Megint megkaptuk: „A zsidók a választott nép,
Jézus népe”

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora által az intézmény hallgatói számára kötelezően előírt holocaustkurzus kapcsán – olvasható a Mazsihisz honlapjának tudósításában – az izraeli nagykövet kedden a tihanyi apátságban tartott „Nostra Aetate” vallásközi konferencián üdvözölte a pázmányos döntést, s mondott beszédet.
Lássuk belőle a legfontosabb mondatokat!

A kölcsönös megértés iránti törekvés segít bennünket abban, hogy folytassuk a párbeszédet és a közös pontokat keressük, azokat, amik összekötnek bennünket. Olyan pozitív alapelveket, amelyek az emberi természet részei, ami az ember és Isten kapcsolatát segíti. A közös nevezőt kell figyelni a különbségekben, nem pedig mindent egy vallás szerint értelmezni!

Arra a kérdésre, mennyi kétszer kettő, adhatok akárhány feleletet, belőlük azonban mindig csak egy lesz igaz. Így van a vallások világában is. Vagyis egy igaz vallás van csak, ami az igazság teljességét tartalmazza, és ez a krisztusi, a katolikus. Tetszik, nem tetszik, a többi vallások vagy teljesen hamisak, vagy tökéletlenek. Tehát az jár el helyesen, Ilan Mór kijelentésével szemben, aki mindent csak Krisztuson, az ő hitén keresztül lát és láttat.

Nos, aki csak egy kicsit is ismeri a judaizmust, pláne annak ortodox változatát, tudja, hogy mennyire elzárkózó más vallások elől. Itt azonban érzékelhetően a kereszténység a céltábla továbbra is. Annak kellene eszerint toleránsabbnak lennie a többi vallás iránt. De hogy miért is lenne erre oly égető szükség, nem árulta el az izraeli nagykövet ezúttal sem, ehelyett így folytatta:

A vallások közötti párbeszéd egyik vezetője, már a 20. század végén mondotta: A keresztényekben nincs szándék, hogy buddhisták legyenek, ahogy ők sem lesznek keresztények, de minden egyes vallásnak át kell vennie a másik vallásnak a szellemiségét, közben meg kell őriznie az egyediségét. Az isteni tisztaság és szeretet nem kizárólagos elemei bármely vallásnak, hitnek, ez lehet a közöttünk zajló párbeszéd egyik alapelve.
Csodálatos kenyér- és halszaporítás temploma
Jó lenne, ha a kiemelt mondatot végre valahára értelmezné valaki a judaizmus táborából, s megmagyarázná fehéren-feketén, ugyan miért kellene minden egyes vallásnak a másik vallás szellemiségét átvennie. Merthogy a panteista ködösítés, a szünkretizmus nem vezet sehova. És nem tudom, mit szólna az izraeli nagykövet, ha azt mondanánk neki erre, hogy akkor a judaizmus is vegye át a katolicizmus szellemiségét. Persze borítékolható lenne erre a válasz.

A csattanó azonban csak ezután következett: „Amennyiben 50 vagy 25 évvel ezelőtt megkérdeztek volna egy kisgyereket arról, hogy milyenek a zsidók, akkor biztosan lettek volna, akik mint Jézus megölésének felelőseiről beszélt volna. Remélem, hogy manapság, az oktatásnak, a nevelésnek köszönhetően talán már azt mondják a kérdésre, hogy a zsidók a választott nép, Jézus népe.

Nem, nem idézem most ide korábbi idevágó publicisztikáimat, amikből egyértelműen kiderül az, hogy a megígért Messiás eljövetelére vonatkozó ószövetségi jövendölések újszövetségi beteljesülésével, vagyis Jézus Krisztus Urunk eljövetelével bizony NINCSEN MÁR „VÁLASZTOTT NÉP”, valamint, hogy a zsidóságnak is el kellene végre fogadnia Őt megváltójának, és az Ő tanítása szerint kellene élnie.

Mindaddig azonban, amíg ez nem következik be, nincsen közös nevező, hiábavaló bárminemű párbeszéd. Mert ég és föld elmúlnak, de az Ő beszédei megmaradnak (Mt 16, 18), és országának – ami természetesen nem a mai Izrael vagy bármely más ország – nem lesz vége. Ha ezt a judaizmus valahára felismeri, s életét ennek megfelelően gyökeresen átalakítja, akkor pedig maga az antiszemitizmus is meg fog szűnni.

És most következzen egy közben érkezett hír:

Galileában a zsidók fölgyújtották a Jézus földi életével kapcsolatos helyen épült egyik legszentebb keresztény templomot

Zsidók fölgyújtották a kereszténység egyik legszentebb helyét, a galileai Genezáreti-tó északi partján levő Csodálatos kenyér- és halszaporítás templomát. A eset még tegnap reggel történt, ám a "magyar" sajtó elfelejtett beszámolni róla. A Kapernaum közelében levő Tabga településen álló híres keresztény templomot csütörtökön reggel gyújtották föl s az elkövetők egy zsidó imádságból kiragadott héber nyelvű részletet írtak a a fölgyújtott templom egyik falán - írja a héber nyelvű Háárec című napilap és a Válláh!Hádásot hírportál.

A Genezáreti-tó partján levő Tabgá településen tegnap reggel zsidók fölgyújtották a kereszténység egyik legszentebb emlékhelyén épült Csodálatos kenyér- és halszaporítás templomát. Leginkább az 1982-ben épült templom úgynevezett narthexe rongálódott meg a gyújtogatás folyamán. Egyelőre az anyagi kár felbecsülhetetlen, az erkölcsi viszont annál inkább.

A lángok elterjedésekor a helyszínen több keresztény önkéntes is hozzáfogott a tűz oltásához, s eközben könnyebb természetű füstmérgezést kapott egy 19 éves fiatal nő és egy 79 éves idős férfi. Az izraeli tűzoltók öt egységgel vonultak ki Tibériás városából a helyszínre. A tűzoltóság szóvivője a mellékelt videón elmondja: csütörtökön reggel négykor kapták a bejelentést, hogy ég a tabgái keresztény templom, s a helyszínre érkezésük után első dolguk az volt, hogy a tüzet lokalizálják, elválasszák az égő templomot a szerzetesek lakosztályaitól.

Csütörtökön izraeli parlamenti képviselők csoportja látogatott el a fölgyújtott templomhoz, s együttérzésüket fejezték az ott szolgálatot teljesítő papoknak és szerzeteseknek.


Szent Márk evangéliuma így tudósít Jézus csodálatos kenyér- és halszaporításáról:
Már későre járt az idő, tanítványai azért odamentek és szóltak neki: 'A vidék elhagyatott, s már késő van. Bocsásd el őket, hogy elmehessenek a környék tanyáira és falvaiba ennivalót venni.' Ő azonban így válaszolt: 'Ti adjatok nekik enni!' Azok ezt felelték: 'Talán elmenjünk és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik?' Erre megkérdezte: 'Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg!' Megtudták és jelentették: 'Öt, és két halunk.' Erre meghagyta nekik, hogy csoportokban telepítsenek le mindenkit a zöld gyepre. Le is telepedtek, százas és ötvenes csoportokban. Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Megtörte a kenyeret, s odaadta a tanítványoknak, hogy osszák szét. A két halat is szétosztotta. Mindenki evett és jól is lakott. A maradék kenyérből és halból tizenkét kosarat szedtek tele. A kenyérből csak férfiak ötezren ettek. [Mk 6,35-44]

A tabgái templom a gyújtogatás előtt

Tabghában, a Genezáreti-tó északnyugati partján, Jézus egyik leghíresebb csodatettének színhelyén már Kr. u. 350. körül, az úgynevezett bizánci keresztény korban fölépült az első keresztény templom, amelyet mintegy másfél évszázaddal később megnagyobbítottak.
A Szentföldre betörő pogány perzsák a Kr. u. 615-ben más keresztény templommal együtt a Csodálatos kenyér- és halszaporítás templomát is lerombolták.

A jelenlegi templom csak 1982-ben épült úgynevezett jeruzsálemi kőből az 1932-ben föltárt bizánci templom alaprajzát hűen követve. A templom és környéke a német katolikusok tulajdona, a kölni bíboros felügyelete alatt áll. Az építők jól láthatóan megkülönböztetették a perzsák által lerombolt s 1932-ben föltárult részeket az 1982-ben épített új épületrészektől.
A Kr. u. V. századi eredeti színes padlómozaikok is megmaradtak és beépítették őket az új templomba


Izraelben szinte mindenki számára egyértelmű, hogy tegnap reggel zsidók gyújtották föl a kereszténység egyik legszentebb helyén épült templomot, miután az elmúlt években, hónapokban nem az első ilyen eset, s az elkövetők a fölgyújtott templom falára a "bálványok" kiirtására ösztökélő héber nyelvű zsidó imaszöveget írták föl festékszóróval.


Tizenhat zsidó fiatalt a tegnapi nap folyamán előállított az izraeli rendőrség, miután a gyújtogatás közelében találták őket, ám később bizonyíték híján, ügyvédjük követelésére szabadon engedték őket. Mivel a hazai sajtóban eddig nem nagyon tudósítottak a Tabgában elkövetett legújabb keresztényellenes zsidó gaztettről, reméljük, hogy portálunk közlése után tiltakoznak majd a Magyar Katolikus Egyház vezetői, a naponta holokausztozgató politikusok és a zsidó hitközség harcos irányítói.Felmerülő kérdéseim:
 1. Mikor fog a német kormány az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal karöltve tiltakozni?
 2. Meg fogja-e vonni tiltakozásul a német kormány az ingyen (atomfegyver hordozásra és indításra képes) tengeralattjáró juttatást Izraeltől?
 3. Mikor fog Erdő Péter - mint az Európai Püspöki Konferencia Elnöke - tiltakozni a zsidó, cionista állami vezetésnél?
 4. Mikor fog Ferenc pápa - karöltve a Buenos Airesi zsidó főrabbival, aki a legjobb barátja - tiltakozni a zsidó, cionista állami vezetésnél?
Apologéta: Néhány egyéb kérdés - csak gondolatjáték címén - is felmerül az emberben [bár előre borítékolható, hogy antiszemitának fogják tartani], ha nem Izraelben egy katolikus templomot gyújtottak volna fel, hanem - mondjuk Magyarországon - egy zsinagógát, ami mégsem Isten háza, akkor:
 1. Mekkora lenne a liberális és egyéb média vinnyogása?
 2. Mekkora lenne a TEV szája?
 3. Kik nem határolódnának el azonnal, akár tegnapra?
 4. Ki lenne a vezető politikusok közül az első és ki az utolsó aki bocsánatot kér?
 5. Hány perc telne el a hír bejelentése és a teljes állami [adófizetői pénzen történő] újjáépítés bejelentése között?
 6. Mit mondana Ilan Mor, és mikor kezdene el előtte hason csúszni Áder János Köztársasági Elnök?
 7. Ki nem lenne antiszemita hetedíziglen a magyarok közül?
 8. Mennyi idővel a bejelentés után bombázná le Magyarországot Izrael amerikai finanszírozás mellett?2015. június 22.
forrás: apologetica-hitvedelem.blogspot.hu/2015/06/legyen-vegre-eleg-szeretet-vallasanak.html