyzések csak akkor tartják lehetségesnek egy püspök megfosztását hivatalától, ha valamilyen egyházi bűncselekményben bűnös.

A pápa sokkoló lépése az Egyesült Államok egyik legnyíltabban és legerőteljesebben szóló, a hagyományos katolikus tanítást hirdető püspöke ellen irányul, akit egyházmegyéjén belül és kívül egyaránt sokan támogattak. Idén októberben kiadott lelkipásztori levelében a püspök például azt hangsúlyozta a hívek felé, hogy hamis és veszélyes az a hit, amely szerint minden férfi és nő üdvözül, függetlenül attól, hogyan éli az életét (ezt az elképzelést általában univerzalizmusnak nevezik). Ez a hit ugyanis ellentmond annak, amit Jézus többször is elmondott nekünk az evangéliumban, miszerint meg kell tagadnunk magunkat, fel kell vennünk keresztünket és követnünk kell Őt. (A püspök szeptemberi pásztorleveléről itt írtunk.)

Strickland püspök feltűnően nyíltan beszélt az amerikai politika és kultúra erkölcsi ellentmondásairól is, és részt vett különféle eseményeken, például idén nyáron azon a tüntetésen, amely tiltakozott az ellen, hogy a Los Angeles Dodgers baseball csapat groteszk módon apácáknak felöltözött katolikusellenes transzvesztita csoportot fogadott. Egy augusztusi figyelmeztetésben pedig így fogalmazott:
„Az Egyház nem azért létezik, hogy újrafogalmazza a hit kérdéseit, hanem azért, hogy megvédje a hit letéteményét, ahogyan azt a mi Urunk maga adta át nekünk az apostolokon, a szenteken és a vértanúkon keresztül.”
A LifeSiteNews felhívja a figyelmet, hogy Ferenc pápa ugyanakkor nem fegyelmezett meg sok olyan püspököt, akik nyilvánosan ellene mondtak bizonyos katolikus tanításoknak például a homoszexuális tevékenységről, a nemiségről, az azonos neműek „megáldásáról”, a nők felszenteléséről és az Eucharisztia vételéről.

Júliusban Strickland kijelentette, hogy nem riasztják meg azok a kísérletek, amelyek a katolikus hit igazságait akarják cenzúrázni.
„Tudom, hogy nem fognak megállítani benneteket, és engem sem fognak megállítani. De amikor Jézus Krisztus igazságáról beszélünk, akkor nincs korrekció. A világ megpróbálhat minket leüvölteni, de nem fog sikerülni.”
A LifeSiteNews portál aláírásgyűjtésbe kezdett a püspök elmozdítása ellen.

Frissítés!

A Vatican News-on megjelent frissített információk arról tájékoztatnak, hogy a Strickland püspök felmentésével kapcsolatos döntésre a pápa által júniusban elrendelt apostoli vizitáció után került sor. A vizitációt a tyleri egyházmegyében két amerikai prelátusra, Dennis Sullivan camdeni püspökre és Gerald Kicanas tucsoni emeritus püspökre bízták. A két prelátus Daniel Nicholas DiNardo bíboros közleménye szerint kimerítő vizsgálatot folytatott a Tyleri Egyházmegye kormányzásának és vezetésének, Joseph Strickland püspök működésének minden aspektusát illetően.

„A vizitáció eredményeként” – folytatja a közlemény –
„az az ajánlás született a Szentatya felé, hogy Strickland püspök hivatalának folytatása nem lehetséges.”
A Püspöki Dikasztérium és a Szentatya hónapokig tartó gondos mérlegelése után az a döntés született, hogy Strickland püspök lemondását kell kérni. A kérést 2023. november 9-én előterjesztették, de Strickland püspök elutasította a hivataláról való lemondást. Ferenc pápa ezután döntött a püspök eltávolításáról.

„A Tyleri Egyházmegye helyzetének tartósabb rendezéséig – mondta DiNardo bíboros – a Szentatya egyidejűleg Joe Vasquez püspököt, Austin püspökét nevezte ki a Tyleri Egyházmegye apostoli adminisztrátorává”.

DiNardo bíboros így zárta nyilatkozatát:


„Tartsuk imáinkban Strickland püspököt, a Tyleri Egyházmegye papságát és híveit, valamint Vasquez püspököt”.
létrehozva: 2023-11-01
forrás: zarandok.ma/breaking-ferenc-papa-elmozditotta-strickland-puspokot/